Familienavnene Haxholm og Staun


2 slægter med navnene Haxholm og Staun blev forenet i Vellev sogn, Viborg Amt 1892 Dec 02, da Daglejer, Jens Hansen Staun (1840 Okt 27 -> 1923 Maj 18 ) blev gift med den 17 år yngre Petrea Haxholm (1857 Dec 04 -> 1932 Apr 02 ). De fik børnene
- Elenore Christine Stavn (1892 Jul 14 -> 1974 Okt 03 )
- Frands Emil Stavn (1892 Jul 14 -> )
Desuden en dødfødt pige 1894 Sep 11.
Kort tid efter, at Petrea Haxholm blev Enke i 1923, flyttede hun fra Vellev til til Slelde Mark, Skibet sogn, hvor hun indtil sin død opholdt sig som Aldersrentenyder hos sin Datter Elenore Christine, som 1915 Jan 22 blev gift i Ringive Kirke med Boelsmand, Niels Kristian Jensen (1886 Mar 16 -> 1934 Jun 15 ).
Sønnen Frands Emil blev 1916 Nov 03 ligeledes gift i Ringive Kirke med Svogerens lillesøster Signe Marie Jensen (1898 Dec 13 -> ). Deres forældre var Husmand, Frugaard, Baastlund Mark, Ringive sogn, Vejle Amt, Kristian Jensen (1860 -> 1910 Apr 04 ) og Johanne Kristine Nielsen (1859 -> )

Navnet Haxholm

Petrea Haxholms forældrene var Geert Pedersen Haxholm (1823 Apr 17 -> 1868 Feb 11 ) og Ane Johanne Madsdatter (1827 Maj 12 -> 1899 Sep 20 ).
Sidstnævnte opholdt sig kortvarigt i Mondrup, Aidt sogn, hvor hun ved FT-1855 Aidt sogn var anført som ugift Daglejer sammen med sin 2-årige Datter Ane Magrethe Geertsen (1853 Okt 06 -> ), som blev født i Sall sogn, Viborg Amt og udlagt Barnefader var Geert Pedersen Haxholm, som hun 1857 Maj 27 blev gift med i Vellev Kirke. Udover Petrea fik de børnene Ellen Haxholm (1860 Mar 01 -> ) og Mads Haxholm (1865 Sep 25 -> ), alle 3 født i Vellev, hvor Geert Pedersen Haxholm var Daglejer.

Ane Johanne Madsdatter var født i Sall, Datter af Husmand og Daglejer, Mads Christensen (1790 -> 1862 Apr 07 ) og El Johansdatter (1788 Jul 27 -> 1863 Okt 06 ). Moderens forældre var Johan Jensen (1747 -> 1828 Sep 16 ) og Maren Pedersdatter (1752 -> 1833 Jan 04 ). Johan Jensen (kaldet Johan Hjulmand) var indtil ca. 1797 Fæstehusmand i Truust, Tvilum sogn, Skanderborg Amt og derefter Bonde og Gaardbeboer i Futting, Thorsø sogn, Viborg Amt.
Johan Hjulmand og Maren Pedersdatter er desuden Oldeforældre til Jens Jørgen Nielsen (1867 Mar 09 -> ), 1896-1924 var Fæster af Tronhøjgaard, Matr. 31, 4a, Mondrup, Aidt sogn. 1924 blev ejendommen frikøbt fra Frijsenborg gods. Sønnen Ejnar Østergaard Nielsen (1909 Jul 13 -> 1993 Nov 24 ) videreførte ejendommen 1946-1975 - se evt. Mondrupvej 4
Et andet Oldebarn var (broderen) Niels Kristian Nielsen (1873 Mar 15 -> ), som 1901-1915 var indehaver af Matr. 4c, Astrup Mosegaard, som 1909 blev lagt sammen med Matr. 3c, Hækkely. Denne ejendom Pittevej 18 var mit (Ole Dalsgaard Jensens) barndomshjem fra 1946, hvor mine forældre flyttede fra Haxholm til Astrup Mark.

Geert Pedersens Haxholms forældre var Peder Sørensen Haxholm (1777 -> 1835 Okt 14 ) og Margrethe Christensdatter (1787 Mar 25 -> 1839 Aug 29 ). De blev gift 1811 Jun 04 i Sankt Morten Kirke i Randers. Moderens forældre var Brændevinsbrænder, Randers Købstad, Christen Andersen (1752 -> ) og Gertrud Jensdatter (1755 -> 1831 Maj 20 ).
Selvom der ikke foreligger entydig dokumentation herfor, er der dog næppe tvivl om, at Peder Sørensen Haxholm er født i Haxholm, og forældrene er Afbyger og heelgaardsmand, Hagsholm, Houlbjerg sogn, Viborg Amt, Søren Christensen Lindgaard (1724 -> 1796 ) og Sophie Marie Pedersdatter (1734 -> 1796 bef ).
Ifølge Skifte 703 Hagsholm fra 1796 var Peder Sørensen 19 år, og dermed født i 1777, og søsteren Maren Sørensdatter (1763 -> ) var gift med Laurids Jensen (1762 -> ), som var Brændevinskarl i Randers.
Derfor må det antages, at Peder Sørensen benyttede og videreførte navnet Haxholm.

Navnet Staun

Jens Hansen Staun (1840 Okt 27 -> 1923 Maj 18 ) havde inden ægteskabet med Petrea Haxholm været gift med Lise Christiansen (1840 Maj 12 -> 1877 Maj 03 ), som han ægtede i Vellev Kirke 1865 Aug 05. Hendes forældre var Daglejer, Træskomand, Enslev, Vellev sogn, Christian Pedersen Borregaard (1801 -> ) og Ane Johanne Madsdatter (1809 -> ). Inden Lise døde, fik de børnene
- Jens Johan Staun (1865 Nov 04 -> 1865 Dec 04 )
- Jens Christian Staun (1867 Feb 06 -> ) - iflg. FT-1880 Vellev sogn Tjenestefolk hos Gaardejer, Søren Jakobsen, Vellev sogn
- Jens Carl Christian Staun (1869 Mar 29 -> 1870 Okt 18 )
- Ane Cecilie Staun (1873 Apr 17 -> ) - iflg. FT-1880 Vellev sogn Forsørges på Vellev Sogns Bekostning
- Maren Pouline Staun (1874 Okt 23 -> ) - iflg. FT-1880 Hvorslev sogn Plejebarn hos Væver, Niels Christiansen, Hvorslev sogn, Viborg Amt

Nogle år senere fik Jens Hansen Staun en Husbestyrerinde, Karen Marie Jensen (1855 Jun 27 -> ), som havde sønnen Carl Sophus Antonius Jensen (1884 Maj 29 -> ), født i Vellev sogn, med Anton Jørgensen () fra Mygind, Randers Amt som Udlagt Barnefader.
Endvidere fik hun sønnen Johan Andreas Stavn (1887 Maj 28 -> ), hvor Jens Hansen Staun er Udlagt Barnefader. Efter 1890 er Karen Marie formentlig flyttet til Randers med begge sønnerne. Det fremgår af Politiets registerblade, at sønnen, Malersvend, Johan Andreas Stavn 1907 Apr 27 er flyttet fra Randers til Ole Suhrsgade 23, København.

Karen Marie Jensen er født i Hørby sogn, Tuse Næs, Holbæk Amt, datter af Ane Sophie Carlsdatter (1833 Sep 20 -> ) og Udlagt Barnefader, Smedesvend i Udby sogn, Tuse Næs, Jens Nielsen (1833 -> ). Moderen blev senere (ifølge FT-1880 Faarevejle sogn) gift med Arbejdsmand, Bjergene, Faarevejle sogn, Holbæk Amt, Peder Nielsen (f. 1845 Boelslund sogn, Sorø Amt).
Moderen havde ifølge FT-1845 Faarevejle sogn været Plejedatter hos Husmand og Daglejer, Niels Nielsen og Ane Madsdatter, Veddinge, Faarevejle sogn, Holbæk Amt. Hendes forældre var Karen Hansdatter (1810 -> ) og Udlagt Barnefader Carl Christian Christensen ().
Karen Marie voksede (ifølge FT-1860 Faarevejle sogn) op som Plejedatter hos Hjulmand Christopher Mikkelsen og Kirsten Jensdatter, Ordrup, Faarevejle sogn, Holbæk Amt, inden hun som ung rejste til Jylland.
Fra 1875 var hun Tjenestepige Julianeholm Hede, Vivild sogn, Randers Amt, og 1877 Maj 19 blev hun gift i Vivild Kirke med Mads Kristensen (1849 -> ), som omkring 1877 var Tjenestekarl Hevringholm og ved FT-1880 Vivild sogn Daglejer ved Agerbruget i Vivild. Det er uopklaret, om Karen Marie blev Enke eller skilt, da begge dele er nævnt i forskellige kilder. I forbindelse med Carl Sophus Antonius's fødsel i Vellev Maj 1884 fremgår, at hun 10-månedersdagen forinden opholdt sig i Sødring sogn, Randers Amt.

Jens Hansen Staun blev født i Voldum sogn, Randers Amt. Moderen var Sidsel Jensdatter (1812 Sep 23 -> 1850 Maj 30 ) og Udlagt Barnefader var Hans Andreas Staun (1819 Apr 19 -> 1900 Maj 10 ).
Forældrene blev ikke gift, og Jens voksede op som Plejesøn hos hans Mormor Ane Jensdatter (1790 -> 1857 Feb 08 ), der som Gaardmands Enke efter hans Morfar, Jens Mikkelsen (1765 -> 1832 Apr 06 ) videreførte en Gaard i Voldum sogn.

Moderen (Sidsel Jensdatter) flyttede 1846 fra Voldum til Over Løjstrup, Laurbjerg sogn, Randers Amt, og i 1848 til Lerbjerg sogn, Randers Amt. 1848 Jul 11 blev hun gift i Voldum Kirke med Niels Kristensen (1824 -> ), som ifølge FT-1850 Lerbjerg sogn ernærede sig af sin Jord i Lerbjerg sogn, hvor han var født.
De fik datteren Ane Kirstine Nielsen (1849 Sep 26 -> ), som 11 år efter Moderens død ifølge FT-1860 Opslag 11 Haldum sogn var Plejebarn, forsørges af Urmager, Niels Christensen, Haldum sogn, Aarhus Amt. Trods navnesammenfaldet var Urmageren Niels Christensen Haldum ikke identisk med Faderen Niels Christensen fra Lerbjerg.

Efter hans Mormor (Ane Jensdatter) døde 1857, blev Jens Hansen Staun ifølge FT-1860 Opslag 3 Øster Velling sogn Tyende hos Møller, Thomas Jensen, Øster Velling sogn, Viborg Amt.
I 1862 kom han til Vellev, hvor han var Daglejer og opholdt sig, indtil han døde i 1923.

Faderen (Udlagte Barnefader) Hans Andreas Staun (1819 Apr 19 -> 1900 Maj 10 ) blev født i Budolfi sogn, Aalborg. Forældrene var Høker, Gravens-Gade, Østre Side, Aalborg Købstad, Jens Andersen Staun (1792 Mar 18 -> 1835 Jan 05 ) og Anne Chatarine Jacobsdatter Vandborg (1787 Sep 23 -> 1866 ).
Ifølge FT-1840 Voldum sogn var Hans Andreas Staun Landvæsenslærling, Voldum sogn, Randers Amt. Da Jens blev født, var Faderen anført som Avlsmedhjælper, Aagaard ved Aalborg. Senere blev han Skolelærer, først i Skelund sogn, Aalborg Amt og derefter i Visborg sogn, Aalborg Amt.
1847 Apr 06 blev han gift med Judith Møller (1828 Feb 22 -> ), Datter af Færgeejer, Gaardejer, Værtshusholder, Nørresundby Købstad, Aalborg Amt, Jens Pedersen Møller (1791 -> 1851 Jan 18 ) og Ane Severine Pedersdatter (1802 -> ). De fik børnene (Jens' halvsøskende):
- Harald Einar Staun (1847 Jul 13 -> )
- Judithe Sørensen (1853 Jun 10 -> ) - gift med Gaardejer, Musiker, Vraa, Rostrup sogn, Aalborg Amt, Søren Peter Larsen (1846 Okt 06 -> )

Ligesom det var tilfældet med navnet Haxholm, kan oprindelsen til navnet Staun ikke entydigt dokumenteres. Meget taler dog for, at Jens Andersen Staun (1792 Mar 18 -> 1835 Jan 05 ) er født i Staun, søn af Huusmand med Jord og Selvejer, Staun, Farstrup sogn, Aalborg Amt, Anders Christensen (1760 -> ) og Inger Jensdatter (1752 -> ).
Jens Andersen blev gift 1818 Maj 07 i Vor Frue Kirke, Aalborg med Anne Chatarine Jacobsdatter Vandborg (1787 Sep 23 -> 1866 ). Udover Hans Andreas Staun, som var den ældste, fik de børnene
- Diderick Wilhelm Staun (1820 Aug 15 -> ) - Købmand, Nye Torv, Aalborg Købstad
- Anders Staun (1822 Aug 15 -> )
- Inger Catharine Jacobine Staun (1824 Sep 28 -> )
- Else Marie Staun (1826 Aug 20 -> )
- Jens Christian Staun (1829 Aug 05 -> )

At 2 af børnene fik navnene Anders og Inger sandsynliggør yderligere, at de er opkaldt efter Faderens forældre.
Derfor må det antages, at Jens Andersen benyttede og videreførte navnet Staun.


Tilbage til Familienavne