Skifteprotokoller, Hagsholm


Tilbage til Kilde-oversigt - Aidt sogn

1 Jens Mikkelsen Blach i Lerbjerg 8/2-1741, F. 1b
E: Mette Sørensdatter.
LV: Søren Rasmussen i Bramstrup
Børn:
• Mikkel Jensen - 12 år.
• Søren Jensen - 8 år.
• Peder Jensen - ½ år.
• Anne Jensdatter - 15 år.
• Ellen Jensdatter - 11 år.
• Øllegaard Jensdatter - 6 år.
• Karen Jensdatter - 3 år.
FM: Afdødes bror Peder Mikkelsen Blach, ladefoged ved Kalø.
- Knud Svenningsen, ladefoged i Værum, Frisenvold Gods
  (g.m. afdødes søster).
- Afdødes bror Mogens Mikkelsen Blach i Arhus.
- Afdødes bror Christen Mikkelsen Blach i Sminge.
Opl.: Den afdødes mor Anne Christensdatter.
- Der omtales skifte efter den afdødes far Mikkel Sørensen af 12/1-1708.
- Mikkel Sørensen Blach
   og Anne Christensdatter
   havde 7 sønner og 1 datter ved mandens død. Siden var sønnerne
   Søren
   og Mikkel døde.
Der var arv i boet, som nu deltes mellem afdødes søskende.
- Afdødes søster, der var
   g.m. Knud Svenningsen i Lerbjerg havde ikke fået sin arvelod.
- Knud Svenningsen beboede gården for nærværende tid, og
   Jens Blachs enke beboede et hus, tilhørende gården, så længe hun forblev i enkestand.
Se skifte nr. 155 + 195 + 224.
Jens Mikkelsen Blach ( -> 1741 )
Mette Sørensdatter ()


Mikkel Jensen Blach (1728 -> )
Søren Jensen (1733 -> )
Peder Jensen Blach (1740 -> )
Anne Jensdatter Blach (1726 -> )
Ellen Jensdatter Blach (1730 -> )
Øllegaard Jensdatter Blach (1735 -> )
Karen Jensdatter Blach (1738 -> )
Peder Mikkelsen Blach ( -> 1756 )
Knud Svenningsen (1671 -> 1758 )
Maren Mikkelsdatter Blach (1699 -> )
Mogens Mikkelsen Blach (1702 -> )
Christen Mikkelsen Blach ( -> 1751 )
Anne Christensdatter ( -> 1756 )
Mikkel Sørensen Blach ( -> 1708 )
Mikkel Sørensen Blach ( -> 1708 )
Anne Christensdatter ( -> 1756 )

Søren Mikkelsen Blach ()
Mikkel Mikkelsen Blach ()

Maren Mikkelsdatter Blach (1699 -> )
Knud Svenningsen (1671 -> 1758 )

Mette Sørensdatter ()
10 Søren Lauridsen og hustru
Anne Carlsdatter i Gullev
Afdøde havde ingen børn. 10/9-1779, F.6b
Hans arvinger:
• Halvbror Niels Lauridsen i Gullev.
• Halvbror(?) Christen Lauridsen, død og efterladt:
  - Christen Christensen i Gullev.
  - Kirsten Christensdatter, død og efterladt:
    • Niels Sørensen Ellerup, i Gullev.
• Halvbror Jens Lauridsen i Bøgeskov, død og efterladt:
  - Laurids Jensen i Gullev.
  - Maren Jensdatter, tjener på Hagsholm.
  - Karen Jensdatter, tjener præsten i Sahl.
  - Anne Jensdatter
  - Maren Jensdatter
• Halvsøster Kirsten Lauridsdatter, i Gullev.
Hendes arvinger:
• Bror Søren Carlsen i Tind.
• Bror Niels Carlsen i Randers.
• Søster Birgitte Carlsdatter g.m.
  Thøger Sørensen i Nøddelund.
Død og efterladt:
  - Niels Thøgersen - 25 år.
• Søster Ellen Carlsdatter g.m.
  Søren Jensen Horn, skoleholder i Tungelund, død og efterladt:
  - Carl Sørensen - 34 år.
  - Jens Sørensen - 25 år.
  - Niels Sørensen - 23 år.
  - Christian Sørensen - 21 år.
  - Maren Sørensdatter - 28 år g.m.
     Søren Christensen Smed i Aidt.
  - Mette Sørensdatter - 21 år (opfostret af de to afdøde her i stervboet).
  - Anne Sørensdatter - 17 år.
• Søster Kirsten Carlsdatter g.m.
   Lorentz Lorentzen, skomager i København.
Søren Lauridsen ( -> 1779 abt )
Anne Carlsdatter ( -> 1779 abt )


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Søren Carlsen (1722 -> 1792 Apr 09 )
Niels Carlsen ()
Birthe Carlsdatter ( -> 1767 )
Thøger Sørensen (1711 -> 1792 Nov 21 )

Niels Thøgersen (1754 -> 1826 Nov 24 )
Ellen Carlsdatter ( -> 1765 )
Søren Jensen Horn (1724 -> )
Carl Sørensen (1746 -> )
Jens Sørensen (1753 -> )
Niels Sørensen (1756 Jan 06 -> )
Christian Sørensen (1757 Sep 04 -> )
Maren Sørensdatter (1750 abt -> 1783 Aug 31 )
Søren Christensen (1753 -> 1825 Sep 10 )
Mette Sørensdatter (1758 abt -> )
Anne Sørensdatter (1762 Aug 29 -> )
Kirsten Carlsdatter ()
Lorentz Lorentzen ()
15 Jens Nielsen i Borridsø ugift, 13/12-1742,
hos Thomas Jensen Stougaard
Arvinger:
- Bror Jens Nielsen Stougaard, her i gården
- Brors datter Maren Mikkelsdatter, (også kaldet Maren Holm)
g.m. Peder Nielsen i Danstrup
 
16 Jørgen Andersen Degn i Houlbjerg, 2/6-1742, F. 52b
E: Giertrud Thomasdatter.
LV: Svend Nielsen i Lerbjerg.
Børn fra et tidligere ægteskab med Anne Mikkelsdatter:
• Mikkel Jørgensen - 21 år.
• Anne Marie Jørgensdatter - 15 år.
Barn fra dette ægteskab:
• Anne Jørgensdatter - 3 år.
FM: For Mikkel hans morbror Christen Mikkelsen Lund i Borridsø.
For Anne Marie Mikkel Mikkelsen Lund i Borridsø.
For Anne afdødes bror Jens Andersen Degn, Houlbjerg.
Opl.: Skiftebrev af 10/2-1737 efter Anne Mikkelsdatter.
Enken forblev ved gården.
Se skifte nr. 152 + 259.
Jørgen Andersen Degn ( -> 1742 )
Giertrud Thomasdatter ( -> 1763 )

Anne Mikkelsdatter ( -> 1737 )
Mikkel Jørgensen Degn (1720 -> 1801 Aug 09 )
Anne Marie Jørgensdatter (1727 -> )

Anne Jørgensdatter (1740 -> )
Christen Mikkelsen Lund ()
Mikkel Mikkelsen Lund ()
Jens Andersen Degn ()
Anne Mikkelsdatter ( -> 1737 )
20 Maren Pedersdatter i Vejerslev 4/4-1743
E: Laurids Jensen Hesselberg
Børn:
- Anne Lauridsdatter - 21 år
- Jens Lauridsen - 19 år
- Mette Lauridsdatter - 16 år
- Anne Lauridsdatter - 13 år
FM: Afdødes far Peder Christensen Fisker i Vejerslev
Se skifte nr. 141
Maren Pedersdatter ( -> 1743 abt )
Laurids Jensen Hesselberg ()

Anne Lauridsdatter (1721 -> )
Jens Lauridsen (1724 -> )
Mette Lauridsdatter (1727 -> )
Anne Lauridsdatter (1730 -> )
27 Sidsel Jensdatter i Thorsø 8/4-1744
E: Søren Terkildsen
Børn:
- Jens Sørensen, gift og bosat i Mondrup
- Mette Sørensdatter
   g.m. Jens Peder Skiødt i Folby
- Terkild Sørensen hjemme
- Kirsten Sørensdatter, hjemme
Opl.: Sønnen Terkild overtager fæstet på gården
Se skifte nr 257
Sidsel Jensdatter ( -> 1743 Nov 20 )
Søren Terkildsen ()

Jens Sørensen Bach (1713 Apr 09 -> 1763 Jul 17 )
Mette Sørensdatter (1711 Jan 06 -> )
Jens Peder Skiød ()
Terkild Sørensen (1720 Apr 21 -> 1788 Feb 27 )
Kirsten Sørensdatter ()
Terkild Sørensen (1720 Apr 21 -> 1788 Feb 27 )
 
31 Maren Hansdatter i Aidt 7/8-1744
E: Søren Jensen Smed
Børn:
- Maren Sørensdatter - 16 år
- Jens Sørensen - 14 år
- Anne Sørensdatter - 12 år
- Maren Sørensdatter - 10 år
- Inger Sørensdatter - 4 år
TV: Enkemandens bror Jens Jensen
Maren Hansdatter ( -> 1744 )
Søren Jensen Smed ( -> 1752 Apr 28 )

Maren Sørensdatter (1729 -> )
Jens Sørensen (1730 -> )
Anne Sørensdatter (1732 -> )
Maren Sørensdatter (1734 -> )
Inger Sørensdatter (1738 -> )
Jens Jensen Smed ()
37 Søren Pedersen i Aidt 11/3-1745
E: Maren Nielsdatter?
LV: Niels Pedersen i Aidt
Børn:
- Peder Sørensen - 34 år
- Kjeld Sørensen - 25 år
- Jens Sørensen - 20 år
- Abelone Sørensdatter - 31 år
- Anne Sørensdatter - 28 år
Opl: Enken bliver ved gården
 
42 Christian Sørensen i Tungelund ugift 25/3 1744
boede i Rasmus Jensens hus i Tungelund
Arvinger (Søskendebørn)
- Niels Pedersen Meldgaard i Tungelund
- Jens Pedersen Meldgaard i Aidt
- Anne Pedersdatter
g.m. Søren Sørensen Bøeg i Tungelund
- Karen Pedersdatter i Tungelund
- Maren Pedersdatter
   g.m. Hans Olufsen i Mondrup
- Kirsten Pedersdatter død, efterladt
   - Ellen Sørensdatter i Mondrup
- Maren Rasmusdatter
g.m. Hartvig Jensen i Thorsø
- Anne Rasmusdatter ugift hos sin
   svoger Hartvig Jensen i Thorsø
- Oluf Rasmussens
   søn Thomas Olufsen, tjener i Selling?
- Maren Rasmusdatter død og efterladt
   - Niels Jensen i Granslev på Bidstrup Gods
- Peder Krog død og efterladt 1 søn og 1 datter
- Niels Nedergaard i Haurum død og efterladt søn
- Christen Nielsen Tind i Tungelund
Opl: Afdøde havde 6 brødre? og 7 søstre.
Afdøde var hos Rasmus Jensen, der var
g.m. Abelone Hartvigsdatter.
Rasmus Jensens søskende
- Jens Jensen og
- Anne Jensdatter tjente hos ham.
Disse tre blev i skiftet beskyldt for at have taget afdødes penge.
Christian Sørensen ( -> 1744 )
Rasmus Jensen (1706 -> 1769 Feb 07 )

Niels Pedersen Meldgaard ( -> 1751 Nov 23 )
Jens Pedersen Meldgaard ( -> 1748 Maj 26 )
Anne Pedersdatter ()
Søren Sørensen Bøg (1714 Aug 19 -> )
Karen Pedersdatter ()
Maren Pedersdatter ()
Hans Olufsen (1662 -> 1759 Nov 11 )
Kirsten Pedersdatter ( -> 1744 bef )
Ellen Sørensdatter ( -> 1752 Jul 19 )
Maren Rasmusdatter (1678 -> 1759 Dec 10 )
Hartvig Jensen (1684 -> 1764 Maj 01 )
Anne Rasmusdatter ()
Hartvig Jensen ()
Oluf Rasmussen ()
Thomas Olufsen ()
Maren Rasmusdatter ( -> 1744 bef )
Niels Jensen ()

Niels Nedergaard ()
Christen Nielsen Tind ()

Rasmus Jensen (1706 -> 1769 Feb 07 )
Apellone Hartvigsdatter (1716 Aug 15 -> )

Jens Jensen ()
Ane Jensdatter ()
47 Anne Sørensdatter i Østergaard Fiskerhus, 18/1-1746, F. 139a
E: Poul Rasmussen Fisker.
Børn:
• Sidsel Poulsdatter - 3 år.
• Anne Poulsdatler - 2 år.
FM: For Sidsel fasters mand Ouge Jensen i Mondrup.
For Anne farbror Christen Rasmussen i Borridsø.
Opl.: Enkemandens farbror Niels Madsen Fisker i Frisenvold Fiskerhus var
g.m. afdødes søster.
Se skifte nr. 132
Anne Sørensdatter ( -> 1745 )
Poul Rasmussen Fisker ( -> 1754 )

Sidsel Poulsdatter (1743 -> )
Anne Poulsdatter (1744 -> )
Ove Jensen (1689 -> 1775 Feb 16 )
Christen Rasmussen ( -> 1764 )
Niels Madsen ()
Nn Sørensdatter ()
62 Birgitte Andersdatter Cammer i Futting, 18/3-1748, F. 180a
boede hos Hans Christensen
E: Enevold Jensen.
Arvinger:
• Hendes bror Jens Andersen Grølsted. Død og efterladt:
  - Maren Jensdatter i Grølsted
     g.m. en rytter, Didrich Horsmand, som ikke er set af sin hustru de sidste 10 år.
  - Birgitte Jensdatter
     g.m. Niels Jensen Bødker i Grølsted på kongens gods.
• Hendes søster Maren Andersdatter i Futting. Død og efterladt:
  - Simon Enevoldsen i Futting.
  - Christen Enevoldsen i Thorsø.
  - Maren Enevoldsdatter
    g.m.Christen Nielsen Rytter i Thorsø.
  - Anne Enevoldsdatter
    g.m. Jens Rasmussen i Sahl på Frisholt Gods.
  - Giertrud Enevoldsdatter
     g.m. Niels Lauridsen i Gullev på Frisholt Gods.
Birgitte Andersdatter Cammer ( -> 1748 )

Envold Jensen ()

Jens Andersen ()
Maren Andersdatter ( -> 1723 Maj 23 )
Simon Enevoldsen (1699 Mar 31 -> )
Christen Enevoldsen ()
Maren Enevoldsdatter ()
Christen Nielsn Rytter ()
Anne Enevoldsdatter ()

Giertrud Enevoldsdatter (1706 Dec 19 -> )
64 Kirsten Poulsdatter i Vidstrup 8/7-1748
E: Simon Jensen
Børn:
- Poul Simonsen - 11 år
- Jens Simonsen - 6 år
- Karen Simonsdatter - 14 år
Opl.: Den afdødes brødre
- Rasmus Poulsen og
- Laurids Poulsen i Astrup
Se skifte nr. 242 + 335
Kirsten Poulsdatter (1713 Mar 19 -> 1748 )
Simon Jensen ( -> 1769 )

Poul Simonsen (1736 -> 1808 Mar 17 )
Jens Simonsen (1742 -> )
Karen Simonsdatter (1734 -> )

Rasmus Poulsen (1706 Mar 28 -> 1761 Dec 03 )
Laurids Poulsen ( -> 1762 )
77 Thomas Nielsen Skrædder i Pitterhuset (Salpeterhuset) 22/5-1750
E: Anne Thomasdatter
LV: Søren Nielsen i Vadsted.
Børn:
- Anders Thomasen - 9 år
- Maren Thomasdatter - 12 år
Opl.: Enkens brødre Peder Thomasen Møller i Skjoldelev
og Laurids Thomasen i Katvad Mølle.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 333
- Thomas Nielsen Skrædder ( -> 1750 Apr 29 )
- Anne Thomasdatter (1701 -> 1769 )
-

- Anders Thomsen (1741 -> )
- Maren Thomasdatter (1737 -> )
- Peder Thomasen ()
- Laurids Thomasen ( -> 1795 )
91 Søren Pedersen Karmark i Hvorslevgård, 2/12-1750, F. 230b
E: Anne Christensdatter Ostenfeld.
LV: Jens Pedersen i Koudal.
Børn:
• Maren Sørensdatter Karmark - 7 år.
• Marie Kirstine Sørensdatter Karmark - 3 år.
FM: Enkens brødre Laurids Christensen Ostenfeld og
Hans Christensen Ostenfeld. begge i Kvorning.
Opl.: Afdødes bror Albert Pedersen, ugift, opholdt sig på gården.
Afdødes søster Kirsten Pedersdatter, ugift, opholdt sig på gården. -
Der nævnes et skiftebrev af 22/12-1737 efter afdødes bror Niels Pedersen Karmark.
- Skiftebrev af 21/12-1729 efter afdødes forældre.
Der nævnes et skøde af 31/1-1691. - Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 291 + 319 +633
 
104 Søren Jensen Smed 24/5-1752
E: Maren Nielsdatter
LV: Anders Bertelsen i Aidt
Hans børn af et tidl. ægteskab:
Jens Sørensen - 22 år
Maren Sørensdatter - 23 år
Anne Sørensdatter - 20 år
Maren Sørensdatter - 18 år
Inger Sørensdatter - 14 år
Børn af dette ægteskab:
Niels Sørensen - 7 år
Sidsel Sørensdatter - 4 år
Christen Sørensen - 12 uger
Opl.: Afdødes bror Jens Jensen Smed i Enslev
Søren Jensen Smed ( -> 1752 Apr 28 )
Maren Nielsdatter ()


Jens Sørensen (1730 -> )
Maren Sørensdatter (1729 -> )
Anne Sørensdatter (1732 -> )
Maren Sørensdatter (1734 -> )
Inger Sørensdatter (1738 -> )

Niels Sørensen (1745 Jun 20 -> )
Sidsel Sørensdatter (1748 Okt 20 -> 1846 Feb 14 )
Christen Sørensen (1752 Feb 27 -> )
Jens Jensen Smed ()
113 Christen Nielsen i Aidt 2/1-1753
E: Ellen Nielsdatter
LV: Jens Lauridsen i Gullev
Børn: Peder Christensen - 16 år
Maren Christensdatter - 8 år
Anne Christensdatter - 5 år
Mette Christensdatter - 1 år
FM: Enkens bror Peder Nielsen Frandsen i Aidt
Se skifte nr. 221
 
118 Anders Hansen i Thorsø 14/7-1753, F. 295a
E: Maren Nielsdatter.
LV: Mikkel Brundt i Thorsølund.
Barn:
• Hans Andersen - 2 år.
FM: Afdødes bror Peder Hansen i Mondrup
Anders Hansen (1716 Mar 15 -> 1753 Jul 02 )Hans Andersen (1751 Okt 17 -> )
Peder Hansen (1711 Sep 13 -> )
130 Niels Lauridsen i Nøddelund 5/4-1754
E: Maren Jensdatter
LV: Rasmus Nielsen i Nøddelund
Børn:
- Laurids Nielsen i Amstrup - 29 år
- Jens Nielsen, hjemme - 28 år
- Dorthe Nielsdatter g.m. Jens Andersen Fisker i Nøddelund
- Kirsten Nielsdatter, hjemme - 33 år
- Johanne Nielsdatter, hjemme - 23 år
 
132 Poul Rasmussen Fisker i Østergård Fiskerhus i Vellev 12/6-1754, F. 318b
E: Anne Marie Pedersdatter.
LV: Jens Ougsen i Hjulhuset.
Børn af hans tidl. ægteskab med Anne Sørensdatter.
• Sidsel Poulsdatter - 12 år.
• Anne Poulsdatter - 11 år.
FM: Afdødes farbror Niels Madsen i Frisenvold Fiskerhus
(gift med enkens søster). På grund af dennes skrøbelighed og alder mødte
hans svigersøn, forvalter Peder Dinesen på Frisenvold.
Børnenes morbror Niels Sørensen i Neder Hornbæk.
Børn af dette ægteskab:
• Rasmus Poulsen - 7 år.
• Anne Katrine Poulsdatter - 5 år.
• Margrethe Poulsdatter - 3 år.
• Maren Poulsdatter - 2 år.
FM: Børnenes farbror Christen Rasmussen i Borridsø.
Børnenes morbror Niels Jensen i Gjern.
Se skifte nr. 47 + 832.
Poul Rasmussen Fisker ( -> 1754 )
Anne Marie Pedersdatter ()

Anne Sørensdatter ( -> 1745 )
Sidsel Poulsdatter (1743 -> )
Anne Poulsdatter (1744 -> )
Niels Madsen ()
Nn Sørensdatter ()

Niels Sørensen ()

Rasmus Poulsen (1747 -> )
Anne Katrine Poulsdatter (1749 -> )
Margrethe Poulsdatter (1751 -> )
Maren Poulsdatter (1752 -> )
Christen Rasmussen ( -> 1764 )
Niels Jensen ()
133 133. Jens Nielsen i Kvolbæk ugift, 11/6-1754, F. 320a
Arvinger:
• Helbror Laurids Nielsen i Svejstrup. Død og efterladt:
  - Niels Lauridsen i Tinning - 34 år.
  - Jens Lauridsen i Lynge eller Lyngå - 32 år. '
  - Rasmus Lauridsen i Lynge eller Lyngå - 30 år.
  - Søren Lauridsen, tjener i Folby - 28 år.
  - Maren Lauridsdatter
    g.m. Ove Sørensen i Halling.
  - Bodil Lauridsdatter
    g.m. Jens Rasmussen i Svenstrup.
• Helbror Peder Nielsen i Aidt. Død og efterladt:
  - Niels Pedersen Land i Aidt.
  - Mette Pedersdatter
    g.m. Søren Pedersen i Helstrup.
• Helbror Niels Nielsen Smed i Skjød.
• Halvbror Jens Jørgensen i Hammel.
• Helsøster Kirsten Nielsdatter
   g.m. Mikkel Lauridsen Snedker i Helstrup.
Jens Nielsen ( -> 1754 )

Laurids Nielsen ()
Niels Lauridsen (1720 -> )
Jens Lauridsen (1722 -> )
Rasmus Lauridsen (1724 -> )
Søren Lauridsen (1726 -> )
Maren Lauridsdatter ()
Ove Sørensen ()
Bodil Lauridsdatter ()
Jens Rasmussen
Peder Nielsen ( -> 1723 Nov 18 )
Niels Pedersen Land (1699 Nov 26 -> )
Mette Pedersdatter ()
Søren Pedersen ()
Niels Nielsen ()
-
Kirsten Nielsdatter ()
Mikkel Lauridsen ()
140 Joen Jensen Møller i Hagenstrup Mølle, 28/12-1754, F. 336b
E: Kirsten Andersdatter.
LV: Jens Pedersen i Koudal.
Børn:
- Jens Joensen - 12 år.
- Anders Joensen - 4 år.
- Anne Marie Joensdatter - 15 år.
- Inger Katrine Joensdatter - 14 år.
FM: Enkens bror Niels Andersen i Tostrup.
Opl.: Enken fremlagde en bevilling fra Kong Frederik V af 31/1-1755, at hun måtte sidde i uskiftet bo så længe, hun forblev i enkestand.
Se skifte nr. 976
 
141 Søren Lauridsen i Aidt 28/4 1755
E: Anne Lauridsdatter
LV: Niels Sørensen i Aidt
Børn:
- Laurids Sørensen - 2 år
- Maren Sørensdatter - 5 år.
FM: Enkens far Laurids Hesselberg i Vejerslev
Opl.: Enken blev ved gården
Se skifte nr 20 + 590 + 844
- Søren Lauridsen ( -> 1755 )
- Anne Lauridsdatter (1721 -> )


- Laus Sørensen (1753 -> 1802 Jan 15 )
- Maren Sørensdatter (1750 -> )
- Laurids Jensen Hesselberg ()
147 Karen Jørgensdatter i Vejerslev 14/7-1755, F. 350b
Karen Jørgensen var død for ca. 1 år siden.
E: Jesper Sørensen.
Barn:
• Jørgen Jespersen - 4 år.
Opl.: Karen Jørgensdatter blev dræbt ved et vådeskud. - Der nævnes afdødes
mor Inger Andersdatter.
- Ifølge afsagt dom på Frijsenborg Grevskabs Birketing 23/4-1754 er mons.
Søren Fussing i Vejerslev Præstegård tildømt at betale 20 rd., fordi han "af våde ihjelskød salig Karen Jørgensdatter".
- Mormoderen tog barnet til sig.
Se skifte nr. 574.
Karen Jørgensdatter (1726 Apr 28 -> 1754 Feb 11 )

Jesper Sørensen ()

Jørgen Jespersen (1752 Apr 09 -> )

 
149 Thomas Hvass på Frijsendal 23/9-1755, F. 353a fuldmægtig over Favrskov Gård og
Gods.
Enke: Else Christensdatter Riis.
LV: Forvalter Hans Henrich Beuck på Frijsenborg.
Børn:
- Christian Hvass - 15 år.
- Wogn Hvass - 11 år.
- Øllegaard Hvass - 20 år, på Sjælland.
- Christine Elisabeth Sophie Hvass - 16 år.
FM: Farbror Mads Hvass på Ingstrup; 
men udi hans forfald og svaghed mødte hans svigersøn, Mathias Brun fra Viborg.
Opl.: Der nævnes en skrivelse til afdødes bror Jens Hvass i Viborg.
Han kunne ikke være formynder for børnene p.g.a. hans alderdom og slette helbred
- Afdøde havde fået fæstebrev på Katvad Mølle 8/12-1738. 
- Afdøde havde ejendele både på Katvad Mølle og på Frijsendal.
Se skifte nr. 215 + 482
152 Peder Mikkelsen Blach i Houlbjerg, 8/1-1756, F. 358a
E: Giertrud Thomasdatter.
LV: Anders Jensen i Kongstrup.
Børn:
• Jørgen Pedersen Blach - 10 år.
• Mikkel Pedersen Blach - 7 år.
FM: Farbror Mogens Blach i Arhus. I hans fraværelse og lovlige forfald mødte
hans svoger, Mikkel Jørgensen af Kongstrup.
Opl.: Enkens 1. mand Jørgen Andersen Degn. Skiftebrev efter ham af 15/8-1742.
I dette ægteskab var en datter, Anne Jørgensdatter, hvis arv stod i boet.
Se skifte nr. 16 + 259.
Peder Mikkelsen Blach ( -> 1756 )
Giertrud Thomasdatter ( -> 1763 )


Jørgen Pedersen Blach (1746 -> )
Mikkel Pedersen Blach (1749 -> )
Mogens Mikkelsen Blach (1702 -> )
Mikkel Jørgensen Degn (1720 -> 1801 Aug 09 )
Jørgen Andersen Degn ( -> 1742 )
Anne Jørgensdatter (1740 -> )
155 Anne Christensdatter i Lerbjerg 30/6-1756, F. 370b
boede hos svigersønnen Knud Svenningsen
E: efter Mikkel Blach.
Børn:
• Christen Blach i Sminge. Død for ca. 5 år siden og efterladt:
   - Mikkel Blach i Aarhus - 25 år.
   - Thomas Blach i Sminge - 16 år.
   - Christen Blach i Sminge - 10 år.
   - Anne Blach i Kalundborg - 23 år.
   - Maren Blach i Lerbjerg - 20 år.
   -  Miiche Marie Blach i København - 18 år.
   - Maren Blach i Sminge - 14 år.
   - Anne Blach i Sminge - 8 år.
På de 4 yngste børns vegne mødte deres
stedfar, Rasmus Christoffersen af Sminge.
-  Jens Blach. Død for ca. 15 år siden og efterladt:
   - Mikkel Blach i Skjoldelev - 28 år.
   - Søren Blach i Aarhus - 25 år.
   - Peder Blach i Aarhus - 16 år.
   - Anne Blach - 30 år
      g.m. Søren Nielsen Pelsen i Farre.
   - Ellen Blach i Arhus - 26 år.
   - Øllegaard Blach - 23 år.
      g.m. Jens Nielsen Pelsen i Farre.
  - Karen Blach i Lerbjerg - 20 år.
• Peder Blach i Houlbjerg. Død og efterladt:
  - Jørgen Blach - 10 år.
  - Mikkel Blach - 7 år.
Begge hos moderen Giertrud Thomasdatter i Houlbjerg, på hvis vegne mødte hendes LV
Mikkel Jørgensen i Kongstrup (Skifte nr. 152).
• Mogens Blach, køb- og handelsmand i Arhus - 54 år.
• Maren Blach
   g.m. Knud Svenningsen i Lerbjerg.
Opl.: Knud Svenningsen fremviste et tingsvidne udstedt på Frijsenborg Grevskabs Birketing 28/3-1741 og 24/5-1741.
- Et auktionsskøde 26/6-1742.
- En kontrakt af 12/4-1741.
- 2 skøder, som begge var dateret 24/1-1742.
Disse dokumenter viste, at Knud Henningsen ene og alene ejer hans påboede selvejergård i Lerbjerg.
Se skifte nr. 1 + 195 + 224.
Anne Christensdatter ( -> 1756 )
Knud Svenningsen (1671 -> 1758 )
Mikkel Sørensen Blach ( -> 1708 )

Christen Mikkelsen Blach ( -> 1751 )
Mikkel Blach (1731 -> )
Thomas Blach (1740 -> )
Christen Blach (1746 -> )
Anne Blach (1733 -> )
Maren Blach (1736 -> )
Miiche Marie Blach (1738 -> )
Maren Blach (1742 -> )
Anne Blach (1748 -> )


Jens Mikkelsen Blach ( -> 1741 )
Mikkel Jensen Blach (1728 -> )
Søren Jensen Blach (1733 -> )
Peder Jensen Blach (1740 -> )
Anne Jensdatter Blach (1726 -> )
Søren Nielsen Pelsen ()
Ellen Jensdatter Blach (1730 -> )
Øllegaard Jensdatter Blach (1735 -> )
Jens Nielsen Pelsen
Karen Jensdatter Blach (1738 -> )
Peder Mikkelsen Blach ( -> 1756 )
Jørgen Pedersen Blach (1746 -> )
Mikkel Pedersen Blach (1749 -> )
Giertrud Thomasdatter ( -> 1763 )
Michel Jørgensen Degn (1720 -> 1801 Aug 09 )
Mogens Mikkelsen Blach (1702 -> )
Maren Mikkelsdatter Blach (1699 -> )
Knud Svenningsen (1671 -> 1758 )
163 Kirsten Pedersdatter i Aidt 27/1 1757
E: Anders Jørgensen Horn?
Barn: Mette Andersdatter - ca. 13 uger
Opl.: Afdødes far Peder Overgaard boede i gården
Kirsten Pedersdatter (1731 Aug 12 -> 1757 Jan 27 )
Anders Jørgensen Horn (1730 Nov 26 -> 1796 Nov 13 )
Mette Andersdatter (1756 Okt 31 -> )
Peder Pedersen Krog (1697 Sep 12 -> 1769 Aug 03 )
178 Kirsten Axelsdatter i Amstrup 16/1-1758, F. 401b
E: Mogens Jensen.
Barn:
• Karen Mogensdatter - 2 år.
Opl.: Afdødes far Axel Frederiksen fra Holm i Vellev.
Se skifte nr. 277
Kirsten Axelsdatter (1732 -> 1757 Dec 19 )
Mogens Jensen (1716 Jan 12 -> 1764 Feb 11 )

Karen Mogensdatter (1755 Mar 30 -> )
Axel Frederiksen ()
180 Claus Johansen i Houlbjerg 1/4-1758, F. 402b
E: Anne Christensdatter.
LV: Søren Jensen Hald i Houlbjerg.
Barn:
• Johan Clausen - 1 år.
Opl.: Christen Jensen i Houlbjerg,
som beskikket formynder og barnets morfar, siden den fødte værge,
barnets farbror Peder Johansen "ej dertil ansås bekvem."
 - Enken blev ved gården og "holder og omgås hendes salig mands mor efter den imellem dem sluttede kontrakt."
Se skifte nr. 334 + 521
 
192 Christen Pedersen i Borridsø 15/3-1759
E: Maren Nielsdatter
LV: Peder Thomasen i Borridsø
Børn:
- Maren Christensdatter g.m. Niels Nielsen i Borridsø
- Karen Christensdatter g.m. Niels Jepsen i Borridsø. Død og efterladt:
   - Christen Nielsen
   Niels Christensen i Borridsø. Har fæstet på gården.
Opl.: Der blev oprettet en kontrakt mellem Niels Christensen og hans mor.
Se skifte nr. 194
195 Knud Svenningsen Ladefoged Lerbjerg (selvejer) 1/5-1758, F. 432a
E: Maren Mikkelsdatter Blach.
Børn:
- Birkedommer Mikkel Knudsen Blach på Boller ..
-  Mette Knudsdatter
    g.m. Mikkel Jørgensen i Kongstrup.
- Vilhelmina Augusta Knudsdatter 23 år. Hos sin
   morbror, køb- og handelsmand Mogens Blach i Arhus.
- Maren Knudsdatter, hjemme.
Opl.: Sønnen Mikkel angav, at han ikke kunne påtage sig at være LV eller FM
- heller ikke hans svoger.
Den nærmeste født værge var enkens bror i Arhus.
Senere blev svigersønnen dog enkens LV,
sidst blev Jens Frosh fra Frijsendal LV.
- Skiftebrev af 12/1-1708 efter enkens far, Mikkel Blach.
- Skiftebrev af 15/1-1742 efter enkens bror, Jens Blach.
- Der nævnes et skøde af 13/11-1717 fra præsten, Jens Rudolfsen Bulche, sognepræst for Værum og Ørum menigheder til afdøde.
- Der nævnes også et skøde på 2 gadehuse i Bregnet Sogn, Følle By i øster Lisbjerg Herred.
- Enken kaldes både Karen og Maren Mikkelsdatter.
- I et brev fra sønnen oplyses, at
  hans far var 87 år
  og moderen snart 60 år.
Han oplyste også, at han havde en datter, Christina Sophia.
- I en skrivelse fra Svenning Nielsen i København oplyses, at
   hans far, Niels Svenningsen og hans farbrødre
  Steffen Svenningsen og
  sl. Knud Svenningsen var brødre,
  sønner af Svenning Knudsen.
  De var alle døde på Sjælland med undtagelse af Knud Svenningsen.
- Disse brødre skulle være barnefødt i Bedsted og Thisted, hvor
  sl. Svenning Knudsen i forrige tider havde sin bopæl.
- Svenning Nielsen boede ved Set. Nicolaj Kirke i Skvaldergården i København.
Se skifte nr. 1 + 155 + 224 + 350 + 665.
Knud Svenningsen (1671 -> 1758 )
Maren Mikkelsdatter Blach (1699 -> )

Mikkel Knudsen Blach ()
Mette Knudsdatter ( -> 1771 )
Michel Jørgensen Degn (1720 -> 1801 Aug 09 )
Vilhelmina Augusta Knudsdatter Knudsdatter (1735 -> )
Mogens Mikkelsen Blach (1702 -> )
Mette Knudsdatter ( -> 1771 )

Mikkel Sørensen Blach ( -> 1708 )
Jens Mikkelsen Blach ( -> 1741 )
Maren Mikkelsdatter Blach (1699 -> )

Knud Svenningsen (1671 -> 1758 )
Maren Mikkelsdatter Blach (1699 -> )
Christina Sophia Mikkelsdatter ()
Svenning Nielsen ()
Niels Svenningsen ()
Steffen Svenningsen ()
Knud Svenningsen (1671 -> 1758 )
Svenning Knudsen ()
194 Karen Christensdatter i Borridsø 13/7-1759
E: Niels Jepsen
Barn: Christen Nielsen - 5 år
Opl.: Afdødes bror Niels Christensen i Borridsø. Han lovede at opfostre
hans søstersøn, Christen Nielsen, uden nogen besværing eller omkostninger for
drengens far, Niels Jepsen
Se skifte nr. 192 + 963
209 Peder Pedersen i Mondrup 9/6-1760
landsoldat, boede hos gårdmand Jens Ousen
E: Karen Eriksdatter
LV: Jens Sørensen i Mondrup
Barn: Maren Pedersdatter - 2 år
Peder Pedersen (1729 -> 1759 Apr 21 )
Jens Ovesen (1734 -> 1806 Sep 25 )
Karen Eriksdatter (1718 Aug 07 -> )

Maren Pedersdatter (1757 Okt 02 -> )
215 Kirstine Elisabeth Sophie Hvass i Koudal (Vellev Sogn) 22/9-1760, F. 603a
E: Claus Buchholtz.
Barn:
• Thomas Hvass Buchholtz - 5 uger.
Opl.: Enkemandens far provst Buchholtz i Hvorslev. 
- Afdødes stedfar: Peder Møller i Katvad Mølle.
Se skifte nr. 149 + 957
219 Jens Nielsen Møller i Thorsølund, 31/1-1761, F. 614a
Fæstemø: Mariane Jensdatter.
LV: Hendes svoger Knud Jensen i Foldby.
Opl.: 3 uger før dødsfaldet trolovet med sI. Mikkel Brundts
enke, Mariane Jensdatter. - Afdødes brødre
Hans Nielsen Møller i Hagenstrup Mølle og
Peder Nielsen Møller i Terp Mølle. -
Hans mor boede i Terp.
Se skifte nr. 275
221 Ellen Nielsdatter i Aidt 28/3 1761
E: Christen Thomasen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Christen Nielsen
Peder Christensen - 24 år
Maren Christensdatter - 16 år
Anne Christensdatter - 13 år
Mette Christensdatter - 9 år
Opl.: Ingen børn i dette ægteskab
Afdødes bror Peder Nielsen i Aidt
Se skifte nr. 113
 
224 Karen Mikkelsdatter i Thorsø 21/8-1761, F. 625a
E: Niels Hansen (husmand).
Barn:
• Else Nielsdatter - 4 år.
TV: Afdødes bror Niels Mikkelsen i Thorsø.
 
227 Niels Jensen Smed i Lerbjerg 11/10-1760, F. 629a
E: Vilhelmina August Knudsdatter.
LV: Hendes svoger Mikkel Jørgensen i Kongstrup.
Barn:
• Niels Nielsen, født efter faderens død og døde selv kort efter.
Opl.: Afdødes far Jens Smed i Hæst.
- Enkens afdøde far Knud Svenningsen Ladefoged.
- Enkens mor Maren Mikkelsdatter Blach.
- Enkens morbror Mogens Blach i Århus.
- Enken blev gift med ungkarl Peder Christensen Møller. Selvejergård.
- Kontrakt af 3/9-1759 vedr. Maren Mikkelsdatter Blachs aftægt.
Se skifte nr. 1 + 155 + 195 + 350 + 665.


Michel Jørgensen Degn (1720 -> 1801 Aug 09 )
228

Matr. 2a, Astrup

Laurids Nielsen i Astrup 6/11-1761
E: Anne Christensdatter
LV: Niels Ibsen i Vellev
Børn:
- Niels Lauridsen i Aidt
- Christen Lauridsen - 18 år
- Anne Lauridsdatter
g.m. Peder Lauridsen i Granslev
- Karen Lauridsdatter
g.m. Mikkel Christensen i Nøddelund
Ellen Lauridsdatter, hjemme
Maren Lauridsdatter, hjemme
Opl.: Enken agtede at blive ved gården, og når sønnen
Christen Lauridsen kan forestå gården, vil hun afstå den til ham
Se skifte nr. 249.
- Laurids Nielsen (1697 -> 1761 Okt 08 )
- Anne Christensdatter ()
-

- Niels Lauridsen (1724 -> 1786 Okt 29 )
- Christen Lauridsen (1743 -> 1762 )
- Anne Lauridsdatter (1728 Mar 21 -> )
- Peder Lauridsen ()
- Karen Lauridsdatter (1734 -> )
- Mikkel Christensen (1724 -> )
- Ellen Lauridsdatter (1737 Maj 19 -> 1807 Dec 24 )
- Maren Lauridsdatter (1739 Dec 03 -> )
231 Maren Christensdatter i Stærkær 13/1-1762, F. 640a
E: Mikkel Christensen.
Børn:
• Christen Mikkelsen - 14 år.
• Karen Mikkelsdatter
   g.m. Rasmus Nielsen i Stærkær. Død og efterladt:
  - Niels Rasmussen - 14 år.
• Maren Mikkelsdatter
  g.m. Christen Rasmussen i Borridsø.
• Anne Mikkelsdatter, hjemme.
(Enkemanden overdrog gården til Anne).
• Mette Mikkelsdatter, hjemme - er vanfør.
 
233 Maren Jensdatter i Aidt 23/2-1762
E: Christen Nielsen
Børn: Jens Christensen - 7 år
Erik Christensen - 5 år
Rasmus Christensen - 2 år
Maren Christensdatter - 9 år
 
242

Matr. 3a, Astrup

Laurids Poulsen i Astrup 4/8-1762
E: Karen Sørensdatter
LV: Niels Sørensen i Gerning
Arvinger:
- Bror Rasmus Poulsen. Død og efterladt:
   - Morten Rasmussen i Astrup
- Bror Anders Poulsen, tjener i Tebbestrup
- Søster Kirsten Poulsdatter
   g.m. Simon Jensen i Vidstrup.
   Død og efterladt: Poul Simonsen i Astrup
- Søster Birgitte Poulsdatter
g.m. Peder Thomasen i Borridsø
- Søster Anne Poulsdatter
g.m. Thomas Jensen Stougaard i Borridsø
- Søster Maren Poulsdatter
g.m. Peder Hansen i Mondrup
- Søster Inger Poulsdatter
g.m. Oluf Hansen i Borre
- Laurids Poulsen ( -> 1762 )
- Karen Sørensdatter ()
- Niels Sørensen (1706 -> 1769 Okt 24 )

- Rasmus Poulsen (1706 Mar 28 -> 1761 Dec 03 )
- Morten Rasmussen (1741 -> 1809 Apr 15 )
- Anders Poulsen (1715 Feb 02 -> )
- Kirsten Poulsdatter ( -> 1748 )
- Simon Jensen ( -> 1769 )
- Poul Simonsen (1736 -> 1809 Mar 17 )
- Birgitte Poulsdatter (1717 Mar 29 -> )
- Peder Thomasen ()
- Anne Poulsdatter (1719 Apr 10 -> 1784 Aug 05 )
- Thomas Jensen Stougaard (1701 -> 1764 Jul 22 )
- Maren Poulsdatter (1723 Apr 11 -> 1776 Jan 30 )
- Peder Hansen (1711 -> )
- Inger Poulsdatter (1729 Mar 06 -> )
- Ole Hansen (1714 Mar 25 -> 1779 Feb 12 )
249

Matr. 2a, Astrup

Christen Lauridsen i Astrup ugift 13/2-1763
Arvinger:
- Mor Ane Christensdatter, enke efter
- Laurids Nielsen
- Bror Niels Lauridsen i Aidt
- Søster Anne Lauridsdatter
g.m. Niels Jensen i Granslev på Bidstrup Gods
- Søster Karen Lauridsdatter
g.m. Mikkel Christensen i Nøddelund
- Søster Ellen Lauridsdatter
g.m. Niels Jensen i Astrup
- Søster Maren Lauridsdatter - 25 år, hos Niels Jensen i Astrup
Opl.: Søster Maren Lauridsdatter var "i en skrøbelig tilstand".
Se skifte nr. 228534
- Christen Lauridsen (1743 -> 1762 )
-
- Anne Christensdatter ()
- Laurids Nielsen (1697 -> 1761 Okt 08 )
- Niels Lauridsen (1724 -> 1786 Okt 29 )
- Anne Lauridsdatter (1728 Mar 21 -> )
-
- Karen Lauridsdatter (1729 Nov 27 -> )
- Mikkel Christensen (1724 -> )
- Ellen Lauridsdatter (1737 Maj 19 -> 1807 Dec 24 )
- Niels Jensen ( -> 1786 )
- Maren Lauridsdatter (1739 Dec 03 -> )
 
253 Rasmus Lauridsen i Tostrup (Vellev Sogn), 15/7-1763, F. 688a
E: Anne Sørensdatter
LV: Hendes bror Søren Sørensen Bøeg i Aidt.
Børn:
• Laurids Rasmussen - 15 år.
• Søren Rasmussen - 9 år.
• Hans Rasmussen - 7 år.
• Maren Rasmusdatter - 16 år.
• Anne Rasmusdatter - 12 år.
• Gyde Rasmusdatter - 10 år.
• Karen Rasmusdatter - 3 år.
FM: Afdødes brødre Hans Lauridsen i Vejerslev
og Christen Lauridsen i Vellev.
Opl.: Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 440 + 775.
 
257 Jens Sørensen Bach i Mondrup 5/8-1763
E: Ellen Jensdatter
LV: Peder Hansen fra Mondrup
Børn: Peder Jensen - 19 år
Søren Jensen - 17 år
FM: Afdødes bror Terkild Sørensen i Thorsø
Opl.: Enken blev ved gården
Se skifte nr. 27
Jens Sørensen Bach (1713 Apr 09 -> 1763 Jul 17 )
Elle Jensdatter (1708 Feb 26 -> 1799 Dec 06 )
Peder Hansen (1711 Sep 13 -> )
Peder Jensen (1744 Sep 20 -> )
Søren Jensen Bach (1746 -> 1776 Sep 17 )
Terkild Sørensen (1720 Apr 21 -> 1788 Feb 27 )
259 Giertrud Thomasdatter i Houlbjerg, 6/2-1763, F. 706a
E: Anders Sørensen Holm.
Hendes barn af tidl. ægteskab med Jørgen Andersen Degn:
• Anne Jørgensdatter - 22 år,
   tjener Mogens Blach i Arhus.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Peder Mikkelsen Blach:
• Jørgen Pedersen - 5 år, her på stedet.
• Mikkel Pedersen - 12 år, her på stedet.
Opl.: Afdødes søsters søn Erik Christensen i Borridsø.
Se skifte nr. 16 + 152.
 
270 Christen Rasmussen i Borridsø 18/7-1764, F. 745a
E: Maren Mikkelsdatter.
LV: Mads Rasmussen i Mondrup.
Børn:
• Rasmus Christensen - 11 år.
• Mikkel Christensen - 8 år.
• Christen Christensen - 3/4 år.
• Karen Christensdatter - 15 år.
• Sidsel Christensdatter - 13 år.
• Maren Christensdatter - 5 år.
Opl.: Afdødes søsters søn Jens Ousen i Mondrup.
Se skifte nr. 47 + 231.
 
275 Hans Nielsen Møller i Hagenstrup Mølle, 22/8-1764, F. 752a
E: Anne Marie Joensdatter.
FM: Niels Frandsen i Amstrup.
• Enkens mor Kirsten Andersdatter.
Enke efter Joen Jensen.
• Afdødes bror Peder Nielsen Møller i Hvorslevgård.
• Afdødes mor Ingeborg Hansdatter i Terp Mølle.
• Afdødes søster Anne Katrine Nielsdatter
   g.m. Otte Fencker i Terp Mølle.
Opl.: Et skøde af  9/3-1700 til Joen Jensen Møller, Hagenstrup Mølle
   fra Niels Pedersen Karmark
   og hustru på Aldrup, på et stk. jord kaldet "Hovedskov".
- Enken ægtede C. Aaboe.
Se skifte nr. 219
 
277 Mogens Jensen i Amstrup 13/9-1764, F. 759b
E: Karen Thomasdatter.
Barn af hans tidl. ægteskab med
Kirsten Axelsdatter:
• Karen Mogensdatter - 9 år.
Børn af dette ægteskab:
• Jørgen Mogensen - 5 år.
• Kirsten Mogensdatter - 2 år.
• Abelone Mogensdatter - Y2 år.
FM for Karen Kirsten Axelsdatters
bror Frederik Axelsen i Holm.
FM for de andre børn afdødes bror Mads Jensen i Vidstrup.
Opl.: Enken ægtede Christen Jensen, der fæstede stedet.
Se skifte nr. 178306
Mogens Jensen (1716 Jan 12 -> 1764 Feb 11 )
Karen Thomasdatter (1729 -> 1800 Jan 03 )
-
Kirsten Axelsdatter (1732 -> 1757 Dec 19 )
Karen Mogensdatter (1755 Mar 30 -> )

Jørgen Mogensen (1759 Mar 25 -> 1770 Okt 05 )
Kirsten Mogensdatter (1761 Dec 05 -> )
Abbelone Mogensdatter (1764 Mar 14 -> 1838 Jun 19 )

Frederik Axelsen ()
Mads Jensen (1712 Jan 10 -> 1766 Dec 01 )
Christen Jensen (1735 -> 1804 )
291 Maren Sørensdatter Karmark på Hvorslevgård 19/3-1765, F. 780a
E: Peder Nielsen Møller, selvejer.
Barn:
• Anne Pedersdatter - 2 år.
TV: Niels Sørensen i Gerning.
Opl.: Afdødes mor Anne Ostenfeld på Hvorslevgård
- Afdødes søster Marie Kirstine Sørensdatter på Hvorslevgård.
 
296 ? i Tungelund 21/1-1766
E: Jens Andersen husmand
Barn: Peder Jensen - 1 år
 
297 Ellen Carlsdatter i Tungelund 21/1-1766
E: Søren Jensen Horn (skoleholder i Tungelund)
Børn:
- Carl Sørensen - 20 år
- Jens Sørensen - 13 år
- Niels Sørensen - 10 år
- Christian Sørensen - 8 år
- Maren Sørensdatter - 5 år
- Anne Sørensdatter - 3 år
- Mette Sørensdatter ? år
Ellen Carlsdatter ( -> 1765 )
Søren Jensen Horn (1724 -> )

Carl Sørensen (1746 -> )
Jens Sørensen (1753 -> )
Niels Sørensen (1756 -> )
Christian Sørensen (1758 -> )
Maren Sørensdatter (1750 abt -> 1783 Aug 31 )
Anne Sørensdatter (1763 -> )
Mette Sørensdatter (1764 abt -> )
298 Sidsel Sørensdatter i Hvorslev 12/4-1766, F. 789b
E: Søren Meldgaard.
Børn:
- Jens Sørensen Meldgaard - 26 år, fæstede gården.
- Søren Sørensen - 18 år.
- Margrethe Sørensdatter
   g.m. Frands Eriksen i Vellev.
- Else Sørensdatter
   g.m. Niels Joensen i Hvorslev.
-  Johanne Sørensdatter
   g.m. Rasmus Jørgensen i Futting.
Se skifte nr. 384.
 
300 Niels Jensen i Amstrup 1/12-1765, F. 793b
sad til huse hos afdødes far, Jens Aldrup i Amstrup.
E: Anne Joensdatter.
LV: Niels Frandsen i Amstrup.
Børn:
- Jens Nielsen - 7 år.
- Joen Nielsen - 4 år.
Opl.: Enken har penge tilgode hos Søren Joensen i Thorsø.
Se skifte nr. 530.
Niels Jensen (1736 -> 1764 Feb 10 )
303 Søren Christensen Hiulmand i Houlbjerg, 22/10-1766, F. 796b
E: Ellen Mikkelsdatter.
LV: Hendes far Søren Lauridsen i Granslev.
Børn:
- Christen Sørensen - 4 år.
- Mikkel Sørensen - 3 år.
- Søren Sørensen - 6 uger.
FM: Peder Thomasen Hjuler Houlbjerg.
Opl.: Enken blev g.m. Jens Nielsen, der fæstede stedet.
Se skifte nr. 400 + 496.
 
306 Mads Jensen i Vidstrup 3/3-1767
E: Maren Pedersdatter
LV: Christen Thorsen i Vidstrup
Arvinger: Bror Niels Jensen i København
Bror Mogens Jensen i Amstrup. Død og efterladt:
Jørgen Mogensen - 8 år
Kirsten Mogensdatter - 6 år
Abelone Mogensdatter - 2 år
Karen Mogensdatter - 10 år
Søster Maren Jensdatter
g.m. Simon Jensen i Vidstrup
Søster Sidsel Jensdatter
g.m. Oluf Sørensen i Sønder Onsild
Søster Ellen Jensdatter
g.m. Søren Lauridsen i Vidstrup
Opl.: Enken var gammel og skrøbelig og afstod fæstet til Jens Nielsen i Vidstrup mod at han gav hende ophold
- Afdøde havde et slegfredbarn Christen Madsen - 11 år, og da hans mor var død,
og han ingen havde at holde sig til, havde han de sidste 6-7 år opholdt sig hos faderen og enken.
FM: Drengens morbror Søren Christen i Vidstrup
Se skifte nr. 309
Mads Jensen (1712 Jan 10 -> 1766 Dec 01 )
Maren Pedersdatter (1716 -> 1767 Mar 29 )
-
Niels Jensen (1710 abt -> )
Mogens Jensen (1716 Jan 12 -> 1764 Feb 11 )
Jørgen Mogensen (1759 Mar 25 -> 1770 Okt 05 )
Kirsten Mogensdatter (1761 Dec 05 -> )
Abbelone Mogensdatter (1764 Mar 14 -> 1838 Jun 19 )
Karen Mogensdatter (1755 Mar 30 -> )
Maren Jensdatter (1719 Apr 16 -> 1781 )
 
309 Kirsten Pedersdatter i Vidstrup 14/4-1767
Iflg. kirkebogen hedder afdøde Karen Pedersdatter. Hun var enke efter Mads Jensen
Arvinger: Bror Christen Pedersen, tjener på Danstrup Bundgård
Bror Søren Pedersen, tjener i Gullev
Opl.: Søren Christensen i Vidstrup fordrede underhold for 2 år til sl. Mads Jensens fattige søn, Christen Madsen.
Han fik bevilget pengene
Se skifte nr. 306
 
319 Peder Nielsen Møller i Hvorslevgård, 27/1-1767, F. 823a.
Barn:
• Anne Pedersdatter - 4 år.
FM: Niels Fogh i Skivholme (født værge).
Opl.: Barnets moster Marie Christine Sørensdatter Karmark.
- Afdøde var tidl. g.m. Maren Sørensdatter Karmark.
- I en skrivelse fra Niels Jensen i Granslev står der bl.a., at
Søren Nielsen af Granslev agter at ægte
Christine Sørensdatter Karmark i Hvorslevgård, og at barnet,
Anne Pedersdatter forbliver hos dem.
Se skifte nr. 91 + 291
 
320 Thomas Jensen Stougaard i Borridsø, 7/1-1768
E: Anne Poulsdatter
LV: Poul Simonsen i Astrup
Børn:
- Maren Thomasdatter
g.m. Søren Jensen i Amstrup. Død og efterladt:
   - Anne Sørensdatter - 4 år
- Anne Thomasdatter
g.m. Peder Pedersen i Borre
- Kirsten Thomasdatter - 20 år, tjener i Amstrup
- Kirsten Thomasdatter - 16 år, hjemme
- Maren Thomasdatter - 10 år
- Anne Thomasdatter - 9 år
FM: Peder Pedersen i Borre
og Morten Rasmussen i Astrup
Opl.: Enken blev ved stedet
Se skifte nr. 242
- Thomas Jensen Stougaard (1701 -> 1764 Jul 22 )
- Anne Poulsdatter (1717 -> 1784 Aug 05 )
- Poul Simonsen (1736 -> 1809 Mar 17 )

- Maren Thomasdatter (1744 Feb 16 -> )
- Søren Jensen ()
- Anne Sørensdatter (1764 -> )
- Anne Thomasdatter (1746 Jan 06 -> )
- Peder Pedersen ()
- Kirsten Thomasdatter (1748 Mar 24 -> )
- Kirsten Thomasdatter (1752 Jan 23 -> )
- Maren Thomasdatter (1753 Aug 26 -> )
- Anne Thomasdatter (1759 Mar 04 -> )
- Peder Pedersen ()
- Morten Rasmussen (1741 -> 1809 Apr 15 )
327 Niels Andersen Fogh i Aidt 7/4-1769
E: Anne Jensdatter
LV: Søren Henrichsen i Enslev
Børn af hans tidl. ægteskab med Maren Jensdatter
Jens Nielsen i Haurum (kaldes Jens Nielsen Hiulmand)
Anders Nielsen - 30 år
Peder Nielsen - 28 år
Christen Nielsen - 16 år
Karen Nielsdatter - 21 år
Opl.: Der omtales et skiftebrev af 5/6-1766
 
333 Anne Thomasdatter i Salpeterhuset i Aidt, 13/3-1769
E: Jens Sørensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
- Maren Thomasdatter
g.m. Christen Jensen i Vejerslev
- Anders Thomasen
Opl.: Der blev oprettet kontrakt mellem Christen Jensen og Jens Sørensen.
Christen Jensen og Maren Thomasdatter vil tage den "skrøbelige" Anders Thomasen til sig.
- Enkemandens nærmeste pårørende Peder Thomasen og Jens Nielsen i Houlbjerg var til stede.
- Salpeterhuset kaldes også "Pitterhuset"
- Der omtales enkemandens søster Anne Rasmusdatter
Se skifte nr. 77 + 693
- Anne Thomasdatter (1701 -> 1769 )
- Jens Sørensen (1712 -> 1782 Okt 14)

- Maren Thomasdatter (1737 -> )
- Christen Jensen (1736 -> 1794 Apr 25 )
- Anders Thomsen (1741 -> )
334 Anne Christensdatter i Bøstrup 22/3-1769, F. 890b
E: Oluf Rasmussen.
Hendes barn af tidl. ægteskab med Claus Johansen:
• Johan Clausen - 12 år.
Børn af dette ægteskab:
• Rasmus Olufsen - 9 år.
• Christen Olufsen - 2 år.
• Anne Olufsdatter - 5 år.
• Anne Olufsdatter -14 dage
TV: For de 4 yngste afdødes bror Jens Christensen Hald i Houlbjerg.
For Johan Clausen Peder Thomasen
og Peder Lindgaard, begge i Houlbjerg.
Se skifte nr. 180 + 521
 
335 Simon Jensen i Vidstrup 31/3-1769
E: Maren Jensdatter
LV: Jens Jensen i Danstrup.
Hans barn af tidl. ægteskab med Kirsten Poulsdatter:
- Poul Simonsen, gårdfæster i Astrup
Børn af dette ægteskab:
- Jens Simonsen - 19 år
- Kirsten Simonsdatter - 6 år
- Abelone Simonsdatter
Opl.: Enken blev ved gården
Se skifte nr. 64 + 306 + 363 + 460 + 661
- Simon Jensen ( -> 1769 )
- Maren Jensdatter ( -> 1781 )

- Kirsten Poulsdatter (1713 Mar 19 -> 1748 )
- Poul Simonsen (1736 -> 1809 Mar 17)

- Jens Simonsen (1750 -> 1772 )
- Kirsten Simonsdatter (1757 -> )
- Abelone Simonsdatter (1762 -> )
 
341 Anne Christensdatter i Amstrup 22/6-1770
E: Laurids Nielsen
Børn:
- Dorthe Lauridsdatter - 4 år
- Sidsel Lauridsdatter - 2 år
TV: Frederik Axelsen i Holm
Se skifte nr. 590
 
345 Anne Christensdatter eller Maren Christensdatter i Tungelund
hun kaldes begge dele 18/9-1770
E: Laurids Jørgensen
Børn
- Christen Lauridsen - 11 år
- Maren Lauridsdatter - 21 år
- Sidsel Lauridsdatter - 8 år
- Anne Lauridsdatter - 8 år
TV: Søren Tungelund (Søren Horn)
Se skifte nr. 443
Maren Christensdatter ( -> 1770 )

Laurs Jørgensen (1718 -> 1780 Jan 11 )

Christen Lauridsen (1759 Maj 06 -> )
Maren Lauridsdatter (1749 Aug 24 -> )
Sidsel Lauridsdatter (1756 Jun 27 -> )
Anne Lauridsdatter (1762 Jan 06 -> )
 
350 Peder Christensen Møller i Lerbjerg (selvejer) 21/2-1771, F. 939a
E: Vilhelmina Augusta Knudsdatter.
LV: Hendes svoger Mikkel Jørgensen i Kongstrup.
Børn:
• Christen Pedersen - 9 år.
• Knud Pedersen - 7 år.
• Jens Pedersen - 4 år.
FM: Afdødes bror Jens Christensen Møller i Brunsgård Mølle.
Opl.: - Der oplyses, at en søn Niels Pedersen er død efter faderens død.
- Enken ægtede Niels Nielsen Ladefoged fra Frijsendal.
Se skifte nr. 195 + 227 + 665.


Michel Jørgensen Degn (1720 -> 1801 Aug 09 )
358 Mette Knudsdatter i Kongstrup 18/12-1771, F. 955a
E: Mikkel Jørgensen.
Børn:
• Jørgen Mikkelsen - 25 år:
• Knud Mikkelsen - 20 år.
• Mogens Mikkelsen - 13 år.
• Peder Mikkelsen - 8 år.
• Jens Mikkelsen - 4 år.
• Niels Hutfeldt - 2 år.
• Maren Mikkelsdatter - 15 år.
• Anne Mikkelsdatter - 10 år.
Se skifte nr 827.
Mette Knudsdatter ( -> 1771 )
Michel Jørgensen Degn (1720 -> 1801 Aug 09 )

Jørgen Michelsen (1846 -> )
Knud Michelsen (1851 -> )
Mogens Michelsen (1758 -> )
Peder Michelsen (1763 -> )
Jens Michelsen (1767 -> )
Niels Bagge Michelsen (1769 -> ) ??
Maren Michelsdatter (1756 -> )
Anne Michelsdatter (1761 -> )
360 Søren Nielsen Kirkegaard i Aidt 13/6-1772
E: Maren Jensdatter
LV: Søren Sørensen Bøg i Aidt
Børn:
- Niels Sørensen - 1 år
- Mette Sørensdatter - 5 år
- Maren Sørensdatter - 2 år
FM: Afdødes brødre Peder Nielsen Roersen
og Jens Nielsen Kirkegaard, begge af Haurum
Opl.: Enken blev ved gården, der var en helgård.
Se skifte nr. 749 + 983
Søren Nielsen Kirkegaard (1734 Dec 05 -> 1772 Apr 24 )
Maren Jensdatter (1744 Jul 19 -> 1811 Mar 27 )
Søren Sørensen Bøg (1717 Jan 10 -> )

Niels Sørensen (1771 Mar 17 -> 1842 Jan 05 )
Mette Sørensdatter (1766 Dec 14 -> 1847 Dec 23 )
Maren Sørensdatter (1769 Sep 03 -> )

Jens Nielsen Kirkegaard (1731 Okt 28 -> )
363 Jens Simonsen i Vidstrup ugift 30/10-1772
døde hos sin stedfar halvgårdmand Christen Sørensen i Vidstrup
Arvinger:
- Afdødes mor Maren Jensdatter
   g.m. Christen Sørensen i Vidstrup
- Helsøster Kirsten Simonsdatter - 15 år
- Helsøster Abelone Simonsdatter - 10 år
- Halvbror Pouls Simonsen, boende i Astrup
Opl.: Afdødes far Simon Jensen
Se skifte 335
- Jens Simonsen (1750 -> 1772 )
- Christen Sørensen ()

- Maren Jensdatter ( -> 1781 )
- Maren Jensdatter ( -> 1781 )
- Kirsten Simonsdatter (1757 -> )
- Abelone Simonsdatter (1762 -> )
- Poul Simonsen (1736 -> 1809 Mar 17 )
- Simon Jensen ( -> 1769 )
364 Søren Sørensen Bøeg i Aidt bolsmand, 2/11-1772
E: Mette Christensdatter
LV: Christen Lauridsen i Aidt
Arvinger:
- Bror Peder Bøeg, husmand i Thorsø
- Søster Anne Sørensdatter
   g.m. Hans Hansen i Tostrup
Opl.: Kontrakt af 20/8-1772 mellem sl. Søren Bøeg
og Christen Nielsen, der nu havde overtaget stedt.
- Sl. Søren Bøeg havde 4 steddøtre
 
395 Maren Poulsdatter i Mondrup (Aidt Sogn). 16/9-1776
E: Peder Hansen
Børn:
- Thomas Pedersen - 25 år
- Poul Pedersen - 16 år
- Rasmus Pedersen - 13 år
- Hans Pedersen - 10 år
- Maren Pedersdatter
  g.m. Mogens Sørensen i Snåstrup (Framlev Sogn)
-Kirsten Pedersdatter - 15 år
TV: Enkemandens bror Oluf Hansen i Borre
Opl.: Enkemanden ønsker engang at afstå gården til sin yngste datter
Se skifte nr. 577
- Maren Poulsdatter (1723 Apr 11 -> 1776 Jan 30 )
- Peder Hansen (1711 -> )

- Thomas Pedersen (1751 -> 1788 )
- Poul Pedersen (1759 -> 1836 Nov 17 )
- Rasmus Pedersen (1763 -> )
- Hans Pedersen (1767 -> )
- Maren Pedersdatter ()
- Mogens Sørensen ()
- Kirsten Pedersdatter (1761 -> )
- Ole Hansen (1714 Mar 25 -> 1779 Feb 12 )
400 Ellen Mikkelsdatter i Houlbjerg 26/3-1777, F. 83a
E: Jens Nielsen.
Børn af hendes tidl. ægteskab med Søren Christensen Hiulmand:
• Christen Sørensen - 14 år, hjemme.
• Mikkel Sørensen - 13 år, hjemme.
• Søren Sørensen - 10 år, hjemme.
Børn af andet ægteskab med enkemanden:
• Niels Jensen - 6 år, hjemme.
• Anders Jensen - 3 år, hjemme.
FM: For de 3 ældste børn deres fars søskendebarn Peder Thomasen i Houlbjerg.
TV: For børnene i sidste ægteskab afdødes bror Jens Mikkelsen i Granslev på Bidstrup Gods.
Se skifte nr. 303.
 
409 Niels Sørensen Nedergaard i Haurum, husmand 30/10-1777
E: Birthe Poulsdatter
LV: Jens Nielsen i Haurum
Børn:
- Maren Nielsdatter - 12 år, hjemme
- Kirsten Nielsdatter - 8 år, hjemme
FM: Jens Christensen i Haurum, der var beslægtet med afdøde
Se skifte nr. 836 + 851
Niels Sørensen Nedergaard ( -> 1777 )
Birthe Poulsdatter (1732 -> 1802 )


Maren Nielsdatter (1764 -> )
Kirsten Nielsdatter (1769 -> 1802 Apr 12 )
440 Anne Sørensdatter i Tostrup 2/2-1780, F. 152a
E: Hans Hansen.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Rasmus Lauridsen:
- Laurids Rasmussen - 30 år, tjener i Vidstrup.
- Søren Rasmussen - 24 år.
- Anne Rasmusdatter - 27 år,
  g.m. Niels Sørensen i Vester Velling på Ulstrup Gods.
- Gyde Rasmusdatter - 25 år, tjener på Østergård.
- Karen Rasmusdatter - 19 år, hjemme.
FM: Christen Lauridsen i Vellev.
Opl.: Enkemandens bror Christen Hansen i Vellev.
Se skifte nr. 253.
 
443 Laurids Jørgensen i Tungelund 15/2-1780
E: Maren Christensdatter
LV: Hendes bror Christen Lauridsen i Vidstrup
Hans børn fra et tidl. ægteskab:
- Christen Lauridsen - 20 år
- Maren Lauridsdatter - 30 år,
  g.m. Laurids Olufsen Riis, skrædder i Høbjerg på Palstrup Gods
- Sidsel Lauridsdatter - 21 år, tjener i Høbjerg
- Anne Lauridsdatter - 18 år, hos sin farbror Christen Eriksen i Vejerslev
Opl.: Enken blev ved gården
Se skifte nr. 345
Laurs Jørgensen (1718 -> 1780 Jan 11 )
Maren Christensdatter()


Christen Lauridsen (1759 Maj 06 -> )
Maren Lauridsdatter (1749 Aug 24 -> )
Laurids Ofufsen Riis (1745 -> )
Sidsel Lauridsdatter (1756 Jun 27 -> )
Anne Lauridsdatter (1762 Jan 06 -> )
456 Frands Smed og hustru
Maren Sørensdatter i Houlbjerg
sad til huse hos Mikkel Mogensens enke i Houlbjerg.
Ægtefællerne døde straks efter hinanden.
Børn:
• Søren Frandsen - 35 år, husmand i Folby på Frijsenborg Gods.
• Peder Frandsen - 32 år, tjener i Lopdrup på Bidstrup Gods.
• Christen Frandsen - 25 år, tjener på 0stergård.
• Niels Frandsen, tjener i Laurbjerg.
• Abelone Frandsdatter - 29 år, tjener i Houlbjerg.
• Kirsten Frandsdatter - 17 år, tjener i Haurum.
FM: Deres morbror Peder Lindgaard i Houlbjerg.
Se skifte nr. 966.
 
458 Oluf Hansen i Borre 8/2-1781
E: Inger Poulsdatter
LV: Peder Pedersen i Borre
Børn:
- Poul Olufsen - 31 år
- Maren Olufsdatter
   g.m. Søren Andersen i Naderup, Grønbæk Sogn på Allinggård Gods
- Kirsten Olufsdatter - 18 år
- Else Olufsdatter - 11 år
- Maren Olufsdatter - 6 år.
FM: Poul Simonsen i Astrup
og Thomas Pedersen fra Mondrup, begge børnenes pårørende
Opl.: Enken afstød gården til sønnen Poul Olufsen, og der blev oprettet kontrakt mellem dem
Se skifte nr. 500 + 600 + 897
- Ole Hansen (1714 Mar 25 -> 1779 Feb 12 )
- Inger Poulsdatter (1729 Mar 06 -> )
-

- Poul Olufsen (1750 -> )
- Maren Olufsdatter()
- Søren Andersen ()
- Kirsten Olufsdatter (1763 -> )
- Else Olufsdatter (1770 -> )
- Maren Olufsdatter (1775 -> )
- Poul Simonsen (1736 -> 1809 Mar 17 )
- Thomas Pedersen (1751 -> 1788 )
460 Maren Jensdatter i Vidstrup 2/3-1781
E: Christen Sørensen
Afdødes børn af et tidl. ægteskab med Simon Jensen:
- Kirsten Simonsdatter
g.m. Hans Hansen i Tostrup
- Abelone Simonsdatter - 18 år, hjemme
FM: Hendes halvbror Poul Simonsen i Astrup
Se skifte nr. 306 + 335 + 363
- Maren Jensdatter ( -> 1781 )
- Christen Sørensen ()
- Simon Jensen ( -> 1769 )
- Kirsten Simonsdatter (1757 -> )
-
- Abelone Simonsdatter (1762 -> )
- Poul Simonsen (1736 -> 1809 Mar 17 )
467 Anne Jensdatter i Vidstrup 10/7-1781
E: Christen Christensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Søren Lauridsen:
- Jens Sørensen - 26 år, tjener her ved stedet
- Laurids Sørensen - 23 år, tjener Søren Hesselberg i Tind
- Marie Katrine Sørensdatter - 14 år, hjemme
- Anne Marie Sørensdatter - 10 år, hjemme
FM: for døtrene Hans Hansen i Tostrup og Christen Sørensen i Vidstrup
Se skifte nr. 943
474 Peder Christensen i Haurum 22/2-1782
E: Birthe Poulsdatter
LV: Jens Nedergaard i Haurum
Arving:
- Halvbror Niels Christensen i Hadsten
Opl.: Enken fremlagde et skifte brev af 30/10-1777 efter hendes
tidl. mand Niels Sørensen Nedergaard, og der er arv indestående i boet til deres børn:
- Maren Nielsdatter
- Kirsten Nielsdatter
Enken blev ved gården
Se skifte nr. 409
Peder Christensen ( -> 1782)
Birthe Poulsdatter (1732 -> 1802 )
Niels Sørensen Nedergaard ( -> 1777 )
Maren Nielsdatter (1764 -> )
Kirsten Nielsdatter (1769 -> 1802 Apr 12 )

476 Sidsel Jensdatter i Holm Skovhus (Vellev Sogn) 21/3-1782, F. 196a
E: Frederik Axelsen.
Børn:
- Axel Frederiksen - 10 år.
- Jens Frederiksen - 6 år.
- Karen Frederiksdatter - 4 år.
FM: Afdødes bror Laurids Jensen i Tostrup.
Se skifte nr. 764.
481 Kirsten Sørensdatter i Houlbjerg 13/5-1782, F. 202b
E: Hans Jensen Gammel.
Arvinger:
- Mor Maren Pedersdatter, opholder sig i Houlbjerg.
- Helbror Jakob Sørensen - 29 år, smedesvend i Lyngå.
- Helsøster Karen Sørensdatter - 27 år, tjener i Houlbjerg.
- Helsøster Anne Sørensdatter - 38 år, angives at være i Stockholm i Sverige.
- Halvbror Søren Madsen - 48 år, i Houlbjerg.
- Halvbror Mikkel Madsen - 45 år, i Vellev.
- Halvsøster Karen Madsdatter - 47 år 
   g.m. Jens Eriksen Hollerup i Vellev.
- Halvsøster Maren Madsdatter - 40 år 
  g.m. Jens Christensen Bundgaard i Vellev.
Opl.: Enkemandens bror Thøger Jensen havde arv efter far og mor i gården.
482 Wogn Thomasen Hvass i Katvad Mølle, (Vejerslev Sogn), møller 13/6-1781, F. 204b
E: Sophie Hansdatter.
LV: Hr. David Borgen i Vejerslev.
Barn:
- Thomas Hvass - 16 år.
FM: I den fødte værge Christian Hvass' sted blev beskikket 
degnen Jens Amdisen i Vellev, afdødes her på egnen nærmest beslægtede.
Opl.: Afdøde var død 5/6-1781 hos sin svoger Peder Nielsen Smed i Allerslev på Ledreborg Grevskab.
- Møllersvenden Peder Pedersen Væsel blev gjort ansvarlig for boet.
- Enkens søster jomfru Hansen på Søbygård
- Et fæstebrev på Katvad Mølle af 9/4-1756 til en af sl. Thomas Hvass' to sønner, 
enten Christian Carl Thomasen Hvass
eller Wogn Thomasen Hvass, nu opholdende sig hos 
deres mor Else Nielsdatter Riis ved Frijsendal.
- Afdødes svoger David Borgen, sognepræst for Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne. 
- Afdødes morbror degn Jens Amdisen i Vellev.
- Afdødes bror Christian Thomasen Hvass, forpagter på Hvilsbjerg i Gauerslund Sogn.
Der var en stor gæld i boet, 99 enken frasagde sig arv og gæld. Hun fik lov til at bo i møllen, så længe hun var enke. 
- Se skifte nr 149
483 Anne Pedersdatter i Aidt 18/5-1782
E: Jens Nielsen Kollerup, indsidder
Hendes børn: Peder Pedersen - 15 år
Peder Pedersen - 12 år
Mette Marie Pedersdatter - 21 år
Anne Johanne Pedersdatter - 8 år
FM: Beskikket sognefoged Peder Krog i Aidt.


Peder Christensen Krog (1735 -> 1808 Nov 16 )
485 Maren Sørensdatter i Tungelund 20/6-1782
E: Niels Mikkelsen
Børn Søren Nielsen - 15 år, hjemme
Mikkel Nielsen - 7år, hjemme
Peder Nielsen - 6 år, hjemme
Anders Nielsen - 5 år, hjemme
Marie Nielsdatter - 8 år, hjemme (kaldes senere Maren).
Anne Katrine Nielsdatter - 3 år, hjemme
TV: Afdødes bror Søren Sørensen Leth i Aidt
Maren Sørensdatter ( -> 1782 )
Niels Mikkelsen (1732 Mar 16 -> 1819 Maj 29 )


Peder Nielsen (1776 Sep 01 -> )
Anders Nielsen (1778 Jan 01 -> )
Mariana Nielsdatter (1773 Jan 24 -> )
Ane Cathrine Nielsdatter (1779 Jul 18 -> )
-
493 Christen Jensen Rhoed i Hvorslev, lægdsmand 4/4-1783, F. 242b
E: Anne Pedersdatter Møller.
LV: Søren Nielsen på Hvorslevgård.
Børn:
• Peder Christensen - 23 år.
• Christen Christensen - 18 år.
• Jens Christensen - 13 år.
• Inger Christensdatter - 15 år.
FM: For de to ældste sønner Niels Nielsen Enggaard i Gullev, søskendebarn
til den afdøde.
For de to yngste børn Palle Sørensen i Abrohuset, deres søskendebarns
mand.
Christen Jensen Rohde (1729 -> 1783 )
Ane Pedersdatter (1731 -> )


Peder Christensen (1760 -> )
Christen Christensen (1765 -> 1851 Apr 07 )
Jens Christensen Rohde (1765 -> )
Inger Christensdatter (1768 -> 1840 Sep 25 )
496 Jens Sørensen i Salpeterhuset i Aidt 15/11-1782
E: Anne Jørgensdatter
LV: Mads Sørensen i Aidt.
Senere hendes svoger Niels Jensen Frandsen i Amstrup
Arvinger:
- Halvbror Oluf (Otto?) Rasmussen i Bøstrup
- Halvbror Niels Rasmussen, husmand i Houlbjerg. Død og efterladt:
   - Maren Nielsdatter - 18 år
   g.m. Jens Nielsen i Houlbjerg
- Helsøster Mette Sørensdatter
g.m. Christen Nielsen Hiulgaard i Houlbjerg. Død og efterladt:
   - Søren Christensen Hiulmand i Houlbjerg. Død og efterladt:
     - Christen Sørensen - 20 år
     - Mikkel Sørensen - 18 år
     - Søren Sørensen - 15 år
FM: Deres stedfar Jens Nielsen i Houlbjerg
- Halvsøster Anne/Maren Rasmusdatter (kaldes begge dele)
g.m. Peder Thomasen i Houlbjerg
- Halvsøster Anne Rasmusdatter
g.m. Peder Thomasen i Houlbjerg
Opl.: Der var oprettet en kontrakt mellem den afdøde og den nye fæster Christen Jensen
Jens Sørensen (1712 -> 1782)
Anne Jørgensdatter (1718 Feb 27 -> 1788 Jun 13 )
Mads Sørensen ( -> 1784 abt )
Niels Jensen Frandsen (1724 Jun 23 -> 1790 Apr 14 )
498 Maren Sørensdatter i Aidt 8/9-1783
E: Sørens Christensen, smed
Børn:
- Christen Sørensen - 4 år
- Søren Sørensen - 3 år
- Ellen Sørensdatter - 5 uger gl.
TV: Afdødes far Søren Jensen i Tungelund
Maren Sørensdatter (1750 abt -> 1783 Aug 31 )
Søren Christensen (1753 -> 1825 Sep 10 )

Christen Sørensen (1779 Jun 27 -> )
Søren Sørensen (1780 Sep 24 -> 1861 Jul 27 )
Elle Sørensdatter (1783 Aug 31 -> )
Søren Jensen Horn (1724 -> )
500 Inger Poulsdatter i Vejerslev 22/10-1783
E: Jens Jensen, smed
Børn:
- Poul Olufsen - gift i Borre
- Maren Olufsdatter
g.m. Søren Andersen i Naderup by, Grønbæk Sogn på Allinggård Gods
- Kirsten Olufsdatter - 20 år
- Else Olufsdatter - 13 år
- Maren Olufsdatter - 8 år
FM: for Kirsten Poul Simonsen i Astrup,
og for Else og Maren
Thomas Pedersen i Mondrup.
Begge var søskendebørn til de umyndig
Opl.: Afdøde kaldes fejlagtigt for Inger Pedersdatter
Se skifte nr. 458

Poul Simonsen (1736 -> 1809 Mar 17 )

Thomas Pedersen (1751 -> 1788 )
505 Karen Jensdatter i Aidt 29/5-1784
E: Jens Pedersen Overgaard
Børn: Mette Jensdatter - 2 år
Peder Jensen - 8 uger gl.
TV: Niels Jensen i Aidt
Karen Jensdatter (1753 -> 1784 Jun 27 )
Jens Pedersen (1747 Jun 11 -> 1828 Maj 11 )
Mette Jensdatter (1780 -> 1857 Dec 07 )
Peder Jensen (1784 Apr 09 -> )
506 Maren Mikkelsdatter i Aidt 25/6-1784
E: Peder Krog.
Børn: Mikkel Pedersen - 9 år
Anders Pedersen - 3 år
Inger Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Borridsø
Anne Pedersdatter - 18 år
Kirsten Pedersdatter - 15 år
TV: Afdødes bror Niels Mikkelsen, Tungelund
Se skifte nr. 601 + 701 + 755 + 923 + 943
Maren Mikkelsdatter (1737 Mar 17 -> 1784 Apr 18 )
Peder Christensen Krog (1735 -> 1808 Nov 16 )
Michel Pedersen (1776 Sep 15 -> )
Anders Pedersen (1781 Jun 03 -> )


Kirsten Pedersdatter (1769 Mar 26 -> )
508 Peder Jensen i Vellev 1/10-1784
E: Kirsten Jakobsdatter
LV: Degnen Jens Amdisen i Vellev
Børn:
- Jakob Pedersen - 12 år
- Jens Pedersen - 9 år
- Søren Pedersen - 7 år
- Nielse Pedersen - 4 år
- Maren Pedersdatter - 22 år
- Sidsel Pedersdatter - 17 år
- Maren Pedersdatter - 13 år
FM: for døtrene Anders Pedersen i Vellev. For sønnerne Mogens Christensen i Vellev
Se skifte nr. 921
 
521 Peder Thomasen i Houlbjerg 817-1785, F. 291a
E: Anne Rasmusdatter.
LV: Hendes bror Oluf Rasmussen i Bøstrup.
Arvinger:
Afdødes søskendebørn (efterfølgende er søskende):
- Peder Lindgaard i Houlbjerg.
-  Maren Sørensdatter. Død og efterladt:
   ~ Kirsten Hansdatter
       g.m. Rasmus Jensen i Houlbjerg.
- Anne Sørensdatter. Død og efterladt:
   ~ Søren Christensen - 41 år, i Houlbjerg.
   ~ Peder Christensen - 39 år, i Sall.
   ~ Hans Christensen - 36 år, opholder sig i Houlbjerg.
   ~ Niels Christensen - 34 år, tjener i Kongstrup.
   ~ Kirsten Christensdatter - 40 år,
       g.m. Søren Jensen i Amstrup.
- Maren Sørensdatter
   g.m. Frands Christensen Smed (kaldes også Pedersen). Død og efterladt:
   ~ Søren Frandsen - 37 år, husmand i Foldby på Frisenborg Gods.
   ~ Peder Frandsen - 35 år, tjener i Granslev Mølle.
   ~ Christen Frandsen - 27 år, tjener
      Jens Lauridsen på Hagsholm.
   ~ Niels Frandsen - 24 år, tjener i Åby ved Århus.
   ~ Abelone Frandsdatter - 29 år, tjener
      Henrich Jørgensen i Houlbjerg.
   ~ Kirsten Frandsdatter, tjener
      Peder Lindgaard i Houlbjerg.
- Ellen Sørensdatter
   g.m. Henrich Jørgensen i Houlbjerg.
- Mette Sørensdatter har været
   g.m. Rasmus Simonsen i Houlbjerg.
Afdødes søskendebørn (efterfølgende er søskende):
-  Søren Lindgaard ved Hagsholm.
- Mette Christensdatter
   g.m. Jens Bonde i Bøstrup.
-  Ellen Christensdatter
   g.m. husmand Poul Væver i Mondrup.
Afdødes søskendebørn (efterfølgende er søskende):
- Peder Johansen. Død og efterladt:
   ~ Anders Pedersen - 36 år.
   ~ Jens Pedersen - 28 år, rekrut.
   ~ Birthe Pedersdatter gift i Vinderslev.
   ~ Mette Pedersdatter g.m. en drejlsvæver i Galten.
- Claus Johansen. Død og efterladt:
   ~ Johan Clausen - 28 år, tjener
      Jens Graugaard ved Hagsholm.
Afdødes søskendebarn:
- Søren Christensen Hiulmand.Død og efterladt:
   ~ Christen Sørensen - 23 år, tjener i Granslev.
   ~ Mikkel Sørensen - 22 år, tjener
      Jens Nielsen i Houlbjerg.
   ~ Søren Sørensen - 19 år, tjener
      Jens Nielsen i Houlbjerg.
Opl.: På Søren Christensens børns vegne mødte deres
- stedfar Jens Nielsen i Houlbjerg.
   På Frands Pedersens ugifte døtres vegne mødte deres
- morbror Peder Lindgaard i Houlbjerg.
- Enken blev ved gården.Ellen Christensdatter (1731 -> )
Poul Jensen (1733 -> )
530

 

Jens Nielsen Aldrup i Amstrup
8/6-1785, F. 299b
E: Karen Peders datter
LV: Hendes morbror Just Jensen i Vejerslev.
Børn:
• Niels Jensen - 2% år.
• Kirsten Jensdatter - 5 år.
FM: Afdødes farbror Christen Jensen Aldrup i Amstrup.
Opl.: Enken var gravid ved mandens død. Da skiftet blev genoptaget 2 år senere, havde hun født et barn, som døde ved fødslen. - Enken blev g.m.
Laurids Jensen, der fæstede gården.
Se skifte nr. 300 + 563.
 
534

Matr. 2a, Astrup

Niels Jensen i Astrup 16/2-1786
E: Ellen Lauridsdatter
LV: Claus Nielsen i Aldrup Skovhus
Børn:
- Jens Nielsen - 21 år
- Rasmus Nielsen - 9 år
FM: Afdødes halvbror Laurids Jensen i Tostrup
Opl.: Enken ægtede Søren Rasmussen fra Tostrup, der fæstede gården
Se skifte nr. 935
Niels Jensen (1726 -> 1786 Jan 06 )
Ellen Lauridsdatter (1737 Maj 19 -> 1807 Dec 24 )
Claus Nielsen (1742 Sep 23 -> 1822 Aug 13 )

Jens Nielsen (1768 -> )
Rasmus Nielsen (1776 -> )
Laurids Jensen (1744 -> )
Søren Rasmussen (1746 -> )
537

Matr. 4a, Astrup

Anne Frandsdatter i Astrup (Aidt Sogn) 1/4-1786
E: Thomas Jensen
Børn:
- Frands Thomasen - 15 år
- Jens Thomasen - 11 år
- Anne Thomasdatter - 8 år
- Mette Thomasdatter - 6 år
TV: Afdødes søsters
mand Hans Christensen, husmand i Vidstrup
Se skifte nr. 562
Anne Frandsdatter (1737 Jun 24 -> 1786 Feb 12 )
Thomas Jensen ( -> 1787 )

Frands Thomasen (1771 -> )
Jens Thomasen (1774 Apr 24 -> )
Ane Thomasdatter (1778 Feb 23 -> 1853 Nov 15 )
Mette Thomasdatter (1780 Sep 03 -> )
Maren Frandsdatter (1740 Dec 11 -> )
Hans Christensen (1744 -> )
549 Else Sørensdatter i Enslev (Vellev Sogn), 12/7-1786
E: Mikkel Andersen
Børn:
- Karen Mikkelsdatter - 12 år
- Kirsten Mikkelsdatter - 8 år
- Anne Mikkelsdatter - 2 år
TV: Beskikket Søren Sørensen i Enslev, siden ingen af afdødes slægt eller pårørende var levende
Opl.: Der omtales en arv fra afdødes far Søren Pedersen Væsel, der døde i Enslev
Se skifte nr. 951 + 993
 
557 Christen Jensen i Enslev, smed 30/1-1787, F. 338b
E: Maren Lauridsdatter
LV: Christen Pedersen i Enslev.
Børn:
- Jens Christensen - 28 år, hjemme.
- Anne Christensdatter
   g.m. Mikkel Andersen i Enslev.
- Sidsel Christensdatter
   g.m. Jens Madsen i Vellev.
- Kirsten Christensdatter - 13 år, hjemme.
Opl.: Der oprettedes kontrakt mellem sønnen og moderen.
Christen Jensen (1732 -> 1780 Jul 04 )
Maren Lauridsdatter (1728 -> )


Jens Christensen (1759 Maj 06 -> 1832 Jun 27 )
Anne Christensdatter (1761 -> )
Mikkel Andersen (1751 -> )
Sidsel Christensdatter (1763 Sep 11 -> )
Jens Madsen (1750 -> )
Kirsten Christensdatter (1773 Okt 24 -> )
 
559 Hans Nielsen i Aidt 24/8-1784
E: Sidsel Pedersdatter
LV: Søren Sørensen Leth i Aidt
Arvinger: Bror Anders Nielsen. Død og efterladt:
- Niels Andersen
- Peder Andersen
- Bodil Andersdatter
- Maren Andersdatter
Bror Christen Nielsen - 60 år
Søster Karen Nielsdatter
Søster Anne Nielsdatter
 
561 Maren Andersdatter i Haurum tjenestepige, 1/7-1786, hos degneenken mad. Buchholtz i Haurum
Arving:
- Far Anders Christensen fra Mogenstrup i Salling
Opl.: Afdøde var født i Mogenstrup By, Grinderslev Sogn på Eskær Gods.
562

Matr. 4a, Astrup

Thomas Jensen i Astrup (Aidt Sogn) 4/4-1787
E: Birthe Nielsdatter
LV: Niels Sørensen i Vejerslev
Hans børn af et tidl. ægteskab med Anne Frandsdatter:
- Frands Thomasen - 16 år
- Jens Thomasen - 12 år
- Anne Thomasdatter - 9 år
- Mette Thomasdatter - 7 år
FM: Da deres fødte værge og formynder Niels Jensen ikke kunne eller ville påtage sig hvervet, blev indskrevet deres nærmeste pårørende Hans Christiansen i Vidstrup
Opl.: Enken blev ved gården, og børnene blev hos hende
Se skifte nr. 537
Thomas Jensen ( -> 1787 )
Birthe Nielsdatter (1758 -> 1828 Okt 18 )

Anne Frandsdatter (1737 Jun 24 -> 1786 Feb 12 )
Frands Thomasen (1771 -> )
Jens Thomasen (1774 Apr 24 -> )
Ane Thomasdatter (1778 Feb 23 -> 1853 Nov 15 )
Mette Thomasdatter (1780 Sep 03 -> )
563

 

563. Karen Pedersdatter i Amstrup 2/8-1787, F. 348b
E: Laurids Jensen.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Jens Nielsen Aldrup:
• Kirsten Jensdatter - 7 år.
• Niels Jensen - 5 år.
Barn af dette ægteskab:
• Anne Lauridsdatter - 20 uger gammel.
FM: for Niels hans farbror Christen Jensen Aldrup i Amstrup.
For Kirsten afdødes bror Jens Pedersen i Vellev.
Opl.: Afdødes mor, sI. Peder Pedersens enke i Vellev
tog Kirsten Jensdatter til sig, og hun lovede sammen med hendes søn,
Jens Pedersen,
at opføde og opdrage pigen, indtil hun kan komme til konfirmation og herefter ud at tjene.
- Niels Jensen blev hos enkemanden.
Se skifte nr. 530 + 595.
 
570

Matr. 4a, Astrup

Niels Sørensen Aagaard i Astrup ugift 5/6-1787
Arvinger:
- Helbror Christen Sørensen Aagaard - 26 år, i Vejerslev
- Halvbror Søren Jensen - 20 år, hos hans
   farbror Peder Post i Vinterslev på Kollerup Gods.
- Helsøster Anne Katrine Sørensdatter - 27 år, tjener i Borridsølund.
Ved skiftets slutning var hun g.m. Jens Christensen i Vidstrup
Opl.: Afdøde havde fæstet sl. Thomas Jensens gård i Astrup, hvis enke,
Birthe Nielsdatter, han ville have ægtet, men endnu ikke var trolovet, da han 8 dages tid efter, at han var kommet her, var blevet syg, og ca. 14 dage senere døde.
Niels Sørensen (1753 Maj 13 -> 1787 )

Christen Sørensen (1761 Apr 19 -> )
Søren Jensen (1767 Feb 15 -> )

Ane Cathrine Sørensdatter (1757 -> 1832 Maj 22 )
Jens Christensen (1758 Maj 07 -> 1836 Apr 01 )
Thomas Jensen ( -> 1787 )
Birthe Nielsdatter (1758 -> 1828 Okt 18 )
574 Anne Jørgensdatter i Vejerslev 11/7-1788
Enke efter Jens Sørensen i Salpeterhuset.
Hun døde hos sin søstersøn Jørgen Jespersen.
Arvinger:
- Bror Anders Jørgensen i Skalmstrup
- Bror Rasmus Jørgensen. Død og efterladt:
   - Sidsel Rasmusdatter - 21 år
   - Lene Rasmusdatter - 19 år
- Søster Inger Jørgensdatter.
   Enke efter Mads Sørensen i Aidt
- Søster Karen Jørgensdatter
g.m. Jesper Sørensen i Vejerslev. Død og efterladt:
   - Jesper Jespersen - 37 år
- Søster Maren Jørgensdatter
g.m. Niels Frandsen i Amstrup.
Opl.: Afdøde havde udstedt et gavebrev af 10/2-1788 til sin
søstersøn Jørgen Jespersen og
hustru Anne Lauridsdatter i Vejerslev. De arvede alt
Anne Jørgensdatter (1718 Feb 27 -> 1788 Jun 13 )
Jens Sørensen (1712 -> 1782)
Jørgen Jespersen (1752 Apr 09 -> )

Anders Jørgensen (1720 Feb 11 -> )
Rasmus Jørgensen (1724 -> )
Sidsel Rasmusdatter (1767 -> )
Lene Rasmusdatter (1769 Apr 16 -> )
Inger Jørgensdatter (1722 Feb 11 -> 1795 Jan 09 )
Mads Sørensen ( -> 1784 abt )
Karen Jørgensdatter (1726 -> )
Jesper Sørensen ()
Jørgen Jespersen (1752 Apr 09 -> )
Maren Jørgensdatter (1730 Maj 14 -> 1813 Mar 25 )


Jørgen Jespersen (1752 Apr 09 -> )
 
575 Jens Hesselberg i Nøddelund 11/7-1788, F. 365b
E: Anne Jensdatter
LV: Peder Mikkelsen i Nøddelund.
Hans børn af et tidl. ægteskab:
- Niels Jensen Hesselberg i Nøddelund
- Anne Jensdatter
g.m. Niels Olufsen i Gerning
- Kirsten Jensdatter
g.m. Morten Rasmussen i Astrup
Børn af dette ægteskab:
- Laurids Jensen - 18 år
- Christen Jensen - 12 år
- Kirsten Jensdatter - 14 år
- Dorthe Jensdatter - 5 år
FM: for de fire yngste børn Niels Jensen Hesselberg
 
577 Thomas Pedersen og hustru
Anne Terkildsdatter i Mondrup (Aidt Sogn)
ægteparret døde kort efter hinanden. 26/6-1788
Børn:
- Peder Thomasen - 8 år
- Oluf Thomasen - 4 år
- Terkild Thomasen - 10 uger gammel. Døde før skiftets slutning.
FM: Deres fasters mand Morten Nielsen, selvejergårdmand i Snåstrup
og deres morbror Søren Terkildsen i Thorsø.
Opl.: Mandens bror Poul Pedersen og
konens søster Sidsel Terkildsdatter var i gården nogen tid efter dødsfaldet.
Poul Pedersen fik fæstet på gården, og han tog broderens to børn til sig.
- Der var arv indestående i boet til Thomas Pedersens søskende efter deres mor.
De, der havde indestående i boet:
- Poul Pedersen
- Rasmus Pedersen
- Hans Pedersen
- Kirsten Pedersdatter
Se skifte nr. 395 + 598
Thomas Pedersen (1751 Jul 18 -> 1788 Maj 30 )
Anne Terkildsdatter (1750 Mar 08 -> 1788 Maj 25 )


Peder Thomasen (1780 Jun 25 -> )
Olle Thomasen (1783 Okt 26 -> )
Terkild Thomasen (1788 Maj 12 -> 1788 Jul 17 )
-
Søren Terkildsen (1747 Apr 30 -> 1790 )
Poul Pedersen (1759 Jun 17 -> 1836 Nov 17 )
Sidsel Marie Therkelsdatter (1758 Jun 11 -> 1849 Sep 18 )Poul Pedersen (1759 Jun 17 -> 1836 Nov 17 )
Rasmus Pedersen (1765 Sep 09 -> )
Hans Pedersen (1766 Nov 23 -> )
Kirsten Pedersdatter (1761 -> )
590 Laurids Nielsen i Amstrup bolsmand, 24/9-1789
E: Anne Lauridsdatter
LV: Hendes søn af et tidl. ægteskab Laurids Sørensen i Astrup, Aidt Sogn.
Hans barn af et tidl. ægteskab:
- Sidsel Lauridsdatter - 22 år
FM: Barnets morbror Søren Christensen i Vidstrup
Opl.: Enken blev ved stedet
Se skifte nr. 130 + 341
- Laurids Nielsen (1723 -> 1789)
- Anne Lauridsdatter (1721 -> )
- Laus Sørensen (1753 -> 1802 Jan 15 )

-
-
595 Peder Pedersen i Vellev 11/3-1790, F. 390b
E: Kirsten Jensdatter.
LV: Hendes bror Just Jensen i Vejerslev.
Hans børn af et tidl. ægteskab med Karen Lauridsdatter:
• Peder Pedersen Holm - 50 år, gift og gårdmand i Vellev.
• Maren Pedersdatter
   g.m. Peder Pedersen, husmand i Gerning.
Børn af dette ægteskab:
• Jens Pedersen i Vellev.
• Laurids Pedersen - 36 år, her i gården og "tåbelig".
• Henrich Pedersen - 34 år, har fæstet gården.
• Karen Pedersdatter. Død og efterladt:
Børn af hendes 1. ægteskab med Jens Nielsen i Amstrup:
- Niels Jensen - 6 år.
- Kirsten Jensdatter - 9 år.
Barn af hendes 2. ægteskab med Laurids Jensen i Amstrup:
- Anne Lauridsdatter - 3 år.
• Maren Pedersdatter - 26 år, her på stedet.
• Dorthe Pedersdatter - 24 år, her på stedet.
FM: For de 2 ældste børn deres fars farbror Christen Jensen Aldrup i Amstrup.
Opl.: Enken havde taget Kirsten Jensdatter til sig for 3 år siden og lovede fortsat at forsørge barnet.
Enken afstod gården til sønnen Henrich Pedersen, mod at han giver hende ophold og aftægt.
Der blev oprettet en kontrakt, og han skulle forsørge sin tåbelige bror, Laurids Pedersen, så længe han levede.
Se skifte nr. 530 + 563.
 
598 Søren Terkildsen i Thorsø ugift, 8/4-1790
Arvinger:
- Mor Mette Enevoldsdatter, sidder som enke ved en gård i Thorsø
LV: Hendes bror Anders Enevoldsen i Thorsø
- Bror Enevold Terkildsen i Thorsø. Død og efterladt:
   - Kirsten Enevoldsdatter - 4 år
- Bror Peder Terkildsen, gårdmand i Borridsø
- Bror Jens Terkildsen - 24 år, hos moderen
- Søster Anne Terkildsdatter
   g.m. Thomas Pedersen i Mondrup. Begge døde og efterladt:
   - Peder Thomasen - 9 år
   - Oluf Thomasen - 5 år
- Søster Mariane Terkildsdatter
   g.m. Niels Andersen i Truust på Tvilum Gods
- Søster Sidsel Terkildsdatter, ugift, hos moderen i Thorsø. Ved skiftets slutning er hun g.m. Poul Pedersen i Mondrup
- Søster Inger Terkildsdatter, ugift, hos moderen i Thorsø.
Opl.: Søren Frandsen Smed overtog fæste på gården
Se skifte nr. 577
Søren Terkildsen (1747 Apr 30 -> 1790 )

Mette Enevoldsdatter (1721 Jun 29 -> )
Anders Enevoldsen (1730 Nov 26 -> )
Enevold Terkildsen (1755 Sep 28 -> 1788 abt )
Kirsten Enevoldsdatter (1786 -> )
Peder Terkildsen (1758 Jun 11 -> )
Jens Terkildsen (1768 Aug 07 -> )
Anne Terkildsdatter (1750 Mar 08 -> 1788 Maj 25 )
Thomas Pedersen (1751 Jul 18 -> 1788 Maj 30 )
Peder Thomasen (1780 Jun 25 -> )
Olle Thomasen (1783 Okt 26 -> )
Marie Anne Terkildsdatter (1752 Sep 17 -> 1832 Mar 30 )
Niels Andersen (1742 -> 1820 Nov 20 )
Sidsel Marie Therkelsdatter (1758 Jun 11 -> 1849 Sep 18 )
Poul Pedersen (1759 Jun 17 -> 1836 Nov 17 )
Inger Terkildsdatter (1765 Jan 13 -> )
600 Else Olufsdatter i Borre, (Vejerslev Sogn), 3/5-1790, tjente og døde i Danstrup Bundgård
Arvinger:
- Bror Poul Olufsen, gårdmand i Borre
- Søster Maren Olufsdatter g.m. Søren Andersen, gårdmand i Naderup, Grønbæk Sogn, Allinggård Gods
- Søster Kirsten Olufsdatter - 27 år, tjener på Ulstrup
- Søster Maren Olufsdatter - 15 år, hos søsteren i Naderup
FM: For Kirsten hendes søskendebarn Poul Simonsen i Astrup
Se skifte nr. 458
 
601 Kirsten Sørensdatter i Aidt 5/5-1790
E: Peder Christensen Krog.
Barn: Søren Pedersen - 5 år
TV: Afdødes søskendebarn Rasmus Pedersen, gårdmand i Borup på Frijsenborg Gods.
Se skifte nr. 506 + 755
Kirsten Sørensdatter (1758 -> 1790 )
Peder Christensen Krog (1735 -> 1808 Nov 16 )
Søren Pedersen (1786 Feb 12 -> )
602 Maren Poulsdatter i Mondrup (Aidt Sogn), 6/5-1790
E: Mikkel Nielsen, husmand
Barn: Kirsten Mikkelsdatter - 7 uger gammel
TV: Afdødes morbror Søren Christensen Lindgaard, gårdmand i Hagsholm.
Opl.: Barnet døde august 1790
Maren Poulsdatter ( -> 1790 )
Mikkel Nielsen (1758 Sep 29 -> 1807 Sep 15 )
Kirsten Mikkelsdatter (1790 Mar -> 1790 Aug )
Søren Christensen Lindgaard (1724 -> 1796 )
615 Kirsten Lauridsdatter i Borre Skovhus, 4/5-1791
E: Søren Mikkelsen
Børn:
- Anne Katrine Sørensdatter - 5 år
- Else Kirstine Sørensdatter - 3 år
TV: Niels Sørensen i Sahl
Se skifte nr. 691 + 755
 
618 Thomas Sørensen Snedker i Mondrup (Aidt Sogn) indsidder 3/7-1791
E: Karen Nielsdatter
LV: Peder Christensen Krog i Aidt
Børn:
- Anne Thomasdatter - 7 år
- Maren Thomasdatter - 3 år
FM: Husmand Mikkel Nielsen i Mondrup
Thomas Sørensen Snedker (1757 -> 1791 )
Karen Nielsdatter (1759 -> )
Peder Christensen Krog (1735 -> 1808 Nov 16 )

Ane Thomasdatter (1784 -> )
Maren Thomasdatter (1788 -> )
Mikkel Nielsen (1757 -> )
625 Maren Danielsdatter i Houlbjerg 15/9-1791, F. 455b
E: Søren Christensen.
Børn:
• Christen Sørensen - 10 år.
• Daniel Sørensen - 7 år.
• Just Sørensen - 17 uger gammel.
• Birthe Sørensdatter - 8 år.
• Anne Sørensdatter - 3 år.
TV: Afdødes bror Christen Danielsen i Houlbjerg.
Maren Danielsdatter (1750 -> 1791 )
Søren Christensen (1732 -> )

Christen Sørensen (1781 -> )
Daniel Sørensen (1784 -> )
Just Sørensen (1791 -> )
Birthe Sørensdatter (1783 -> )
Anne Sørensdatter (1786 -> )
Chresten Danielsen (1757 -> )
626 Søren Pedersen i Aidt indsidder, 3/1-1792
E: Maren Nielsdatter
LV: Anders Horn i Aidt
Børn:
- Niels Sørensen - 17 år.
- Peder Sørensen - 8 år.
- Anne Sørensdatter - 13 år
FM: Sognefoged Peder Krog i Aidt


Anders Jørgensen Horn (1730 Nov 26 -> 1796 Nov 13 )
Peder Christensen Krog (1735 -> 1808 Nov 16 )
633 Søren Nielsen i Hvorslevgård 24/8-1792, F. 469b + 476b + 488b+ 492b + 496a + 510a + 512b +521b + 524b + 553a + 559a +578a
E: Marie Kirstine Sørensdatter Karmark.
LV: Birkedommer Soetmann i Danstrup Bundgård,
senere Mads Windeløv, møller i Katvad Mølle.
Børn:
- Niels Sørensen - 20 år.
- Søren Sørensen - 10 år.
- Bodil Marie Sørensdatter - 16 år.
- Anne Marie Sørensdatter - 14 år.
- Marie Kirstine Sørensdatter - 3 år.
FM: Afdødes bror Jens Nielsen i Houlbjerg.
Kurator for Niels Sørensen
Anders Joensen i Koudal,
g.m. afdødes søster.
Opl.: Afdødes bror Rasmus Skougaard, forpagter på Pandum, havde penge til gode ved afdøde. Niels Fogh i Skivholme fordrede,
hvad Søren Nielsen havde lovet
enkens søsterdatter Anne Pedersdatter Møller for hendes renter af hendes fædrene og mødrene arv.
Hun var nu g.m. Mads Jensen. -
Stor gæld, og derfor blev skiftet behandlet en del gange.
4/4-1795 oplystes, at afdødes bror Rasmus Skougaard havde købte Hvorslevgård,
og enken skulle forlade gården inden 1/5-1795. Skiftet blev sluttet 19/6-1795.
Se skifte nr. 91 + 826 + 911
Søren Nielsen (1744 -> 1792 )

Marie Kirstine Sørensdatter Karmark (1747 -> )
649 Sidsel Mikkelsdatter i Aidt 3/5-1793
E: Søren Sørensen Leth
Børn:
- Søren Sørensen - 16 år
- Mikkel Sørensen - 15 år
- Anders Sørensen - 2 år
- Maren Sørensdatter - 12 år
- Kirsten Sørensdatter - 10 år
TV: Afdødes bror Peder Mikkelsen i Aidt
Se skifte nr. 923
 
651 Anne Pedersdatter i Vidstrup (Hvorslev Sogn) 16/5-1793
E: Jørgen Christensen Aidt, indsidder
Barn: Bodil Marie Jørgensdatter - 4 år
Anne Pedersdatter (1766 Jan 10 -> 1790 Jan 24 )
Jørgen Christensen Horn (1750 Aug 23 -> 1820 Dec 03 )
Bodil Marie Jørgensdatter (1790 Jan 24 -> 1874 Jan 09 )
660 Joen Frandsen Munch i Vellev, husmand, 4/11-1793, F. 522b
E: Elisabeth Jensdatter.
LV: Degnen Jens Amdisen i Vellev.
Børn:
• Frands Joensen - 47 år.
• Johan Henrich Joensen Munch - 40 år, skoleholder i Løvskal.
• Elisabeth Sophie. Joensdatter
   g.m. handelsmand Niels Holtzvig i København.
• Christiane Joensdatter
   g.m. degnen Christian Brøns i Mammen.
• Anne Joensdatter - 33 år, ugift, tjener hos
   bogholder Lauridsen i København.
Opl.: På Anne Joensdatters vegne mødte hendes sI. fars pårørende og
søskendebarn Joen Jensen Harboe i Vellev.
Se skifte nr. 841.
Joen Frandsen Munch (1717 -> 1793 )
Elisabeth Jensdatter (1719 -> 1802 )


Frands Joensen Munch (1747 -> )
Johan Henrich Joensen Munch (1753 -> )
Elisabeth Sophie Joensdatter Munck (1761 -> )
Niels Christian Holstvig (1760 -> 1797 abt )
 
661 Ellen Jensdatter i Hvorslev 4/11-1793
E: Niels Sørensen Hvass, indsidder
Arvinger:
- Bror Simon Jensen i Vidstrup. Død og efterladt:
   - Poul Simonsen i Astrup
   - Kirsten Simonsdatter
      g.m. Hans Hansen i Tostrup
   - Abelone Simonsdatter - 30 år i Tostrup
- Bror Laurids Jensen i Hvorslev. Død og efterladt:
   - Christen Lauridsen i Hvorslev
- Bror Jens Jensen i Danstrup. Død og efterladt:
   - Kirsten Jensdatter - 28 år, i Danstrup
   - Karen Jensdatter - 24 år, i Danstrup
FM: for Jens Jensens børn i Danstrup deres stedfar Peder Pedersen i Danstrup
Ellen Jensdatter (1720 -> 1793 )
Niels Sørensen (1730 -> )

Simon Jensen ( -> 1769 )
Poul Simonsen (1736 -> 1809 Mar 17 )
Kirsten Simonsdatter (1757 -> )
Hans Hansen (1733 -> )
Abelone Simonsdatter (1762 -> )
Laurids Jensen ()

Jens Jensen ()
Kirsten Jensdatter (1765 -> )
Karen Jensdatter (1769 -> )
Peder Pedersen (1745 -> )
665 Niels Nielsen i Lerbjerg, selvejer 13/2-1794, F. 532b + 537b
E: Vilhelmine Augusta Knudsdatter.
LV: Hendes søstersøn Jørgen Mikkelsen i Kongstrup.
Barn:.
• Giertrud Marie Nielsdatter - 22 år.
FM: Afdødes søskendebarn Jørgen Rasmussen Møller fra Norring Mølle.
Opl.: Enkens sønner Christen Pedersen Møller på Frijsenborg og
Knud Pedersen krævede indestående arv efter deres
sl. far, Peder Møller, samt andel af arv efter deres
sl. bror Jens Pedersen.
Se skifte nr. 195 + 227 + 350.
Niels Nielsen Ladefoged ( -> 1794 )
Vilhelmina Augusta Knudsdatter Knudsdatter (1735 -> )
Jørgen Michelsen (1746 -> )
666 Jens Eriksen i Mondrup betler, 19/2-1794
E: Maren Christensdatter
LV: Poul Pedersen i Mondrup
Børn:
- Erik Jensen - 3 år
- Mette Jensdatter - 11 år
FM: Sognefoged Peder Krog i Aidt
Jens Eriksen (1728 Sep 26 -> 1793 Sep 08 )
Maren Christensdatter (1757 abt -> )
Poul Pedersen (1759 Jun 17 -> 1836 Nov 17 )

Erik Jensen (1791 Mar 06 -> )
Mette Jensdatter (1783 Jun 30 -> )
Peder Christensen Krog (1735 -> 1808 Nov 16 )
672 Niels Lauridsen i Astrup 30/4-1794
Skifteforvalteren mødte i Mondrup i Aidt Sogn for at holde skifteforretning efter afdøde, der var dø for nogle år siden.
Børn:
- Laurids Nielsen i Sall
- Mikkel Nielsen i Mondrup
- Maren Nielsdatter - 36 år, tjener på Frijsenborg
- Anne Nielsdatter
   g.m. Jens Skriver, skovfoged ved Frijsenborg
- Kirsten Nielsdatter - 25 år, tjener i Glæsborg i Skjød Sogn
- Karen Nielsdatter - 19 år, hos Søren Lycke i Laurbjer.
FM: For Karen Nielsdatter hendes besvogrede Søren Lycke i Laurbjerg.
Opl: Søren Rasmussens kone,
Ellen Lauridsdatter fra Astrup, Niels Lauridsens søster, anmeldte, hvad der var leveret hende af afdøde til den mindste datter Karen Nielsdatters opdragelse og siden var modtaget af Mikkel Nielsen i Mondrup, da han skulle opdrage hende til hendes konfirmation. Karen var ikke fornøjet med at være der og var derfor kommet til sit søskende barn Søren Lycke.
Niels Lauridsen (1724 -> 1786 Okt 29 )Laurids Nielsen (1755 -> )
Mikkel Nielsen (1758 Sep 29 -> 1807 Sep 15 )
Maren Nielsdatter (1756 -> )
Anne Nielsdatter ()

Kirsten Nielsdatter (1769 -> )
Karen Nielsdatter (1775 -> )

Søren Rasmussen (1746 -> )
Ellen Lauridsdatter (1737 Maj 19 -> 1807 Dec 24 )
690 Jens Sørensen i Borridsø, husmand, 11/5-1795, F. 563a
E: Dorthe Sørensdatter.
LV: Hendes bror Hans Sørensen i Borridsø.
Børn:
• Karen Jensdatter - 10 år.
• Søren Jensen - 1 år.
FM: Peder Kiær i Borridsø.
Skiftet sluttes 29/6-1795 fol. 567b.
 
691 Laurids Christensen i Borre Skovhus 13/5-1795
E: Dorthe Christensdatter
LV: Hendes bror Iver Christensen i Vejerslev
Barn:
- Kirsten Lauridsdatter g.m. fæsteren her i skovhuset Søren Mikkelsen. Død og efterladt
   - Anne Katrine Sørensdatter - 9 år
   - Else Kirstine Sørensdatter - 6 år
Se skifte nr. 615 + 755
 
692 Anne Olufsdatter i Houlbjerg 1/7-1795, F. 568a
E: Peder Frandsen.
Barn:
• Anne Marie Pedersdatter - 3 år.
TV: Afdødes far Oluf Rasmussen i Bøstrup.
Se skifte nr. 760 + 940
 
693 Laurids Thomasen og hustru
Maren Jakobsdatter i Bøstrup Mølle 19/7-1795
på aftægt hos møller Simon Simonsen i Bøstrup Mølle.
Arvinger efter Laurids Thomasen:
- Halvbror Peder Møller i Skjoldelev. Død og efterladt:
  - Thomas Pedersen - 31 år, tjener i Terp i Lisbjerg Sogn
  - Anne Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Skjoldelev. Død og efterladt:
     - Jens Pedersen - 8 år
     - Karen Pederdatter - 11 år
- Søster Karen Thomasdatter
g.m. kromand Laurids Sørensen i Haurum. Død og efterladt:
  - Anne Catrine Lauridsdatter
     g.m. Johan Jessen i Haurum.
- Søster Karen Thomasdatter. Død og efterladt:
  Børn af hendes 1. ægteskab med Rasmus Møller i Vadsted:
  - Rasmus Rasmussen i Randers.
  - Anders Rasmussen på Aunsbjerg.
  - Thomas Rasmussen i København
  - Maren Rasmusdatter - 48 år, tjener på Skaungård
  Barn af hendes 2. ægteskab med Søren Nielsen i Vadsted:
  - Niels Sørensen - 44 år, i Tind
  - Karen Sørensdatter
     g.m. murermestersvend Johan David Th? i København
- Søster Anne Thomasdatter
    g.m. Thomas Nielsen i Salpterhuset. Død og efterladt:
  - Maren Thomasdatter. Enke efter
     Christen Jensen i Salpeterhuset.
Arving efter Maren Jakobsdatter:
Hendes barn af et tidl. ægteskab med Jens Pedersen Møller i Bøstrup mølle:
- Kirsten Jensdatter
g.m. Simon Simonsen Møller i Bøstrup Mølle. Død og efterladt:
  - Jens Simonsen - 26 år, rekrut ved det slesvigske rytterreg.
Opl.: Maren Jakobsdatter var den sidst afdøde.
- Skiftet sluttet 31/10 1796 med mange oplysninger.
- Laurids Thomasen ( -> 1795 )
- Maren Jakobsdatter (1722 -> 1796 )
- Simon Simonsen (1741 -> )


- Karen Thomasdatter ()
- Laurids Sørensen ()
- Anne Catrine Lauridsdatter ()
- Johan Jessen ()
- Karen Thomasdatter ()
- Rasmus Møller ()
- Rasmus Rasmussen (1741 abt -> )
- Anders Rasmussen (1743 abt -> )
- Thomas Rasmussen (1745 abt -> )
- Maren Rasmusdatter (1747 -> )
- Søren Nielsen ()
- Niels Sørensen (1751 -> )
- Karen Sørensdatter (1749 aft -> )
- Johan David Th? ()
- Anne Thomasdatter (1701 -> 1769 )
- Thomas Nielsen Skrædder ( -> 1750 Apr 29 )
- Maren Thomasdatter (1737 -> )
- Christen Jensen (1736 -> 1794 Apr 25 )

- Jens Pedersen ()
- Kirsten Jensdatter ()
- Simon Simonsen (1741 -> )
- Jens Simonsen (1771 -> )
701 Kirsten Pedersdatter i Aidt 26/1-1796
E: Peder Christensen Krogh, sognefoged
Børn:
- Peder Pedersen - 8 uger
- Marie Kirstine Pedersdatter - 5 år
- Maren Pedersdatter - 3 år
TV: Afdødes søster mand selvejer
   Morten Nielsen i Snåstrup i Framlev Sogn.
Opl.: Enkemanden fremviste skiftebrev efter sin forrige hustru af 5/5-1790
Se skifte nr. 506 + 601 + 755 + 943
Kirsten Pedersdatter ( -> 1796 )
Peder Christensen Krog (1735 -> 1808 Nov 16 )

Peder Pedersen (1796 Jun -> 1796 Jul 10 )
Marie Kirstine Pedersdatter (1791 Apr 25 -> )
Maren Pedersdatter (1792 Nov 25 -> )
703 Søren Christensen Lindgaard og hans forhen afg. hustru
Sophie Marie Pedersdatter i Hagsholm 17/2-1796, F. 586a.
Børn:
• Christen Sørensen - 26 år.
• Peder Sørensen - 19 år.
• Maren Sørensdatter
   g.m. Laurids Jensen, brændevinskarl i Randers.
• Margrethe Sørensdatter - 28 år.
Kurator for Peder Sørensen
Mads Sørensen i Knudstrup.
FM: For Margrethe Sørensdatter hendes
søskendebarn Niels Jørgensen i Granslev.
Opl.: Sønnen Christen Sørensen fæstede gården og forsørgede
hans bror Peder og søster Margrethe
Søren Christensen Lindgaard (1724 -> 1796 )
Sophie Marie Pedersdatter (1734 -> 1796 bef )

Christen Sørensen (1770 -> )
Peder Sørensen (1777 -> )
Maren Sørensdatter (1763 -> )
Laurids Jensen()
Margrethe Sørensdatter (1767 -> )
721 Peder Christensen Glargaard i Aidt, husmand 15/12-1796
E: Mette Christensdatter
LV: Jørgen Sørensen Horn
Barn: Maren Pedersdatter - 22 år, hjemme
FM: Afdødes bror Frands Christensen i Haurum
Opl.: Enken blev ved gården
Peder Christensen Glargaard ( -> 1796 )
Mette Christensdatter (1752 -> )
Jørgen Sørensen Horn (1743 Dec 08 -> 1822 Nov 22 )
Maren Pedersdatter (1784 -> )
 
724 Jens Nielsen i Houlbjerg 1/2-1797, F. 610a + 615b
E: Maren Pedersdatter.
LV: Peder Lindgaard i Houlbjerg.
Senere hendes bror Rasmus Pedersen i Granslev.
Børn:
- Peder Jensen - 8 år.
- Ellen Jensdatter - 16 år.
- Anne Jensdatter - 10 år.
- Bodil Jensdatter - 5 år.
FM: Afdødes bror forpagter Skougaard på Pandum, på hans vegne,
deres fasters mand Anders Joensen i Koudal.
Opl.: Enkens søster Anne Pedersdatter tjente på stedet.
Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 733.
 
733 Peder Jensen i Houlbjerg 9 år, 12/4-1797, F. 621a
søn af sI. Jens Nielsen i Houlbjerg.
Arvinger:
• Mor Maren Pedersdatter.
• Søster Ellen Jensdatter - 16 år.
• Søster Anne Jensdatter - 10 år.
• Søster Bodil Jensdatter - 5 år.
FM: Deres fasters mand Anders Joensen i Koudal.
Opl.: Deres mor var g.m. Rasmus Rasmussen i Houlbjerg.
Se skifte nr. 724.
 
744 Jens Mikkelsen i Aidt 24/1-1796
E: Anne Christensdatter
LV: Jørgen Sørensen, husmand i Aidt
Børn:
- Mikkel Jensen - 18 år, hjemme
- Anne Jensdatter - 21 år, hjemme
- Maren Jensdatter - 12 år, hjemme
FM: Afdødes bror Peder Mikkelsen i Aidt
Opl.: Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 923
Jens Mikkelsen (1739 Nov 08 -> 1797 Dec 21 )
Anne Christensdatter (1751 -> )
-

Mikkel Jensen (1780 Sep 17 -> 1847 Jun 10 )
Ane Jensdatter (1777 -> )
Maren Jensdatter (1785 Aug 28 -> )
Peder Michelsen (1735 Mar 13 -> 1814 Sep 01 )
749 Jens Sørensen Skrædermand i Aidt, gårdmand 26/2 1796
E: Maren Jensdatter
LV: Jens Christensen Koudal i Aidt
Børn:
- Søren Jensen - 21 år
- Birthe Jensdatter - 23 år
- Sidsel Marie Jensdatter - 17 år
- Maren Jensdatter - 16 år
- Anne Kristine Jensdatter - 13 år
FM: Hans Sørensen Borridsø
Opl.: Enken blev ved gården
Se skifte nr. 360 + 983
Jens Sørensen Annexmand (1732 -> 1796 Sep 14 )
Maren Jensdatter (1744 Jul 19 -> 1811 Mar 27 )
Jens Christensen Koudal (1758 -> 1830 Mar 12 )

Søren Jensen (1775 -> 1825 Dec 15 )
Birgithe Jensdatter (1773 abt -> )
Zidsel Marie Jensdatter (1779 Okt 03 -> )
Maren Jensdatter (1781 Sep 16 -> )
Anna Catrina Jensdatter (1786 Okt 01 -> )
755 Dorthe Christensdatter i Aidt 6/6-1798
E: Peder Krog, sognefoged og lægdsmand
Hendes barn af et tidl. ægteskab med skovfoged Laurids Christensen i Borre Skovhus:
- Kristine(?) Lauridsdatter g.m. skovfoged
   Søren Mikkelsen i Borre Skovhus. Død og efterladt:
  - Anne Katrine Sørensen - 32 år, hjemme
  - Else Kirstine Sørensdatter - 6 år gammel
Opl.: Enkemanden havde udbetalt arveparter til sine umyndige børn efter deres mødre:
- Peder Pedersen. Skiftebrev efter hans gl. mor
   Kirsten Pedersdatter af 26/?-1796
- Søren Pedersen. Skiftebrev af 5/5-1790 efter hans gl. mor.
Se skifte nr. 506 + 601 + 691 + 701 + 755 +1002

Peder Christensen Krog (1735 -> 1808 Nov 16 )
Søren Pedersen (1786 Feb 12 -> )
756 Christen Nielsen i Aidt skovfoged 15/7-1798
Enke: Sidsel Lauridsdatter
LV: Hendes søstersøn Laurids Jørgensen, Gullev
Børn:
- Niels Christensen - 22 år, tjener i Borre
- Jens Christensen - 18 år, Vejerslev
- Søren Christensen - 16 år i Tostrup
- Laurids Christensen - 10 år i Nøddelund
FM: Sognefoged Just Jensen i Vejerslev
Opl.: Der omtales afdødes brorsøn Niels Nielsen Borridsø.
 
758 Johanne Andersdatter i Tungelund 12/8-1798
E: Niels Jensen indsidder og lægmand(?) hos
    Peder Krog i Aidt
Arvinger:
- Bror Jens Andersen, gårdmand Dalsgård på Randrup Gods
- Bror Peder Andersen - 26 år, tjener i Bjerring på Viskum Gods
- Søster Karen Andersdatter g.m. husmand Niels Krogh i Selling
- Søster Karen Andersdatter g.m. en hosekræmmer i København
- Søster Kristine Marie Andersdatter - 23 år, tjener en enkefrue i København


Peder Christensen Krog (1735 -> 1808 Nov 16 )
759 Jens Sørensen i Tungelund hyrde 13/10-1798
E: Anne Jensdatter
LV: Jens Rasmussen i Tungelund
Arvinger:
- Bror Niels Sørensen. Død og efterladt:
  - Anne Nielsdatter - 30 år, tjener præsten i Hvorslev
    FM: Hendes halvbror Laurids Sørensen i Astrup
- Søster Anne Sørensdatter
   g.m. Anders Møller i Foldby. Død og efterladt:
  - Søren Andersen, husmand i Skivholme
 
760 Anne Rasmusdatter i Houlbjerg, aftægtskone, 19/11-1798, F. 649a
E: efter Peder Thomasen.
skiftet blev afholdt hos gårdmand Peder Frandsen.
Arvinger:
- Bror Niels Rasmussen i Houlbjerg. Død og efterladt:
 - Maren Nielsdatter, ugift, hos sin mor i Houlbjerg.
FM: Hendes søskendebarn Christen Olufsen i Bøstrup.
- Bror Oluf Rasmussen i Bøstrup.
- Halvsøster Mette Sørensdatter
   g.m. Christen Hiulgaard i Houlbjerg. Død og efterladt:
  - Søren Christensen. Død og efterladt:
     • Christen Sørensen - 38 år, i Houlbjerg.
     • Søren Sørensen - 33 år, gårdmand i Houlbjerg.
Opl.: Afståelseskontrakt 8/7-1785 mellem Anne Rasmusdatter og
ungkarl Peder Frandsen. Peder Frandsen var
    gift med Anne Olufsdatter, datter af
    Anne Rasmusdatters bror, Oluf i Bøstrup.
Ved Anne Rasmusdatters død arvede Anne Olufsdatter og Peder Frandsens datter,
Anne Marie Pedersdatter, var 6 år gI.
 
764 Frederik Axelsen i Holm (Hvorslev Sogn), 12/12-1798, F. 651b
E: Maren Christensdatter.
LV: Sognefoged Oluf Madsen i Amstrup.
Hans børn af et tidl. ægteskab
med Sidsel Jensdatter:
• Axel Frederiksen - 26 år.
• Jens Frederiksen - 23 år.
• Karen Frederiksdatter - 20 år.
Børn af dette ægteskab:
• Christen Frederiksen - 14 år, "vanvittig" .
• Sidsel Frederiksdatter - 12 år.
• Maren Frederiksdatter - 10 år.
• Anne Frederiksdatter - 7 år.
FM: For Karen hendes morbror Laurids Jensen i Tostrup.
For de 4 umyndige deres nærmeste pårørende
Jens Christensen i Tostrup.
Se skifte nr. 476.
Fridrich Axelsen (1726 -> 1798 )
Maren Christensdatter (1762 -> 1798 )


Sidsel Jensdatter ( -> 1782 )
Axel Fridrichsen (1772 -> )
Jens Fridrichsen (1776 -> )
Karen Fridrichsdatter (1778 -> )

Christen Fridrichsen (1784 -> )
Zidsel Marie Fridrichsdatter (1786 -> )
Maren Fridrichsdatter (1788 -> )
Anne Fridrichsdatter (1791 -> )
 
772 Mikkel Christensen Bundgaard i Nøddelund, 18/5-1799, F. 661b
E: Karen Lauridsdatter.
LV: Søren Rasmussen i Astrup.
Børn:
• Christen Mikkelsen - 42 år, Nøddelund.
• Laurids Mikkelsen - 40 år, Nøddelund.
• Jens Mikkelsen - 34 år, er svagelig, hjemme.
• Thomas Mikkelsen - 25 år, hjemme.
• Maren Mikkelsdatter
   g.m. Jens Sørensen i Rind. Død og efterladt:
~ Mikkel Jensen - 10 år, hjemme.
~ Anne Jensdatter - 14 år, i Houlbjerg.
• Anne Mikkelsdatter
   g.m. Niels Sørensen i Hvorslev.
• Karen Mikkelsdatter
   g.m. Joen Nielsen i Houlbjerg.
• Margrethe Mikkelsdatter - 22 år, hjemme.
Opl.: Gården blev overtaget af Thomas Mikkelsen.
Broderen Jens Mikkelsen fik ophold på gården.
Mikkel Christensen Bundgaard (1724 -> 1799 )
Karen Lauridsdatter (1734 -> )


Christen Mikkelsen (1758 -> )
Laurids Mikkelsen (1760 -> )
Jens Mikkelsen (1764 -> )
Thomas Mikkelsen (1775 -> )
Maren Mikkelsdatter (1756 abt -> 1799 bef )
Jens Sørensen ()
Mikkel Jensen (1789 -> )
Anne Jensdatter (1785 -> )
Ane Mikkelsdatter (1762 -> 1830 Jul 31 )
Niels Sørensen (1772 -> )
Karen Mikkelsdatter (1766 -> 1832 Sep 06 )
John Nielsen (1758 -> 1823 Jan 31)
Magrethe Mikkelsdatter (1778 -> )
Thomas Mikkelsen (1775 -> )
Jens Mikkelsen (1764 -> )
774 Christen Jensen i Salpeterhuset (Aidt Sogn) 8/7-1799
E: Maren Thomasdatter
Børn:
- Jens Christensen - 22 år, tjener i Astrup
- Maren Christensdatter - 36 år,
   g.m. Thomas Pedersen i Holm
- Anne Christensdatter - 33 år,
   g.m. Jens Christensen i Tostrup
- Kirsten Christensdatter - 27 år, tjener i Holm
- Birgitte/Birthe Christensdatter - 25 år, hjemme.
- Karen Christensdatter - 19 år, hjemme
Opl.: Enken ville afstå stedet til datteren Birgitte og
hendes fæstemand Mogens Christensen fra Amstrup.
- Datteren Karen blev gift 1800 med
   Peder Pedersen Smed i Aptrup
- Skiftet sluttet 17/7-1799
Christen Jensen (1736 -> 1794 Apr 25 )
Maren Thomasdatter (1738 -> 1807 Nov 09 )

Jens Christensen (1777 Mar 31 -> )
Maren Christensdatter (1763 -> )
Thomas Pedersen
Anne Christensdatter (1766 -> )
Jens Christensen (1759 -> )
Kirsten Christensdatter (1772 -> )
Birgitte Christensdatter (1774 Mar 06 -> 1841 Apr 19 )
Karen Christensdatter (1780 -> )

Mogens Christensen (1767 Mar 08 -> 1847 Maj 20 )

Peder Pedersen Smed
775 Christen Lauridsen og forhen afdøde
hustru Dorthe Sørensdatter i Vellev aftægtsmand 24/7-1799
Arvinger efter Christen Lauridsen:
- Bror Hans Lauridsen i Vejerslev. Død og efterladt:
  - Kirsten Hansdatter g.m. Peder Jensen i Truust.
     Død og efterladt:
     - Hans Pedersen - 32 år, hjemme i Truust
     - Jens Pedersen - 28 år, tjener i Vitten
     - Søren Pedersen - 26 år, ved Tvilum
     - Jens Pedersen - 22 år, i Truus
     - Anne Birthe Pedersdatter - 24 år, hjemme
- Bror Rasmus Lauridsen i Tostrup. Død og efterladt:
  - Laurids Rasmussen - 50 år, tjener i Torup
  - Søren Rasmussen - 37 år, boende i Astrup
  - Anne Rasmusdatter - 47 år,
     g.m. Niels Sørensen i Vester Velling
  - Gyde Rasmusdatter - 26 år,
     g.m. Frands Væver i Vellev
  - Karen Rasmusdatter
   g.m. smeden Jens Simonsen i Vellev
- Bror Søren Lauridsen. Død og efterladt:
  - Jens Sørensen - 45 år, i Vellev
  - Marie Katrine Sørensdatter - 30 år, tjener i Aidt
- Bror Jens Lauridsen. Død og efterladt:
  - Maren Jensdatter - 30 år, tjener i Søften
  - Mette Jensdatter - 28 år, i Søften
  - Karen Jensdatter - 26 år, i Houlbjerg
- Søster Karen Lauridsdatter
   g.m. Peder Pedersen i Vellev
   Død og efterladt:
   - Peder Pedersen - 60 år, gårdmand i Vellev
   - Maren Pedersdatter - 50 år
   g.m. Peder Pedersen i Nøddelund
- Søster Gyde Lauridsdatter
   g.m. Jeppe Pedersen i Vejerslev
   Død og efterladt: Laurids Jepsen - 55 år i Vejerslev
Arvinger efter Dorthe Sørensdatter:
- Datter Karen Madsdatter
   g.m. Mourits Nielsen i Vellev
   Død og efterladt:
   - Mads Mouritsen - 32 år, tjener i Enslev
   - Kirsten Mouritsdatter g.m. Thomas Christensen i Enslev
   - Maren Mouritsdatter g.m. Jens Sørensen i Vellev
   - Mette Mouritsdatter g.m. Jens Pedersen i Vellev
   - Giertrud Mouritsdatter - 28 år, tjener i Vellev
 
776 Morten Hansen i Vellev 26/7-1799, F. 668a
E: Kirsten Jensdatter.
LV: Hendes søn Hans Mortensen i Vellev.
Børn:
• Hans Mortensen i Vellev.
• Jens Mortensen. Død og efterladt:
  ~ Søren Jensen - 16 år.
  ~ Morten Jensen - 10 år.
  ~ Kirsten Jensdatter - 18 år.
  ~ Mette Jensdatter - 13 år.
FM: For Jens Mortensens børn deres
stedfar Peder Christensen Rhoed i Vellev
og Søren Sørensen i Enslev.
Opl.: Sønnen Jens Mortensen havde tidl. fæstet en gård efter 
Jørgen Nielsen i Vellev.
Se skifte nr. 885.
796 Ellen Jensdatter i Mondrup 15/7-1800
boede hos Niels Andersen
Barn: Peder Jensen, tjener i Thorsø
Opl.: Afdøde havde aftægtskontrakt med Niels Andersen
Elle Jensdatter (1708 Feb 26 -> 1799 Dec 06 )
Niels Andersen (1742 -> )
Peder Jensen (1744 Sep 20 -> )
812 Jens Sørensen i Østergård Fiskerhus, ugift, 1/4-1801, 696b.
Arvinger:
• Bror Peder Sørensen i Spentrup.
Død og efterladt:
  - Søren Pedersen, selvejer i Spentrup.
  - Anders Pedersen - 46 år, tjener i Spentrup.
  - Christen Pedersen - 40 år, tjener i Spentrup.
• Bror Anders Sørensen, i Jennum, Spentrup Sogn.
• Bror Jens Sørensen i Østergård Fiskerhus. Død og efterladt:
   - Poul Jensen, her på stedet.
   - Giertrud Jensdatter
      g.m. brændevinsmand Christen Andersen i Randers.
   - Karen Jensdatter
     g.m. skomager Hans Kollerup i Randers.
   - Kirsten Jensdatter
     g.m. Mogens Poulsen, selvejer i Hvidsten.
• Søster Kirsten Sørensdatter
   g.m. Mads Espersen i Gassum.
   Død og efterladt:
   - Mogens Madsen i Gassum.
   - Søren Madsen i Gassum.
   - Christen Madsen i Gassum.
• Halvbror Poul Mogensen, aftægtsmand i Hvidsten.
Opl.: Poul Jensen i Østergård Fiskerhus anmeldte, at
hans farbror Jens Sørensen i 30 år havde været hos ham
og hans sl. far og nydt underholdning og klæder, som han
ikke har kunnet gøre mindste gavn for på grund af skrøbelighed.
Jens Sørensen ()
Povel Jensen (1759 -> )
Gertrud Jensdatter (1755 -> )
Christen Andersen (1753 -> )
Karen Jensdatter (1757 -> )
Hans Kollerup (1756 -> )
Kirsten Jensdatter (1761 -> )
Mogens Povelsen (1763 -> )
813 Jens Christensen Bundgaard og
hustru Maren Madsdatter i Vellev 6/5-1801, F. 697a + 708a.
Børn:
• Søren Jensen - 26 år, ved regimentet i Arhus.
• Jens Jensen - 25 år, ved regimentet i Fredericia.
• Mads Jensen - 19 år, hjemme.
Kurator: Deres farbror Jens Christensen Koudal i Aidt.
Opl.: Jens Christensen Bundgaards
morbror Rasmus Jensen Bundgaard var aftægtsmand på stedet.
- Sønnen Søren Jensen fik fæstet på gården.
Se skifte nr. 481.
818 Anne Sørensdatter i Kongstrup 4/7-1801, F. 703a
E: Jørgen Mikkelsen.
Arvinger:
• Bror Niels Sørensen Badsker, aftægtsmand i Vrangstrup.
• Bror Peder Sørensen i Hadsten.
Død og efterladt:
  - Anne Pedersdatter
    g.m. Niels Thomasen i Lyngå.
  - Helvig Pedersdatter - 20 år,
     tjener Rasmus Pedersen i Vrangstrup.
• Søster Mette Sørensdatter
   g.m. Jens Pedersen i Lyngå.
• Søster Maren Sørensdatter
   g.m. aftægtsmand Søren Andersen i Skjød. Død og efterladt:
   - Ellen Sørensdatter
     g.m. Mikkel Hansen i Skjød.
Opl.: Ægteparret havde enkemandens søsterdatter, Mette Christensdatter til opdragelse.
 
823 Peder Rasmussen i Tungelund 23/11-1801
E: Abelone Mogensdatter
LV: Peder Andersen Horn i Aidt
Børn:
- Rasmus Pedersen - 6 år
- Karen Pedersdatter - 1 år
FM: Enkens bror Mogens Christensen i Salpeterhuset
Se skifte nr. 855 + 894
Peder Rasmussen (1765 -> 1801 Sep 18 )
Appelone Christensdatter (1763 -> )


Rasmus Pedersen (1795 -> )
Karen Pedersdatter (1800 Aug 14 -> 1834 Jun 22 )
Mogens Christensen (1767 Mar 08 -> 1847 Maj 20 )
 
826 Bodil Marie Sørensdatter i Koudal (Vellev Sogn), ugift 6/1-1802, F. 711b + 713b + 719b
Arvinger:
• Mor Kirstine Sørensdatter Karmark.
LV: Præsten hr. Tolstrup i Hvorslev.
• Bror Niels Sørensen, i Hvorslev.
• Bror Søren Sørensen - 19 år, i Kalø.
• Søster Anne Marie Sørensdatter, ugift.
• Søster Marie Kirstine Sørensdatter, ugift.
Se skifte nr. 612
 
827 Mikkel Jørgensen i Kongstrup 8/2-1802, F. 712b
aftægtsmand hos sønnen Jørgen Mikkelsen.
Børn:
• Jørgen Mikkelsen, i Kongstrup.
• Knud Mikkelsen - over 40 år, aftægtsmand i Houlbjerg.
• Mogens Mikkelsen, skovfoged og kromand i Hadsten Møllegyde.
• Jens Mikkelsen - 34 år, hestehandler.
• Niels Bagge Mikkelsen - 32 år, tjener i Kongstrup.
• Maren Mikkelsdatter
   g.m. indsidder Simon Lauridsen i Mondrup.
• Anne Mikkelsdatter
   g.m. indsidder Christen Mikkelsen i Houlbjerg.
  Død og efterladt:
  - Mikkel Christensen - 15 år, tjener i Lerbjerg.
  - Mikkel Christensen - 13 år, i Kongstrup.
  - Mette Christensdatter - 17 år, i Kongstrup.
  - Karen Christensdatter - 12 år, hjemme.
Se skifte nr. 358.
Michel Jørgensen Degn (1720 -> 1801 Aug 09 )


Jørgen Michelsen (1846 -> )
Knud Michelsen (1851 -> )
Mogens Michelsen (1758 -> )
Jens Michelsen (1767 -> )
Niels Bagge Michelsen (1769 -> ) ??
Maren Michelsdatter (1756 -> )
Simon Lassen (1750 -> )
Anne Michelsdatter (1761 -> )
Christen Mikkelsen ()

Mikkel Christensen (1787 -> )
Mikkel Christensen (1789 -> )
Mette Christensdatter (1785 -> )
Karen Christensdatter (1790 -> )
 
832 Anne Marie Pedersdatter i Østergård Fiskerhus 28/4-1802, F. 716a
E: efter Jens Sørensen Fisker.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Poul Rasmussen:
- Anne Katrine Poulsdatter - 54 år, ugift.
- Margrethe Poulsdatter
   g.m. Jørgen Møller i Lund ved Ørslev Kloster.
-  Maren Poulsdatter
   g.m. Søren Møller, brændevinsmand i Randers.
Hendes børn med Jens Sørensen:
-  Poul Jensen - 43 år, her i Fiskerhuset.
- Giertrud Jensdatter
   g.m. Christen Andersen, brændevinsmand i Randers.
-  Karen Jensdatter
   g.m. Hans Kollerup, skomager i Randers.
-  Kirsten Jensdatter
   g.m. Mogens Poulsen i Hvidsten.
Se skifte nr. 812.
Anne Marie Pedersdatter (1727 -> 1802 )
Jens Sørensen ()
Poul Rasmussen Fisker ( -> 1754 )
Anne Katrine Poulsdatter (1749 -> )
Margrethe Poulsdatter (1751 -> )
Jørgen Møller
Maren Poulsdatter (1752 -> )
Søren Møller
Jens Sørensen ()
Povel Jensen (1759 -> )
Gertrud Jensdatter (1755 -> )
Christen Andersen (1753 -> )
Karen Jensdatter (1757 -> )
Hans Kollerup (1756 -> )
Kirsten Jensdatter (1761 -> )
Mogens Povelsen (1763 -> )
836 Kirsten Nielsdatter i Mondrup (Aidt Sogn), 6/5-1802, F. 717b
E: Mikkel Nielsen, husmand
Børn:
- Maren Mikkelsdatter - 9 år
- Birgitte Kirstine Mikkelsdatter - 3 år
Se skifte nr. 409, 851, 929
Kirsten Nielsdatter (1769 -> 1802 Apr 12 )
Mikkel Nielsen (1758 Sep 29 -> 1807 Sep 15 )

Maren Mikkelsdatter (1793 Jul 28 -> )
Birthe Kirstine Mikkelsdatter (1799 Dec 06 -> 1813 )
841 Elisabeth Jensdatter i Vellev 11/5-1802, F. 719a + 724b + 733b
E: efter Joen Frandsen Munch,
boede hos sønnen Frands Joensen.
Børn:
- Frands Joensen, 55 år, i stervbohuset, fattig og uformuende.
- Johan Henrich Joensen på Karmark.
- Elisabeth Sophie Joensdatter, enke efter
  handelsmand Holstvig i København. Skal igen være gift, uvis med hvem.
- Christiane Joensdatter g.m.
   degnen Christian Brøns i Mammen.
- Anne Joensdatter
   g.m. proviantforvalter Barslev i København.
Opl.: Afdøde havde som jordemoder levet af sognets beboere.
Se skifte nr. 660.
Elisabeth Jensdatter (1719 -> 1802 )
Joen Frandsen Munch (1717 -> 1793 )
Frands Joensen Munch (1747 -> )

Frands Joensen Munch (1747 -> )
Johan Henrich Joensen Munch (1753 -> )
Elisabeth Sophie Joensdatter Munck (1761 -> )

Christiane Joensdatter (1756 -> )
844

Matr. 4a, Astrup

Laurids Sørensen i Astrup (Aidt Sogn) 29/6-1802
E: Birgitte Nielsdatter
LV: Morten Rasmussen i Astrup
Børn:
- Søren Lauridsen - 10 år
- Mariane Lauridsdatter - 7 år
FM: Jørgen Andersen Brorup i Vellev
Opl.: Enken blev ved gården
Se Skifte nr. 141 + 590
Laus Sørensen (1753 -> 1802 Jan 15 )
Birthe Nielsdatter (1758 -> 1828 Okt 18 )
Morten Rasmussen (1741 -> 1809 Apr 15 )

Søren Lausen (1792 Apr 06 -> )
Mariane Lausdatter (1795 Feb 10 -> 1872 Apr 11 )
 
846

Matr. 1a, Astrup

Kirsten Jensdatter i Astrup 2/10-1802
E: Morten Rasmussen
Børn:
- Rasmus Mortensen i Borre
- Kirsten Mortensdatter
g.m. sognefoged Oluf Nielsen i Gerning
Se skifte nr. 951 (rettes til: 948 )
Kirsten Jensdatter (1731 -> 1802 )
Morten Rasmussen (1741 -> 1809 Apr 15 )

Rasmus Mortensen (1766 -> 1840 Aug 20 )
Kirsten Mortensdatter (1770 Mar 11 -> 1809 )
Ole Nielsen (1751 -> 1808 Mar 21 )
851 Birthe Poulsdatter i Haurum 16/11-1802
E: Niels Jensen Frausing, husmand
Hendes børn af et tidl. ægteskab:
- Maren Nielsdatter
   g.m. Johannes Christensen Lindgaard i Skjød Sogn
- Kirsten Nielsdatter
   g.m. husmand Mikkel Nielsen i Mondrup. Død og efterladt:
   - Maren Mikkelsdatter - 9 år
   - Birthe Kirstine Mikkelsdatter - 3 år
Se skifte nr. 409 + 474
Birthe Poulsdatter (1732 -> 1802 )
Niels Jensen Frausing (1746 -> )

Maren Nielsdatter (1764 -> )
Johannes Christensen (1764 -> )
Kirsten Nielsdatter (1769 -> 1802 Apr 12 )
Mikkel Nielsen (1758 Sep 29 -> 1807 Sep 15 )
Maren Mikkelsdatter (1793 Jul 28 -> )
Birthe Kirstine Mikkelsdatter (1799 Dec 06 -> 1813 )
852 Peder Sørensen Skov i Aidt ugift 18/11-1802
indsidder hos husmand Niels Jepsen i Aidt
Opl.: Den afdøde kom fra Tårupgård Gods og hans arvinger var ukendte
855 Karen Thomasdatter i Amstrup 2/2-1803
E: Christen Jensen Aldrup
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Mogens Jensen
- Kirsten Mogensdatter - 40 år, tjener i Århus
- Abelone Mogensdatter - Enkekone i Tungelund
Børn af dette ægteskab:
- Grethe Christensdatter
   g.m. Laurids Jensen i Amstrup
- Mogens Christensen, Fæster af Salpeterhuset
- Jens Christensen - 30 år.
- Maren Christensdatter - 28 år
Se skifte nr. 823
Karen Thomasdatter (1729 -> 1800 Jan 03 )
Christen Jensen Aldrup (1735 -> 1804 Jul 20 )
Mogens Jensen (1716 Jan 12 -> 1764 Feb 11 )
Kirsten Mogensdatter (1761 Dec 05 -> )
Abbelone Mogensdatter (1764 Mar 14 -> 1838 Jun 19 )

Anna Margaretha Christensdatter (1765 Dec 01 -> )
Laurids Jensen (1758 -> )
Mogens Christensen (1767 Mar 08 -> 1847 Maj 20 )
Jens Christensen (1773 -> )
Maren Christensdatter (1775 -> )
 
859 Anne Jensdatter i Gerning 10/2-1803
Børn:
- Oluf Nielsen, sognefoged i Gerning, anmeldte at hans mor var død. Hun havde efterladt sig 2 myndige sønner og 4 gifte døtre. Han foreviste afkald fra sin bror og 4 søstres mænd.
Se skifte nr. 938
885 Hans Mortensen i Vellev 15/3-1804, F. 748a + 751a
E: Ellen Mogensdatter.
LV: Hendes bror Mikkel Mogensen i Langå.
Børn:
- Morten Hansen - 13 år.
- Mogens Hansen - 11 år.
- Jens Hansen - 8 år.
- Anne Kirstine Hansdatter - 3 år. Død kort efter faderen.
- Hans Hansen, født efter faderens død.
FM: Afdødes farbror Christen Hansen i Vellev.
Opl.: Enken angav at være gravid, og skiftet blev udsat. - Senere mødte enken med sin fæstemand, Søren Madsen, der fæstede gården.
Se skifte nr. 776
893 Christen Frandsen i Houlbjerg 19/11-1804, F. 760a
E: Kirsten Christensdatter.
LV: Jens Mortensen i Houlbjerg.
Børn:
• Christen Christensen - 7 år, hjemme.
• Frands Christensen - 2 år, hjemme.
ti Maren Christensdatter - 11 år, hjemme.
• Else Marie Christensdatter - 9 år, hjemme.
• Abelone Christensdatter - 5 år, hjemme.
• Christiane Christensdatter - 8 uger, hjemme.
FM: Afdødes brødre Søren Frandsen i Thorsø og
Peder Frandsen i Houlbjerg.
Opl.: Enken blev ved gården.
Se skifte nr. 966.
894 Christen Jensen Aldrup i Amstrup, 8/12-1804
Børn:
- Mogens Christensen, fæster af Salpeterhuset
- Jens Christensen, fæster af faderens gård
- Grethe Christensdatter
   g.m. Laurids Jensen i Amstrup
- Maren Christensdatter - 29 år, ugift
Se skifte nr. 823 + 855
Christen Jensen Aldrup (1735 -> 1804 Jul 20 )

Mogens Christensen (1767 Mar 08 -> 1847 Maj 20 )
Jens Christensen (1773 -> )
Anna Margaretha Christensdatter (1765 Dec 01 -> )
Laurids Jensen (1758 -> )
Maren Christensdatter (1775 -> )
897 Poul Olufsen i Borre 31/1-1805
E: Karen Jensdatter
LV: Hendes søskendebarn Jens Thøgersen i Tvilum
Børn:
- Oluf Poulsen - 16 år, hjemme
- Jens Poulsen - 11 år, hjemme
- Inger Poulsdatter - 22 år, hjemme
- Kirsten Poulsdatter - 20 år g.m. ladefoged Niels Nielsen fra Ulstrup
- Anne Poulsdatter - 14 år, hjemme
- Anne Marie Poulsdatter - 8 år, hjemme
- Maren Poulsdatter - 4 år, hjemme
FM: Hr. Hasager, præst i Vejerslev og Rasmus Mortensen i Borre, da børnene ingen født værge havde
Opl.: Enken blev ved gården
Se skifte nr 458 + 561
899 Anne Sophie Janssen i Thorsø Mølle, 26/4-1805, F. 766b
E: Rasmus Christensen, møller.
Hendes børn:
• Hans Jensen Perstrup i Pederstrup i Sønder Herred (Djurs S.H. Herred).
• Jette Magdalene Jensdatter
g.m. Jens Sørensen Møller i Bendstrup Mølle i Todbjerg Sogn.
Opl.: På arvingernes vegne mødte Johannes Møller i Snorum.
907 Anne Katrine Christensdatter, Aidt, 14/12-1805, F. 774b
E: Niels Jensen, husmand.
Arvinger:
• Bror Jørgen Christensen - 54 år, i Sall.
• Bror Peder Christensen Hiulmand - 47 år, husmand i Aidt.
• Søster Anne Christensdatter g.m. husmand
Niels Thomasen i Rind.
909 Enevold Christensen i Futting (Thorsø Sogn), 14/2-1806, F. 778a + 785a
E: Elisabeth Andreasdatter.
LV: Christen Vestergaard i Skårup (hendes svoger).
Børn:
• Christen Enevoldsen - 13 år.
• Maren Enevoldsdatter - 18 år.
• Sidsel Enevoldsdatter - 15 år.
FM: Afdødes bror Søren Rytter i Vellev.
Opl.: Enken afstod gården til ungkarl
Niels Pedersen Hiuler fra Hagsholm, der ægtede datteren Maren, mod aftægt.
Envold Christensen (1730 -> 1806 )
Elisabeth Andersdatter (1755 -> )


Christen Enevoldsen (1793 -> )
Maren Enevoldsdatter (1788 -> )
Sidsel Enevoldsdatter (1791 -> )


Niels Pedersen Hiuler (1780 -> )
911 Kirstine Sørensdatter Karmark i Hvorslevgård 16/6-1806, F. 779b + 784a
E: efter Søren Nielsen, opholdt sig hos sin søn, Niels Sørensen.
Børn:
- Niels Sørensen, her på stedet.
- Søren Sørensen, snedkersvend i Graa Mølle.
- Anne Marie Sørensdatter - 28 år, tjener på Lykkesholm.
- Marie Kirstine Sørensdatter - 17 år, tjener i Svenstrup.
FM: Deres fasters mand Anders Joensen i Koudal.
Opl.: Ved skiftets slutning kaldes den ældste datter for Anne Marie Schougaard.
921 Kirsten Jakobsdatter i Vellev 10/4-1807
E: Jens Sørensen Søegaard
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Peder Jensen:
- Jakob Pedersen - 34 år
- Jens Pedersen - 32 år, i Vellev
- Niels Pedersen - 27 år
- Sidsel Pedersdatter
   g.m. husmand Peder Thøgersen. Død og efterladt:
   - Kirsten Pedersdatter - 5 år
- Maren Pedersdatter - 35 år
Børn af dette ægteskab:
- Peder Jensen - 21 år
Se skifte 922
922 Sidsel Pedersdatter i Vellev 10/4-1807
E: Peder Thøgersen, husmand
Barn:
- Kirsten Pedersdatter - 5 år
TV: Afdødes bror Jens Pedersen i Vellev
Se skifte 921
923 Kirsten Nielsdatter i Aidt 12/4-1807
E: Jørgen Meldgaard
Arvinger:
- Faster Mette Land. Død og efterladt
   - Peder Land, som ingen ved hvor er
   - Peder Hansen, som ingen ved hvor er
   - Sidsel, som ingen ved hvor er
   - Kirsten
      g.m. Niels Bødker i Houlbjerg
- Morbror Mikkel Krog i Aidt. Død og efterladt:
   - Peder Mikkelsen i Aidt
   - Jens Mikkelsen. Død og efterladt:
     - Mikkel Jensen i Aidt
     - Anne Jensdatter, gift i Iller
     - Maren Jensdatter, gift i Vidstrup
   - Niels Mikkelsen i Tungelund
   - Anne Marie Mikkelsdatter. Enke efter
      Mads Bak i Sall
   - Anne Mikkelsdatter. Var gift i Viborg. Død og har ingen børn efterladt sig
   - Maren Mikkelsdatter
       g.m. Peder Krog i Aidt. Død og efterladt:
     - Mikkel Pedersen i Vidstrup
     - Anders Pedersen i Aidt
     - Inger Pedersdatter
        g.m. Jens Pedersen i Borridsø
     - Anne Pedersdatter, gift i Borum Mølle
     - Kirsten Pedersdatter
        g.m. Søren Væsel i Tungelund
- Morbror Peder Overgaard. Død og efterladt:
   - Jens Pedersen i Aidt. Død og efterladt:
     - Jens Overgaard i Aidt
   - Kirsten Pedersdatter
     g.m. Joen Skrædder i Tungelund
   - Maren Pedersdatter
      g.m. Jens Andersen i Tungelund. Død og efterladt:
     - Peder Svendsen i Danstrup
   - Anne Pedersdatter i Sall
- Moster hvis navn ikke vides. Død og efterladt:
   - Kirsten Krags i Enslev. Død og efterladt:
     - Peder Lauridsen
     - Anne Lauridsdatter
        g.m. Bent Olufsen i Enslev
- Mosterdatter Kirsten Mikkelsdatter
   g.m. Niels Lauridsen i Aidt. Død og efterladt:
   - Mikkel Væver i Mondrup
   - Laurids Bundgaard i Sall
   - Maren Nielsdatter på Lyngballe
   - Anne Nielsdatter
      g.m. Jens Skriver i Hadsten
- Mosterdatter Sidsel Mikkelsdatter
    g.m. Søren Leth. Død og efterladt:
   - Søren Sørensen i Aidt
   - Mikkel Sørensen i Aidt
   - Anders Sørensen
   - Maren Sørensdatter g.m. en skrædder i Randers
   - Kirsten Sørensdatter, tjener i Hvorslev    
Kirsten Nielsdatter Land (1751 Feb 21 -> 1807 Mar 27 )
Jørgen Pedersen Meldgaard (1755 -> 1835 Jun 27 )

Mette Land ()
Peder Land (1745 -> 1799 Feb 19 )
Peder Hansen ()
Sidsel Hansdatter ()
Kirsten Hansdatter ()
Niels Bødker()
Michel Pedersen Krog (1701 Feb 27 -> 1755 Jul 14 )
Peder Michelsen (1735 Mar 13 -> 1814 Sep 01 )
Jens Mikkelsen (1739 Nov 08 -> 1797 Dec 21 )
Mikkel Jensen (1780 Sep 17 -> 1847 Jun 10 )
Ane Jensdatter (1777 -> )
Maren Jensdatter (1785 Aug 28 -> )
Niels Mikkelsen (1732 Mar 16 -> 1819 Maj 29 )Maren Mikkelsdatter (1737 Mar 17 -> 1784 Apr 18 )
Peder Christensen Krog (1735 -> 1808 Nov 16 )
Michel Pedersen (1776 Sep 15 -> )
Anders Pedersen (1781 Jun 03 -> )
Inger Pedersdatter (1761 Okt 11 -> )
Jens Pedersen (1753 -> )
Anna Pedersdatter (1766 Maj 11 -> 1808 Maj 20 )
Kirsten Pedersdatter (1769 Mar 26 -> )
Søren Pedersen (1759 -> 1837 Feb 08 )
Peder Pedersen Krog (1697 Sep 12 -> 1769 Aug 03 )


Kirsten Pedersdatter (1741 Okt 08 -> )
Joen Christensen (1749 -> )

Kirsten Mikkelsdatter ()
Niels Lauridsen (1724 -> 1786 Okt 29 )
Mikkel Nielsen (1757 -> )
Laurids Nielsen (1755 -> )
Maren Nielsdatter (1756 -> )
Anne Nielsdatter ()

Sidsel Mikkelsdatter (1747 Feb 26 -> 1793 Mar 29 )
Søren Sørensen Leth (1744 -> )
Søren Sørensen (1777 -> )
Mikkel Sørensen Leth (1778 -> 1841 Jul 09 )
Anders Sørensen (1791 Jul 31 -> )
Maren Sørensdatter (1781 -> )
Kirsten Sørensdatter (1783 -> )
929 Mikkel Nielsen i Mondrup husmand 3/2-1808
Børn:
Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Nielsdatter:
- Maren Mikkelsdatter - 14 år
- Birthe Kirstine Mikkelsdatter - 7 år
FM: Afdødes bror Laurids Nielsen Bundgaard i Sall
Opl.: Afdøde havde været g.m. Anne Katrine Pedersdatter, men var 25/10-1803 separeret fra hende. Der var ingen børn i dette ægteskab.
- Birthe Kirstine Mikkelsdatter døde i 1813
Se skifte nr 836
Mikkel Nielsen (1758 Sep 29 -> 1807 Sep 15 )

Kirsten Nielsdatter (1769 -> 1802 Apr 12 )
Maren Mikkelsdatter (1793 Jul 28 -> )
Birthe Kirstine Mikkelsdatter (1799 Dec 06 -> 1813 )
Laurids Nielsen (1755 -> )
930 Niels Jensen i Tungelund 4/2-1808
E: Maren Christensdatter
LV: Hendes bror Jørgen Christensen i Tungelund
Arving:
- Søster Anne Jensdatter
   g.m. husmand Bent Andersen i Thorsø
Opl.: Enken blev ved gården.
Niels Jensen(1737 -> 1808)
Maren Christensdatter (1737 Dec 01 -> 1821 Aug 21)
Jørgen Christensen Horn (1750 Aug 23 -> 1820 Dec 03 )

Anne Jensdatter ()
Bent Andersen
935 Ellen Lauridsdatter i Astrup 12/1-1808
E: Søren Rasmussen
Hendes børn af tidl. ægteskab med Niels Jensen i Astrup:
Jens Nielsen - 40 år
Rasmus Nielsen - 32 år.
Se skifte nr. 534
- Ellen Lauridsdatter (1737 Maj 19 -> 1807 Dec 24 )
- Søren Rasmussen (1746 -> )
- Niels Jensen (1726 -> 1786 Jan 06 )
- Jens Nielsen (1768 -> )
- Rasmus Nielsen (1776 -> )
938 Oluf Nielsen i Gerning sognefoged, 25/4-1808
E: Kirsten Mortensdatter
LV: Christen Fisker fra Løgstrup Nygård
Børn: Niels Olufsen - 13 år.
Morten Olufsen - 8 år.
Anne Kirstine Olufsdatter - 10 år, er svagelig
Maren Olufsdatter - 4 år.
FM: Afdødes bror Jens Nielsen i Vellev.
Opl: Enken blev ved gården
Se skifte nr. 859 + 947
 
940 Oluf Rasmussen og hustru
Maren Pedersdatter i Bøstrup, indsiddere og aftægtsfolk. 20/6-1808, F. 809b
Hans børn af et tidl. ægteskab:
• Christen Olufsen, fæster af faderens gård.
• Anne Olufsdatter g.m.
   Peder Frandsen i Houlbjerg. Død og efterladt:
- Anne Marie Pedersdatter - 16 år.
Hendes barn af et tidl. ægteskab:
• Peder Sørensen, i Granslev.
Opl.: Ægteparret havde ikke haft fælles børn.
Se skifte nr. 496 + 692.
 
942 Skifteafhandling mellem
PederThøgersen og hans børn 21/10-1808, F. 812a.
Børn:
- Thøger Pedersen - 32 år, som har fæstet gården.
- Peder Pedersen, landsoldat ved regimentet på Sjælland.
- Maren Pedersdatter - 28 år, tjener i Grølsted.
- Birthe Pedersdatter
   g.m. Rasmus Jensen i Mondrup.
- Mariane Pedersdatter - 16 år, hjemme.
Opl.: Peder Thøgersen anmeldte, at han for skrøbelighed og uformuenheds skyld havde været nødsaget til at afstå gården til sin ældste søn, Thøger, da den anden var borte, og han ikke selv kunne bestyre gården og dens avling.
Forældrene fik aftægt hos Thøger.

- Peder Thøgersen (1745 Sep 05 -> 1823 Jun 11 )

- Thøger Pedersen (1776 Nov 10 -> 1829 Nov 05 )
- Peder Pedersen (1785 -> 1851 Apr 02 )
- Maren Pedersdatter (1779 Sep 12 -> )
- Birgitta Pedersdatter (1775 Aug 06 -> 1846 Maj 23 )
- Rasmus Jensen (1774 -> 1849 Jan 26 )
- Mariane Pedersdatter (1791 -> )- Maren Pedersdatter (1750 -> 1837 Mar 16 )
943 Peder Christensen Krogh i Aidt 17/11-1808
E: Marie Katrine Sørensdatter
LV: Hendes stedfar Christen Christensen i Vidstrup
Hans børn af et tidl. ægteskab med Maren Mikkelsdatter:
- Mikkel Pedersen - 33 år, i Vidstrup
- Anders Pedersen - 27 år, hjemme
- Inger Pedersdatter
   g.m. Jens Pedersen i Borridsø
- Anne Pedersdatter
   g.m. mølleren i Borum Mølle. Død og efterladt:
   - Niels Jensen - 12 år
   - Jens Jensen - 1 år
   - Marie Kirstine Jensdatter - 19 år
   - Sidsel Jensdatter - 14 år
   - Kirsten Jensdatter - 8 år
   - Mette Jensdatter - 4 år
- Kirsten Pedersdatter
   g.m. Søren Væsel i Tungelund
Hans børn af et tidl. ægteskab med Kirsten Pedersdatter
- Marie Kirstine Pedersdatter - 17 år
- Maren Pedersdatter - 15 år.
Børn af dette ægteskab:
- Christen Pedersen - 4 år
FM: for de 2 umyndige børn af 2. ægteskab deres morbror Poul Pedersen i Mondrup.
FM for Christen af sidste ægteskab skoleholder Iver Andreas Christiansen i Aidt.
Opl.: Enken blev ved gården
Se skifte nr. 467 + 508 + 701 + 923
- Peder Christensen Krog (1735 -> 1808 Nov 16 )
- Marie Cathrine Sørensdatter (1764 -> 1834 Apr 21 )
-
- Maren Mikkelsdatter (1737 Mar 17 -> 1784 Apr 18 )
- Michel Pedersen (1776 Sep 15 -> )
- Anders Pedersen (1781 Jun 03 -> )
- Inger Pedersdatter (1761 Okt 11 -> )
- Jens Pedersen (1753 -> )
- Anna Pedersdatter (1766 Maj 11 -> 1808 Maj 20 )
- Jens Nielsen (1736 -> 1806 Apr 11 )
- Niels Jensen (1797 -> )
- Jens Hansen (1808 Maj 07 -> )
- Sidsel Jensdatter (1796 -> )
- Kirsten Jensdatter (1800 -> )
- Mette Kierstine Jensdatter (1805 Mar 18 -> )
- Kirsten Pedersdatter (1769 Mar 26 -> )
- Søren Pedersen (1760 Jan 02 -> 1837 Feb 08 )
947 Kirsten Mortensdatter i Gerning 2/8-1809
E: Niels Mogensen
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Oluf Nielsen:
Niels Nielsen - 14 år
Morten Nielsen - 9 år
Anne Kirstine Nielsdatter - 10 år
Maren Nielsdatter - 5 år
FM: Deres farbror Jens Nielsen i Vellev,
og morbror Rasmus Mortensen i Borre
Se skifte nr. 938
- Kirsten Mortensdatter (1770 Mar 11 -> 1809 )
- Niels Mogensen (1775 -> )
- Ole Nielsen (1751 -> 1808 Mar 21 )
- Niels Olesen (1795 -> )
- Morten Olesen (1799 -> )
- Ane Kirstine Olesdatter (1797 -> )
- Maren Olesdatter (1804 Feb 13 -> )
- Jens Nielsen ()
- Rasmus Mortensen (1766 -> 1840 Aug 20 )
948

Matr. 1a, Astrup

Morten Rasmussen i Astrup aftægtsmand, 2/8 1809
Børn:
- Rasmus Mortensen i Borre
- Kirsten Mortensdatter
g.m. Niels Mogensen i Gerning
Se skifte nr. 846
- Morten Rasmussen (1741 -> 1809 Apr 15 )

- Rasmus Mortensen (1766 -> 1840 Aug 20 )
- Kirsten Mortensdatter (1770 Mar 11 -> 1809 )
- Niels Mogensen (1775 -> )
951 Kirsten Mikkelsdatter i Hagsholm, 28/9-1809
E; Christen Sørensen Lindgaard
Børn:
- Søren Christensen - 9 år
- Mikkel Christensen - 4 år
- Else Christensdatter - 11 år
- Sophie Christensdatter - 7 år
TV: afdødes far Mikkel Andersen i Enslev
Opl.: Enkemandens bror Peder Sørensen havde arvepart indestående
Se skifte nr. 549
957 Dødsanmeldelse 5/5-1810, F. 826b
Henrich Clausen Buchholtz, snedker på Møllerup, anmeldte, at hans
halvbror Thomas Hvass Buchholtz, som var ugift, var død i Hiulhuset
hos sin morbror Jens Christian.
- Henrich Clausen Buchholtz var eneste arving.
Se skifte nr. 215
958 Kirsten Frandsdatter i Houlbjerg 10/5-1810, F. 827a
E: Søren Sørensen Hiulgaard.
Hendes børn af et tidl. ægteskab med Niels Christensen Graugaard:
- Christen Nielsen - 17 år.
- Anne Nielsdatter - 18 år.
- Maren Nielsdatter - 14 år.
Børn af dette ægteskab:
- Niels Sørensen - 10 år.
- Mikkel Sørensen - 8 år.
FM: For børnene af 1. ægteskab deres morbror Søren Frandsen i Thorsø.
TV: Enkemandens bror Jens Christensen Graugaard i Hagsholm.
Se skifte nr. 966..
963 Niels Jepsen i Aidt 7/9 1810
E: Maren Christophersdatter
Hans Barn af tidl. ægteskab: Christen Nielsen - over 50 år, indsidder i Gullev
Børn af dette ægteskab: 2 myndige sønner og 2 døtre, der begge er gift
Opl: Børnene forlangte ingen arv, men lod moderen sidde i uskiftet bo.
Se skifte nr. 194
 
966 Ellen Sørensdatter i Houlbjerg 4/10-1810, F. 830b + 831b + 837a
aftægtskone hos Rasmus Lauridsen i Houlbjerg.
Arvinger:
• Søster Maren Sørensdatter
g.m. Rasmus Geylund. Død og efterladt:
~ Kirsten Rasmusdatter g.m.
   Rasmus Jensen i Houlbjerg.
   • Søster Anne Sørensdatter g.m.
   Christen Bundgaard i Houlbjerg. Død og efterladt:
     ~ Søren Christensen i Houlbjerg.
     ~ Peder Christensen i Sall. Død og efterladt:
        • Anne Pedersdatter g.m.
         Jens Aagaard iNaarup.
        • Kirsten Pedersdatter - 20 år, ugift.
     ~ Hans Christensen, husmand i Houlbjerg.
     ~ Rasmus Christensen, Houlbjerg.
     ~ Kirsten Christensdatter g.m.
        Søren Jensen i Amstrup. Død og efterladt:
        • Christen Sørensen - 26 år.
        • Jens Sørensen, i Amstrup.
        • Maren Sørensdatter, hjemme, ugift, siden gift.
• Søster Maren Sørensdatter
  g.m. Frands Pedersen Smed. Død og efterladt:
  ~ Søren Frandsen, i Thorsø.
  ~ Peder Frandsen, i Houlbjerg.
  ~ Christen Frandsen. Død og efterladt:
     • Christen Christensen - 13 år.
     • Frands Christensen - 10 år.
     • Maren Christensdatter - 16 år.
     • Else Christensdatter - 15 år.
     • Abelone Christensdatter - 9 år.
     • Christiane Christensdatter - 5 år.
     FM: Deres stedfar Rasmus Christensen i Houlbjerg.
  ~ Niels Frandsen, husmand i Houlbjerg.
  ~ Kirsten Frandsdatter g.m.
      Niels Graugaard og
      Søren Sørensen Hiulgaard, begge i Houlbjerg. Død og efterladt:
     • Christen Nielsen - 17 år.
     • Niels Sørensen - 10 år.
     • Mikkel Sørensen - 8 år.
     • Anne Nielsdatter - 18 år.
     • Maren Nielsdatter - 15 år.
• Søster Mette Sørensdatter g.m.
  Rasmus Simonsen i Houlbjerg. Død og efterladt:
  ~ Søren Rasmussen, i Houlbjerg.
  ~ Simon Rasmussen, husmand i Søften.
  ~ Kirsten Rasmusdatter, huskone i Borridsø.
  ~ Karen Rasmusdatter, g.m.
      Søren Pedersen, karetmager i Randers.
  ~ Anne Rasmusdatter - ugift, tjener i Randers.
  ~ Dorthe Rasmusdatter, ugift, tjener i Vorup ved Randers.
 
976 Constantinus Aaboe og hustru
Anne Marie Joensdatter Møller
på Hvorslevgård 7/2-1811, F. 839a + 841b.
Børn:
• Jens Aaboe, har fæstet Hvorslevgård.
• Ingeborg Aaboe g.m. præsten
   hr. Berg i Højbjerg.
• Kirstine Aaboe - 34 år.
• Anne Aaboe - 30 år.
• Anne Dorthe Aaboe - 30 år.
FM: Afdødes bror pastor emeritus And. Højer i Brandstrup.
Opl.: Afskrift af dokumenter til skiftet F. 842a.
Se skifte nr. 140 + 275
 
983

Matr. 12
Kirkegaard

Maren Jensdatter i Aidt Kirkegaard, 29/3-1811
E: efter Jens Sørensen, aftægtskone hos sønnen Niels
Hendes børn:
- Niels Sørensen, her på stedet
- Søren Jensen i Astrup
- Mette Sørensdatter
   g.m. Jens Christensen Koudal i Aidt
- Maren Sørensdatter
   g.m. husmand Niels Frausing i Haurum
- Birthe Jensdatter - 30 år, tjener i Randers
- Maren Jensdatter
   g.m. Søren Jensen i Skorup
- Maren Jensdatter
   g.m. husmand Rasmus Truust i Vejerslev
- Anne Kirstine Jensdatter - 24 år, ugift, hjemme
Se skifte nr. 360 + 749
Maren Jensdatter (1744 Jul 19 -> 1811 Mar 27 )
Jens Sørensen Annexmand (1732 -> 1796 Sep 14 )

Niels Sørensen (1771 Mar 17 -> 1842 Jan 05 )
Søren Jensen (1774 abt -> )
Mette Sørensdatter (1766 Dec 14 -> 1847 Dec 23 )
Jens Christensen Koudal (1758 -> 1830 Mar 12 )
Maren Sørensdatter (1769 Sep 03 -> )
Niels Frausing ()
Birgithe Jensdatter (1773 abt -> )
Maren Jensdatter (1781 Sep 16 -> 1855 Jun 22 )
Søren Jensen (1779 -> 1849 Jan 31 )
 

Anna Catrina Jensdatter (1786 Okt 01 -> )
993 Anne Mikkelsdatter i Enslev 5/9-1811
E: Peder Christensen
Børn:
- Christen Pedersen - 6 år
- Mikkel Pedersen - 2 år
TV: Afdødes far Mikkel Andersen i Enslev
Opl.: Enkemanden havde i fællesskab med sin far Christen Pedersen en gård i Enslev
Se skifte nr. 549
 
1002 Søren Mikkelsen i Borre Skovhus 11/12-1811 Dødsanmeldelse
Se skifte nr. 755
 

Tilbage til Aidt sogn