Datasikkerhed - Offentliggørelse/Beskyttelse personoplysninger
Når der oprettes personoplysninger på et Familie Websted, bør man altid tage stilling til, hvem der skal have adgang til oplysningerne. Som udgangspunkt anbefaler Find-Relation, at oplysningerne er offentligt tilgængelige (Public). Dog bør oplysninger om nulevende personer kun være offentligt tilgængelige med personens accept. Endvidere bør efterladtes ønske om et værdigt eftermæle respekteres ved oplysninger om afdøde personer.
For alle slags personoplysninger giver Find-Relation adgang til at vælge mellem de 5 nedennævnte niveauer. Når man i menuen vælger Relation & Info vises således kun oplysninger, som svarer til de rettigheder brugeren er logget på med.
Kun SuperUser og LocalUser kan opdatere oplysninger. Administrator for et Famile Websted er ansvarlig for, at afgivne oplysninger om personer ikke er i strid med gældende regler.
Find-Relation kan fjerne oplysninger eller et Familie Websted, hvis indeholdet strider mod gældende regler eller er racistisk, pornografisk eller af anden anstødelig karakter.
Lovgivning på områdetDebat i DIS-Forum
SuperUserForudsætter AdministratorPassword og giver ret til at se, oprette og ændre alle personer på det aktuelle Famile Websted. Endvidere adgang til at se oplysninger med sikkerhedsniveau Related og Public fra relateret Familie Websted
LocalUserForudsætter anvendelse af særligt password, oprettet af SuperUser for en bestemt person på det aktuelle Familie Websted. Når man er logget på med dette password, har man kun adgang til at ændre oplysninger for denne person og dennes efterkommere (børn, børnebørn osv.) samt personer med relation (gift, samlever o.lign.) til disse. Man har dog nødvendigvis også ret til at oprette nye personer, som herefter kan relateres til førnævnte. Endvidere adgang til at se oplysninger med sikkerhedsniveau Related og Public fra relateret Familie Websted
FamilyUserForudsætter at brugeren logger på med Brugernavn og Password for det aktuelle Familie Websted. Giver adgang til at se oplysninger, som mindst har sikkerhedsniveau Family, samt oplysninger med sikkerhedsniveau Related og Public fra relateret Familie Websted.
FamilyRelatedOplysninger tilgængelige for brugere, som er logget på det aktuelle Familie Websted eller et relateret Familie Websted. Angiver man password for et relateret Familie Websteds SuperUser, LocalUser eller FamilyUser, får man endvidere adgang til oplysninger med det tilsvarende sikkerhedsniveu fra det relaterede Familie Websted.
PublicUserOplysninger tilgængelige for alle brugere uden at være logget på et bestemt Familie Websted.