Benyttede kilder vedrørende Aidt sogn


Skifteprotokoller Udpluk fra bogen "1.900 godsskifter fra Bjerringbro-Hvorslev-egnen 1715-1815" af Inge Hørdum og Vera Munkholm.
Flere skifter fra Hagsholm Gods vedrører Aidt sogn.
Vort sogns historie side 273 - side 274 - side 275 - side 276 - side 277
Matrikelnumre
Omregningstabel

 

Historiske kort fra
Kort og Matrikelstyrelsen

 

Nugældende matrikelkort og ejeroplysninger kan ses på https://www.ois.dk/. Enkelte tidligere adkomster findes på www.tinglysning.dk
Nørskov Saack kan benyttes til at omregne arealangivelser, som er anført kvadratmeter og tidligere i kvadratalen, til tdr. land.

Aidt By, Aidt Mark, Aidt Hede
1815 - 1856, 1856-1889, 1889-1958,
1958-1974 (Plan1 - Vest), 1958-1974 (Plan2 - Øst), 
1974-1995 (Plan2), 1974-1995 (Plan3)
Tungelund: 1815 - 1864, 1864-1958, 1958-1974, 1974-1995
Mondrup 1815 - 1864, 1864-1958, 1958-1974, 1974-1995
Astrup 1815 - 1864, 1864-1958, 1958-1974, 1974-1995

Udpluk fra Kirkebøger og Folketællinger (FT) for Aidt sogn

Tilgangsliste
Afgangsliste
Afskrift fra Kirkebøger på http://www.arkivalieronline.dk for perioden 1813 - 1875. Fortsat under indtastning..
KB 1694-1760 En komplet afskrift for alle 3 sogne findes på http://www.karins-historie.dk/ - Kirkebøger - Jylland - Vejerslev, Aidt, Thorsø, Houlberg, Viborg - 1694-1760
FT-1787
FT-1801
FT-1834
FT-1840
Udtræk fra Dansk Demografisk Database, uden fødested
FT-1845
FT-1850
Udtræk fra Dansk Demografisk Database, incl. fødested
FT-1855 Afskrift fra Folketællinger på http://www.arkivalieronline.dk, incl. fødested.
FT-1860 Afskrift fra Folketællinger på http://www.arkivalieronline.dk, incl. fødested
FT-1870 Afskrift fra Folketællinger på http://www.arkivalieronline.dk, incl. fødested
FT-1880 Afskrift fra Folketællinger på http://www.arkivalieronline.dk, incl. fødested
FT-1890 Afskrift fra Folketællinger på http://www.arkivalieronline.dk, incl. fødested
FT-1901 Afskrift fra Folketællinger på http://www.arkivalieronline.dk, incl. fødested, ankomst Aidt, vielsesår, antal børn
FT-1906 Afskrift fra Folketællinger på http://www.arkivalieronline.dk, uden fødested
FT-1911 Afskrift fra Folketællinger på http://www.arkivalieronline.dk, incl. fødested, ankomst Aidt
FT-1916 Afskrift fra Folketællinger på http://www.arkivalieronline.dk, uden fødested
FT-1921 Afskrift fra Folketællinger på http://www.arkivalieronline.dk, incl. fødested, ankomst Aidt
FT-1925 Afskrift fra Folketællinger på http://www.arkivalieronline.dk, incl. fødested
FT-1930 Afskrift fra Folketællinger på http://www.arkivalieronline.dk, incl. fødested, evt. bopæl 5.11.1929, vielsesår, antal børn
Korrekturlæsning For alle afskrifter af Folketællingerne på http://www.arkivalieronline.dk er læst korrektur af Kirsten Marie Andersen, født i Gerning sogn. Færdiggjort 20. december 2010

Familie oversigter

FT-1940 - opdateres... (25/3-20 Oplysninger fra disse Folketællinger, som findes i originaludgave på Rigsarkivet, må kun offentliggøres inden for de rammer, som er fastsat i Arkivloven (lov nr. 1050 af 17. december 2002 - ændret ved lov nr. 532 af 6. juni 2007)
På baggrund af Folketællingerne (suppleret med andre kilder) er udarbejdet oversigter over hvilke Familier, der har boet i sognet de pågældende år.
FT-1950 - færdig Feb 2011
FT-1960 - følger senere
FT-1970 - følger senere

Tilbage til Aidt sogn