Adsbølgaard, Adsbølvej 48, Adsbøl {4a}

1743 Jan 17 købte Jens Madsen (1715-1785) påboende gård for 123 rigsdaler og 4 skilling (senere matr.nr.4 i Adsbøl), der havde et hartkorn på 2 tønder og 2 skæppe (Kilde: Simba). Sælger var Jørgen Pedersen, Holm i Nørre Nebel.

1774 tilkøbes af Laurids Rasmussen, Hetofte, "et Sted i Adsbøl, som Simon Nielsen tidligere har ejet" htk. er 0-6-0-0, købesum 133 rdl.
Nu overtager Sønnen Christen Jensen (1748-1831), gift 1. gang 1773 med Mette Sørensdatter (1747-1778), 2. gang 1778 med Birthe Lauridsdatter (1759-1834)

1812 bliver næste Ejer Sønnen Jens Christensen (1786-1867), gift 1844 med Bodil Kirstine Jensdatter (1790-1847).

1845 skøde til deres Søn Christen Jensen (1817 - 1882 ), gift samme år med Karen Nielsdatter (1828-1899), htk. er 3-0-0-0, købesum 800 rbd. + aftægt ansat til 500 rdl. Ialt 1.300 rdl.
1857 køber Christen Jensen mtk. 5 i Adsbøl af Ole Frandsen, htk. 2-2-1-1, købsum 3.000 rdl. + aftægt.  Denne gård ophører så for en tid og hører nu under Adsbølgaard i ca. 30 år. Nu er der over 5 tdr. htk. til gården.

Familien var ud over foretagsomhed præget af den vækkelse, der i 1800-tallet var så udbredt. Her var det den grundtvigske påvirkning, der prægede familien, der en tid løste sognebånd til pastor Schjørring i Hodde. Disse  lægmandsbevægelser, der tidligere havde været almen fælles, deler sig ved denne tid i en indre mission og en grundtvigsk retning. Det gav for en tid ret udprægede spændinger mellem folk, værst var det jo nok, hvor familier gik til forskellig side, men iøvrigt virkede forskelligheden vel nok berigende og fornyende..

(Ved folketælling 1890 er plejesønnen Laurids Marius (Sandholt) Sørensen (1866 Dec 22 - 1953 Nov 19 ) anført som Gaardbestyrer.
1891 overtager Laurids Sandholdt,
Adsbølvej 23, Adsbøl {3b}.)

1898 skøder enken, Karen Nielsdatter, til sin ugifte datter Kirsten Marie Christensen (1852-1916), men forinden 1888 (læst 1891) er der skøde til datteren Ane (Nyholm) Christensen (1859-1943) og Niels (Nyholm) Nielsen (1855-1891) på den parcel, som gården Nyholm bliver bygget på, det er vist væsentlig jorden fra den gård Christen Jensen 1857 købte af Ole Frandsen og da lagde under Adsbølgaard.
Kirsten Marie omtales som en betydelig personlighed, afholdt såvel i almindelighed som af de mange, der tjente hende.

1916 bliver næste ejer søn af Kirsten Maries søster - Bodil Kirstine Christensen (f.1856) g.m Peder Øllgaard fra Tarp -  Jens Øllgaard (1893-1966), gift med Hansine Greve Hansen  (1894-1967) .

Der blev omkring 1913-14 udkørt mergel med mergelbane fra gården. For såvel opgravning som udkørsel stod firmaet Hoffmann. Herfra stammer den store mergelgrav, nu kaldet Adsbøl sø, som nu med anlæg og beplantning er et søgt sted for lystfiskere. Der er bygget huse og indrettet lejligheder, som udlejes til lystfiskere og sommergæster.
Jens Øllgaard drev også sammen med gården en omfattende lastbilkørsel. En tid med udkørsel af mergel, men senere mange år almindelig vognmandsforretning, som sønnen Frede overtog og flyttede til Strellev by.

1966 overtages gården af sønnen Hans Øllgaard (f.1928), gift med Johanne Mortensen (f. 1927).

Det er den samme familie, der har boet på gården siden 1743, og det er nu 7. generation.

1979 er jorden fra Adsbøl 6b tilkøbt, det er Adsbølvej 19.

1986 Ejendomsskyld 1.200.000, Grundskyld 453.800, areal 42,5 ha

Senere overtaget af sønnen Ernst Øllgaard (1952). Der tilbydes mulighed for ørredfiskeri (se http://adsboelsee.dk)

Folketællinger (1787-1906)


Kristian (Kre) Jensen

Karen Nielsdatter

Jens Christensen
Søn af (Kre)

Sine Mortensdatter

Kirsten Marie Christensen
Adoptivsøn Karl Adsbøl

Marie Kristensen & Anne Øllgaard

Anne Øllgaard

Anne, Christen Jensen
Hans Jørgen Greve, Fred Øllgaard

Hans Jørgen Greve Øllgaard

Adsbøl Sø
Forbindelse til Ole Dalsgaard Jensen :
Jens Christensen (1786-1867) og Bodil Kirstine Jensdatter (1790-1847) er mine TipOldeforældre.

Nyholm, Adsbølvej 46, Adsbøl {5k}

Formentlig den gård, Christen Jensen (1817-1882 ) købte 1857 og lagde under Adsbølgaard, der her genopstår som helt nybygget i 1888 (tinglæst 1891).

Da Christen Jensen døde 1882 udstykker enken  Karen Nielsdatter (1828-1899) til svigersønnen Niels (Nyholm) Nielsen (1855-1891), gift 1888 med datteren Ane (Nyholm) Christensen (1859-1943). htk nu kun 1-4-0-2.
Efter Niels død 1891 drev Ane gården med bestyrer til 1911.

1911 er der skøde til Hans Bertram Sommer Raunkjær (1882-1930), søn af Jørgen Vad Thjellesen Chris (Raunkjær) (1856-1917) og Nielsine (Sine) Pallesen (1848-1899), gift med Kirstine Sørensen (1888-1970).
Sommer Raunkjær var sognerådsformand i en årrække

1946 skøde til sønnen Jørgen Vad Thjellesen Raunkjær (1920-1998), gift 1946 med Grethe Jessen (f.1926), datter af Kirsten og Ejnar Jessen, Vestkjær.

1986 køber Grete og Jørgen hus i Ølgod. Ny ejer er Villiam Rix (f. 1953 i Horne), gift med Anna Grethe Hansen (f. 1955 i Horne)

1986 Ejendomsskyld 910.000, Grundskyld 189.700, Areal 17,1 ha.

Folketælling (1906)


Ane (Nyholm) Christensen

Karen og Ane (Nyholm) Christensen
Plejebarn Jens Jensen

Ane (Nyholm) Christensen
Karen (Nyholm) Nielsen

Hans Bertram Sommer Raunkjær
Kirstine Sørensen
Børn Anne Nielsine, Sine (Sisse)
Jørgen Vad Thjellesen

Louise (Hedvang) Nielsen
Anne Nielsine Raunkjær
(JensG's Mor)

Thorvald Graungaard
(JensG's Far)
Forbindelse til Ole Dalsgaard Jensen :
Christen Jensen (1817-1882 ) er en bror til min Oldefar Jens Jensen (1821 May 12 - 1889 ), sønner af  Jens Christensen (1786 - 1867 ) og Bodil Kirstine Jensdatter (1790 - 1847 Jun 26 ) Adsbølgaard