Hvad ved du
om din Familie
Hvad ved du
om dine Venner

Del slægtsoplysninger med hele familien
På et Familie Websted kan du dele oplysninger om dine forfædre og andre beslægtede familiemedlemmer i flere slægtsled med de øvrige medlemmer af slægten. Måske kan der fortælles spændende ting om din familie, som kan være interessant læsning for andre besøgende på dette websted.
Vær fælles om opgaven
Det er et møjsommeligt arbejde at finde de vidt forgrenede oplysninger om tidligere slægter. Måske kan arbejdet blive mere overkommeligt, hvis flere i familien deles om efterforskningen og undervejs opdaterer oplysningerne på et fælles Familie Websted.
Fortsættende Familie Krønnike
Det er formentlig mindst lige så interessant at holde sig orienteret om, hvordan det går med nulevende medlemmer af familien. Ofte er det svært at holde kontakten med fætre, kusiner og andre famliemedlemmer, som man tidligere havde mere kontakt med. Hvis man benytter Familie Webstedet til at ajourføre oplysninger om familiens medlemmer, kan hele famlien følge med i oplysninger om uddannelse, job, karriere, hobby, børn, dødsfald mv.
Ajourfør oplysninger på fælles Familie Websted
Undervejs kan man opdatere oplysningerne på et fælles Familie Websted, hvorved alle i familien hele tiden har opdaterede oplysninger, herunder om familieforøgelser, dødsfald mv.

Datasikkerhed
Offentliggørelse/Beskyttelse
personoplysninger
Login/Find Personer
Opret Familie
Familie - Login