1. og 2. klasse Aidt Forskole 1959

Bagest fra venstre:
1. Jytte Meiniche
2. Kirsten Lauersen
3. Lisbeth Nielsen
4. Birthe Glargaard
5. Else Høyer
6. Edith Bastrup Pedersen (1950 Feb 28 -> )
7. Gerda Jensen
8. Solvej ?
9. Birgit Pedersen
10 Ina Pedersen (1950 -> )
11 Metty Pedersen (1903 Nov) - Lærerinde

Midterste række fra venstre:
12. Henrik Kristian Rohde Tofte (1950 Jun 02 -> )
13. Andreas ?
14. Leif Frandsen (1950 -> )
15. Hans Aage Johnsen (1950 -> )
16. Finn Kristensen
17. Poul Erik Schøler
18. Mogens Andersen
19. Steen Hvass
20. Preben Sørensen
21. Michael Lundtofte Østergaard (1950 Jul 13 -> )

Forrest fra venstre:
22. Lene Beck Mortensen
23. Johanne Birgitte Mogensen (1950 Maj 21 -> )
24. Inger Marie Pedersen
25. Karen Fruelund Kovdal (1951 Jan 06 -> )
26. Karen Nielsen
27. Inger Lise Madsen
28. John Jachi Blichfeldt (1951 Maj 01 -> 2004 Nov 18 )
29. Ole Benny Rohde Kristensen (1951 Mar 25 -> )
30. Flemming Pedersen (1949 Dec 24 -> )

Første | Forrige billede | Næste billede | Sidste | Thumbnails | Zoom