Folketælling 1801, Aidt sogn


Tilbage til Kilde-oversigt - Aidt sogn


Astrup

Astrup Bye
Astrupgaard
 
Morten Rasmussen 61 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Kiersten Jensdatter 71 Gift Hans Kone
Mads Jensen 26 Ugift Deres Tienestefolk
Anders Nielsen 24 Ugift Deres Tienestefolk
Anne Enevoldsdatter 23 Ugift Deres Tienestefolk
Morten Rasmussen (1741 -> 1809 Apr 15 )
Kirsten Jensdatter (1731 -> 1802 )
-
-
-
Astrup Bye
Nedergaard
 
Søren Rasmussen 44 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Ellen Lausdatter 65 Gift Hans Kone
Thomas Christensen 25 Ugift Deres Tienestefolk
Anne Thomasdatter 24 Ugift Deres Tienestefolk
Hans Nielsen 10 Ugift Huusbondens Søstersøn
Søren Rasmussen (1746 -> )
Ellen Lausdatter (1737 -> 1808 )
-
Anne Thomasdatter (1778 Feb 23 -> ) ??
-
Astrup
Grøndalslund
Poul Simonsen 65 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Kiersten Jensdatter 66 Gift Hans Kone
Jens Poulsen 25 Ugift Deres Søn
Anne Hansdatter 16 Ugift Deres Tienestepige
Berthe Christensdatter 9 Ugift Deres Datterdatter
Poul Simonsen (1736 -> 1808 Mar 17 )
Kiersten Jensdatter (1735 -> 1816 Apr 15 )
Jens Poulsen (1777 Sep 14 -> 1846 Maj 06 )
-
-
Astrup Bye
Overgaard
Laus Sørensen 50 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Berthe Nielsdatter 45 Gift Hans Kone
Søren Lausen 9 Ugift Deres Børn
Mariane Lausdatter 7 Ugift Deres Børn
Christian Hansen 22 Ugift Deres Tienestefolk
Maren Jensdatter 22 Ugift Deres Tienestefolk
Laus Sørensen (1753 -> 1802 Jan 15 )
Birthe Nielsdatter (1758 -> 1828 Okt 18 )
Søren Lausen (1792 Apr 06 -> )
Mariane Lausdatter (1795 Feb 10 -> 1872 Apr 11 )
-
-

Tungelund

Thungelund 1 Jens Rasmusen 57 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Maren Madsdatter 54 Gift Hans Kone
Maren Jensdatter 27 Ugift Deres Børn
Søren Jensen 23 Ugift Deres Børn
Christen Jensen 12 Ugift Deres Børn
Jens Jensen 10 Ugift Deres Børn
Jens Rasmussen (1744 Mar 08 -> )
Maren Madsdatter (1747 -> )
Maren Jensdatter (1774 -> )
Søren Jensen (1779 -> 1849 Jan 31 )
Christen Jensen (1788 Aug 03 -> )
Jens Jensen Rask (1791 Dec 11 -> 1858 Dec 07 )
Thungelund 2 Kiersten Sørensdatter 52 Enke(Mand) Huusmoder Inderste og lever af at binde ??
Inger Jensdatter 13 Ugift Hendes Børn
Anne Jensdatter 11 Ugift Hendes Børn
 
Thungelund 3

Matr. 4

Søren Pedersen 42 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Kiersten Pedersdatter 33 Gift Hans Kone
Marie Kierstine Pedersdatter 4 Ugift Deres Børn
Peder Sørensen 2 Ugift Deres Børn
Appelone Jensdatter 16 Ugift Deres Tienestepige
Niels Pedersen 43 Ugift Huusbondens Broder
Peder Pedersen 84 Enke(Mand) Huusbondens Fader
Søren Pedersen (1760 Jan 02 -> 1837 Feb 08 )
Kirsten Pedersdatter (1769 Mar 26 -> )
Marie Kierstin Sørensdatter (1797 Jun 23 -> )
Peder Sørensen (1799 -> 1871 Jul 07 )
-
Niels Pedersen (1758 Apr 09 -> )
Peder Pedersen (1717 -> 1806 Jun 29 )
Thungelund 4

Matr. 3

Peder Thøgersen 55 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Maren Pedersdatter 52 Gift Hans Kone
Thøger Pedersen 26 Ugift Deres Børn
Peder Pedersen 16 Ugift Deres Børn
Mariane Pedersdatter 10 Ugift Deres Børn
Peder Thøgersen (1745 Sep 05 -> 1823 Jun 11 )
Maren Pedersdatter (1750 -> 1837 Mar 16 )
Thøger Pedersen (1776 Nov 10 -> 1829 Nov 05 )
Peder Pedersen (1785 -> 1851 Apr 02 )
Mariane Pedersdatter (1791 -> )
Thungelund 5

 

Thøger Pedersen 40 Gift Mand Inderste og Soldmager
Karen Nielsdatter 52 Gift Hans Kone
Magrethe Thøgersdatter 15 Ugift Deres Børn
Kiersten Thøgersdatter 7 Ugift Deres Børn
 
Thungelund 6

Matr. 2?

Niels Michelsen 62 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Maren Jensdatter 52 Gift Hans Kone
Peder Nielsen 25 Ugift Hans Søn
Maren Nielsdatter 12 Ugift Deres Datter
Søren Nielsen 25 Ugift Deres Tienestekarl
Niels Mikkelsen (1732 -> 1819 Maj 29 )
Maren Jensdatter (1749 -> 1820 Apr 24 )
Peder Nielsen (1776 Sep 01 -> )
Maren Nielsdatter (1789 Mar 08 -> 1836 Dec 22 )
-
Thungelund 7 Niels Jensen 62 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Maren Kristensdatter 63 Gift Hans Kone
Bodil Marie Jørgensdatter 11 Ugift Hendes Broderdatter
Jørgen Christensen 50 Gift Mand, Deres Tienestefolk
Maren Jensdatter 41 Gift Hans Kone, Deres Tienestefolk
Niels Jensen(1737 -> 1808)
Maren Christensdatter (1737 Dec 01 -> )
Bodil Marie Jørgensdatter (1790 -> 1874 Jan 09 )
Jørgen Christensen Horn (1750 Aug 23 -> 1820 Dec 03 )
Maren Jensdatter (1756 -> 1841 Jun 07)
Thungelund 8 Jens Andersen 72 Gift Mand Jordløs Huusmand og gaar i Dagleie
Maren Svendsdatter 76 Gift Hans Kone
 
Thungelund 9 Jens Christensen 34 Gift Mand Skolelærer
Kiersten Thomasdatter 33 Gift Hans Kone
Maren Nielsdatter 79 Enke(mand) Konens Faster
 
Thungelund 10 Niels Mogensen 34 Gift Mand Hyrde
Magrethe Christensdatter 37 Gift Hans Kone
Maren Nielsdatter 3 Ugift Deres Datter
Appelone Sørensdatter 70 Enke(mand) Hans Moder Inderste, Skrøbelig og nyder Almisse af Sognet
 

Mondrup

Mondrup 1

(Matr. 2a)

Poul Pedersen 44 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Cidsel Marie Terkildsdatter 41 Gift Hans Kone
Mette Poulsdatter 9 Ugift Deres Børn
Peder Poulsen 5 Ugift Deres Børn
Mariane Poulsdatter 2 Ugift Deres Børn
Ole Thomasen 17 Ugift Deres Tienestekarl
Poul Pedersen (1759 -> 1836 Nov 17 )
Sidsel Marie Therkelsdatter (1760 -> 1849 Sep 18 )
Mette Poulsdatter (1792 -> )
Peder Poulsen (1796 -> 1865 Maj 01 )
Mariane Poulsdatter (1799 -> 1881 Aug 07 )
-
Mondrup 2 Hans Christiansen 50 Gift Mand Inderste og gaar i Dagleie
Anne Sørensdatter 50 Gift Hans kone
Maren Hansdatter 16 Ugift Deres Børn
Kiersten Hansdatter 12 Ugift Deres Børn
Søren Hansen 9 Ugift Deres Børn
Inger Hansdatter 7 Ugift Deres Børn
 
Mondrup 3

(Matr. 3a)

Niels Andersen 67 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Mariane Therkildsdatter 53 Gift Hans Kone
Anne Nielsdatter 25 Ugift Deres Børn
Therkild Nielsen 17 Ugift Deres Børn
Niels Andersen (1742 -> )
Mariane Terkildsdatter (1754 -> 1832 Mar 30 )
Ane Nielsdatter (1776 -> )
Therkel Nielsen (1784 -> )
Mondrup 4 Maren Michelsdatter 50 Gift Huusmoder Inderste og lever af at Spinde
Anne Simonsdatter 14 Ugift Hendes Børn
Mette Simonsdatter 11 Ugift Hendes Børn
Bodil Simonsdatter 8 Ugift Hendes Børn
Las Simonsen 3 Ugift Hendes Børn
Maren Michelsdatter (1756 -> )
Ane Simonsdatter (1786 -> )
Mette Simonsdatter (1790 -> )
Bodil Simonsdatter (1793 -> )
Las Simonsen (1797 Dec 17 -> )
Mondrup 5

(Matr. 4b)

Rasmus Jensen 30 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Berthe Pedersdatter 27 Gift Hans Kone
Jens Ovesen 69 Gift Mand, Huusbondens Forældre
Anne Madsdatter 64 Gift Hans Kone, Huusbondens Forældre
Mads Jensen 33 Ugift Huusbondens Broder Skrøbelig og nyder Almisse af Sognet
Rasmus Jensen (1774 -> 1849 Jan 26 )
Birthe Pedersdatter (1776 -> 1846 Maj 23 )
Jens Ovesen (1734 -> 1806 Sep 25 )
Anne Madsdatter (1737 -> )
Mads Jensen (1870 abt-> )
Mondrup 6 John Christensen 55 Gift Mand Inderste og Skræder
Kiersten Pedersdatter 65 Gift Hans Kone
Joen Christensen (1749 -> )
Kirsten Pedersdatter (1741 Okt 08 -> )
Mondrup 7

(Matr. 5a)

Rasmus Madsen 63 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Maren Thomasdatter 45 Gift Hans Kone
Thomas Rasmusen 23 Ugift Deres Børn
Anne Rasmusdatter 16 Ugift Deres Børn
Kiersten Rasmusdatter 13 Ugift Deres Børn
Søren Rasmusen 9 Ugift Deres Børn
Christen Rasmusen 6 Ugift Deres Børn
Rasmus Madsen (1741 -> 1813 Feb 02 )
Maren Thomasdatter (1755 abt -> )
Thomas Rasmussen (1778 Okt 25 -> 1861 Mar 24 )
Ane Rasmusdatter (1785 -> )
-
Søren Rasmussen (1792 -> )
Christen Rasmussen (1795 -> )
Mondrup 8 Anne Christensdatter 71 Enke(Mand) Huusmoder Inderste og lever af at Spinde
Anne Sørensdatter 36 Ugift Hendes Datter Lever af at spinde
 
Mondrup 9 Michel Nielsen 44 Gift Mand Jordløs Huusmand og Væver
Kiersten Nielsdatter 32 Gift Hans Kone
Maren Michelsdatter 8 Ugift Deres Børn
Berthe Kierstine Michelsdatter 2 Ugift Deres Børn
Mikkel Nielsen (1758 Sep 29 -> 1807 Sep 15 )
Kirsten Nielsdatter (1769 -> 1802 Apr 12 )
Maren Mikkelsdatter (1793 Jul 28 -> )
Birthe Kirstine Mikkelsdatter (1799 Dec 06 -> 1813 )
Salpeterhuset
(Obs Skifte 774)
Mogens Christensen 32 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Berthe Christensdatter 26 Gift Hans Kone
Mads Madsen 23 Ugift Deres Tienestefolk
Cidsel Jensdatter 24 Ugift Deres Tienestefolk
Christen Poulsen 11 Ugift Deres Tienestefolk
Maren Thomasdatter 65 Enke(Mand) Hans Moder
Mogens Christensen (1767 Mar 08 -> 1847 Maj 20 )
Birgitte Christensdatter (1774 Mar 06 -> 1841 Apr 19 )
-
-
-
Maren Thomasdatter (1736 -> )

Aidt By

Aidt Bye 1

Matr. 2a
Nedergaard

Jens Sørensen Horn 41 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Anne Madsdatter 37 Gift Hans Kone
Søren Jensen Horn 9 Ugift Deres Børn
Anne Jensdatter 8 Ugift Deres Børn
Mads Jensen Horn 2 Ugift Deres Børn
Søren Sørensen 44 Gift Deres Tienestefolk
Anne Sørensdatter 19 Ugift Deres Tienestefolk
Jens Sørensen Horn (1758 Dec 26 -> )
Ane Madsdatter (1764 abt -> 1824 Apr 14 )
Søren Jensen Horn (1792 -> 1877 Mar 02 )
Ane Jensdatter (1794 -> 1859 Jun 07 )
Mads Jensen Horn (1799 Mar 17 -> 1854 Dec 24 )
-
-
Aidt Bye 2 Mette Christensdatter 67 Enke(Mand) Huusmoder Inderste nyder Almisse af Sognet
Rasmus Christensen 42 Ugift Hendes Søn Inderste og gaaer i Dagleie
Aidt Bye 3 Maren Christensdatter 47 Enke(Mand) Huusmoder Inderste, fattig og nyder Almisse af Sognet
Erich Jensen 12 Ugift Hendes Søn
Maren Christensdatter (1761 -> )
Erik Jensen (1791 Mar 06 -> )
Aidt Bye 4 Christen Sørensen 48 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Maren Madsdatter 40 Gift Hans Kone
Mads Christensen 15 Ugift Deres Børn
Anne Christensdatter 14 Ugift Deres Børn
Inger Christensdatter 11 Ugift Deres Børn
Søren Christensen 9 Ugift Deres Børn
Niels Christensen 7 Ugift Deres Børn
Anne Kierstine Christensdatter 5 Ugift Deres Børn
Rasmus Christensen 3 Ugift Deres Børn
Jens Christensen 1 Ugift Deres Børn
Christen Sørensen Horn (1754 Jun 30 -> )
Maren Madsdatter (1760 Aug 03 -> )
Mads Christensen Horn (1786 Maj 07 -> )
Anne Christensdatter (1788 Feb 17 -> )
Inger Christensdatter (1790 Sep 26 -> )
Søren Christensen Horn (1792 Mar 25 -> )
Niels Christensen Horn (1794 Apr 18 -> )
Anne Kierstine Christensdatter (1795 Jul 31 -> )
Rasmus Christensen Horn (1798 Mar 14 -> 1876 Maj 29 )
Jens Christensen Horn (1801 Jan 17 -> )
Aidt Bye 5 Jørgen Pedersen 48 Gift Mand Indsidder og Soldmager
Kiersten Nielsdatter 56 Gift Hans Kone
Jørgen Pedersen Meldgaard (1755 -> 1835 Jun 27 )
Kirsten Nielsdatter Land (1751 Feb 21 -> 1807 Mar 27)
Aidt Bye 6 Søren Sørensen 57 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Maren Sørensdatter 35 Gift Hans Kone
Søren Sørensen 25 Ugift Hans Børn
Michel Sørensen 23 Ugift Hans Børn
Anders Sørensen 9 Ugift Hans Børn
Maren Sørensdatter 17 Ugift Deres Tienestepige
Anne Christensdatter 4 Ugift Konens Søsterdatter
Søren Sørensen Leth (1744 -> )
Maren Sørensdatter (1766 -> )
Søren Sørensen (1777 -> )
Mikkel Sørensen Leth (1778 -> 1841 Jul 09 )
Anders Sørensen (1791 -> )
Maren Sørensdatter (1781 -> )
 
Aidt Bye 7 Christen Jensen 37 Gift Mand National Rytter, Inderste og gaaer i Dagleie
Lene Madsdatter 41 Gift Hans Kone
Kiersten Jacobsdatter 14 Ugift Hendes Børn uægte
Niels Christiansen 10 Ugift Hendes Børn uægte
Anne Marie Christensdatter 4 Ugift Deres Datter
 
Aidt Bye 8 Søren Madsen 51 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Anne Magrethe Rasmusdatter 49 Gift Hans Kone
Anne Kierstine Sørensdatter 8 Ugift Deres Datter
Mads Jensen 20 Ugift Deres Tienestefolk
Inger Jacobsdatter 14 Ugift Deres Tienestefolk
Søren Madsen (1751 -> 1832 Apr 20 )
Ane Magrethe Rasmusdatter (1758 -> 1841 Jan 28 )
Ane Kirstine Sørensdatter (1792 -> 1861 Jun 10 )
Mads Jensen (1780 -> 1848 Maj 18 )
-
Aidt Bye 9 Anne Rasmusdatter 41 Ugift Huusmoder Inderste og lever af at spinde
Peder Christiansen 5 Ugift Hendes Søn uægte
 
Aidt Bye 10

(Matr. 8a)
 

Jens Pedersen 55 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Mette Jensdatter 49 Gift Hans Kone
Mette Jensdatter 19 Ugift Hans Datter
Karen Jensdatter 15 Ugift Deres Børn
Peder Jensen 13 Ugift Deres Børn
Jens Jensen 11 Ugift Deres Børn
Rasmus Jensen 8 Ugift Deres Børn
Michel Jensen 6 Ugift Deres Børn
Jørgen Andersen 42 Ugift Deres Tienestekarl
Johanne Pedersdatter 82 Enke(Mand) Hans Moder Inderste og underholdes af hendes Børn
Jens Pedersen Overgaard (1747 Jun 11 -> 1828 Maj 11 )
Mette Jensdatter (1754 -> 1834 Jul 20 )
Mette Jensdatter (1780 -> 1857 Dec 07 )
Karen Jensdatter (1787 Jan 01 -> 1844 Aug 26 )
Peder Jensen (1784 Apr 09 -> )
Jens Jensen (1790 -> 1862 Mar 13 )
Rasmus Jensen (1792 -> 1862 Jun 14 )
Mikkel Jensen Overgaard (1797 -> 1863 Aug 30 )

Johanne Pedersdatter (1720 Jan 14 -> 1804 Nov 03 )
Aidt Bye 11 Peder Lassen 48 Gift Mand Inderste og gaar i Dagleie
Kiersten Jensdatter 39 Gift Hans Kone
Maren Pedersdatter 10 Ugift Deres Børn
Las Pedersen 8 Ugift Deres Børn
 
Aidt Bye 12

Matr. 12
Kirkegaard
Niels Sørensen 30 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Ell Mogensdatter 39 Gift Hans Kone
Søren Jensen 26 Ugift Deres Tienestefolk
Anne Kierstine Jensdatter 14 Ugift Deres Tienestefolk
Maren Jensdatter 57 Enke(Mand) Huusbondens Moder
Niels Sørensen (1771 Mar 17 -> 1842 Jan 05 )
Elle Mogensdatter (1758 abt -> 1837 Feb 14)
Søren Jensen (1775 -> 1825 Dec 15 )
Anna Catrina Jensdatter (1786 Okt 01 -> )
Maren Jensdatter (1744 Jul 19 -> 1811 Mar 27 )
Aidt Bye 13
Matr. 19?
Gelbrovej
Peder Mickelsen 65 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Ell Sørensdatter 60 Gift Hans Kone
Rasmus Nielsen 26 Gift Mand, Deres Svigersøn
Kiersten Pedersdatter 24 Gift Hans Kone og Deres Datter
Anne Cathrine Rasmusdatter 3 Ugift De sidstes Børn
Cidsel Rasmusdatter 1 Ugift De sidstes Børn
Mette Sørensdatter 15 Ugift De sidstes Børn
Peder Michelsen (1735 Mar 13 -> 1814 Sep 01 )
Ell Sørensdatter (1741 abt -> 1809 Mar 04 )
Rasmus Nielsen (1775 -> 1829 Nov 05 )
Kirsten Pedersdatter (1777 -> 1841 Jul 02 )
Anne Cathrine Rasmusdatter (1798 -> )
Zidsel Rasmusdatter (1800 -> )
-
Aidt Bye 14 Peder Pedersen 32 Gift Mand Inderste og gaar i Dagleie
Maren Jensdatter 27 Gift Hans Kone
Peder Pedersen 6 Ugift Deres Børn
Karen Pedersdatter 2 Ugift Deres Børn
Peder Pedersen (1769 -> )
Maren Jensdatter (1774 -> )
Peder Pedersen (1795 -> )
Karen Pedersdatter (1799 -> 1861 Apr 04 )
Aidt Bye 15

Matr. 9a

Peder Andersen 38 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Anne Christensdatter 53 Gift Hans Kone
Michel Jensen 20 Ugift Deres Børn
Maren Jensdatter 16 Ugift Deres Børn
Cidsel Madsdatter 8 Ugift Et Pleiebarn fra en besvangret Quindeperson Uægte
Peder Andersen Horn (1764 Jun 13 -> 1849 Mar 18 )
Anne Christensdatter (1751 -> )
Mikkel Jensen (1780 Sep 17 -> 1847 Jun 10 )
Maren Jensdatter (1785 Aug 28 -> )
-
Aidt Bye 16 Jens Sørensen 57 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Anne Rasmusdatter 51 Gift Hans Kone
Søren Jensen 23 Ugift Deres Søn
Jens Sørensen Bøg (1749 -> )
Ane Rasmusdatter (1749 -> )
Søren Jensen Bøg (1778 Jul 19 -> 1843 Dec 24 )
Aidt Bye 17 Peder Christensen Krog 66 Gift Huusbonde Lægsmand, Sognefoged, Bonde og Gaardbeboer
Marie Cathrine Sørensdatter 36 Gift Hans Kone
Michel Pedersen 27 Ugift Hans Børn
Anders Pedersen 20 Ugift Hans Børn
Marie Kierstine Pedersdatter 10 Ugift Hans Børn
Maren Pedersdatter 9 Ugift Hans Børn
Christen Pedersen 1 Ugift Deres Børn
Maren Jensdatter 21 Ugift Deres Tienestepige
Maren Sørensdatter 58 Gift Huusmoder Inderste og underholdes af hendes Mand, som tiener
Peder Christensen Krog (1735 -> 1808 Nov 16 )
Marie Cathrine Sørensdatter (1764 -> 1834 Apr 21 )
Michel Pedersen (1776 Sep 15 -> )
Anders Pedersen (1781 Jun 03 -> )
Marie Kirstine Pedersdatter (1791 Apr 25 -> )
Maren Pedersdatter (1792 Nov 25 -> )
Christen Pedersen Krogh (1804 -> 1868 Maj 18 )
-
-
Aidt Bye 18 Jens Christensen 39 Gift Huusbonde Boelsmand og Bødiker
Mette Sørensdatter 35 Gift Hans Kone
Christen Rasmussen 11 Ugift Hendes Søn
Søren Jensen 6 Ugift Deres Børn
Christen Jensen 4 Ugift Deres Børn
Jens Jensen 1 Ugift Deres Børn
Jens Berthelsen 76 Ugift Opholdende Indsidder, Skrøbelig og nyder Almisse af Sognet
Jens Christensen (1758 -> 1830 Mar 12 )
Mette Sørensdatter (1766 Dec 14 -> 1847 Dec 23 )

Søren Jensen (1795 Mar 14 -> )
Christen Jensen (1797 Apr 17 -> )
Jens Jensen Koudal (1800 Jul 24 -> 1872 Mar 29 )
-
Aidt Bye 19 Jørgen Sørensen 58 Gift Mand Huusmand med Jord og gaar i Dagleie
Mette Christensdatter 49 Gift Hans Kone
Maren Pedersdatter 27 Ugift Hendes Datter Væver
Jørgen Sørensen (1743 -> )
Mette Christensdatter (1752 -> )
Maren Pedersdatter (1784 -> )
Aidt Bye 20 Søren Jensen 35 Gift Mand Huusmand med Jord og gaar i Dagleie
Johanne Pedersdatter 37 Gift Hans Kone
Jens Sørensen 10 Ugift Deres Børn
Anne Sørensdatter 8 Ugift Deres Børn
Simon Sørensen 5 Ugift Deres Børn
Maren Sørensdatter 1 Ugift Deres Børn
 
Aidt Bye 21 Niels Jensen 73 Gift Mand Huusmand med Jord og gaar i Dagleie
Maren Christophersdatter 62 Gift Hans Kone
Diderick Nielsen 28 Ugift Deres Søn Gaar i Dagleie
Peder Sørensen 79 Ugift Opholdsfolk Inderste og gaar i Dagleie
 
Aidt Bye 22 Søren Christensen 48 Gift Mand Huusmand med Jord og Smed
Kiersten Rasmusdatter 45 Gift Hans Kone
Christen Sørensen 22 Ugift Deres Børn
Mariane Sørensdatter 16 Ugift Deres Børn
Søren Sørensen 11 Ugift Deres Børn
Maren Sørensdatter 9 Ugift Deres Børn
Rasmus Sørensen 7 Ugift Deres Børn
Anne Sørensdatter 4 Ugift Deres Børn
Jens Sørensen 1 Ugift Deres Børn
Kiersten Christensdatter 79 Enke(Mand) Huusmoder Inderste, Skrøbelig og nyder Almisse af Sognet
Søren Christensen (1753 -> 1825 Sep 10 )
Kirsten Rasmusdatter (1756 -> 1836 Jun 09 )
Christen Sørensen (1780 -> )
Mariane Sørensdatter (1784 -> )
-
Maren Sørensdatter (1792 -> )
-
Anne Sørensdatter (1797 -> )
Jens Sørensen (1800 -> )
 
Aidt Bye 23 Peder Christensen 42 Gift Mand Huusmand med Jord og Hiulmager
Anne Rasmusdatter 40 Gift Hans Kone
 
Aidt Bye 24 Maren Pedersdatter 51 Enke(Mand) Huusmoder Inderste og lever af at Spinde
Maren Sørensdatter 10 Ugift Hendes Datter
Aidt Bye 25 Peder Rasmussen 36 Gift Mand Huusmand uden Jord og Væver (Obs Skifte 823)
Appelone Mogensdatter 38 Gift Hans Kone
Rasmus Pedersen 6 Ugift Deres Børn
Karen Pedersdatter 1 Ugift Deres Børn
Maren Nielsdatter 61 Ugift Huusmoder Inderste og nyder Almisse af Sognet
Peder Rasmussen (1765 -> 1801 Sep 18 )
Appelone Christensdatter (1763 -> )

Karen Pedersdatter (1800 Aug 14 -> 1834 Jun 22 )
Aidt Bye 26 Niels Jensen 33 Gift Mand Huusmand med Jord og Skovfoged
Anne Cathrine Christensdatter 49 Gift Hans Kone
 
Aidt Bye 27 Karen Thomasdatter 36 Ugift Huusmoder Inderste og lever af at Spinde
Thomas Henrichsen 1 Ugift Hendes Søn Uægte
 
Aidt Bye 28 Søren Pedersen 71 Gift Mand Hyrde
Kiersten Sørensdatter 51 Gift Hans Kone
Anne Nielsdatter 19 Ugift Hendes Datter
Kiersten Magrethe Sørensdatter 15 Ugift Deres Børn
Niels Sørensen 14 Ugift Deres Børn
Else Sørensdatter 11 Ugift Deres Børn
Anne Marie Sørensdatter 8 Ugift Deres Børn
Jens Rasmusen 3 Ugift Et Pleiebarn fra en besvangret Quindeperson UægteJens Rasmussen (1798 Apr 14 -> 1891 Mar 28 )