Bjalderupvej 3, Adsbøl {10ai}


1742 Sep 14 Køber  Peder Madsen (1710 - 1778 ) sin påboende gård, med et hartkorn på 4-3-2-0 (mart.nr.1) i Adsbøl af en Jørgen Pedersen Holm fra Nebel sogn. (Kilde: Simba).

1776 overdrager Peder Madsen til sønnen Christen Pedersen (1739 - ) ifølge denne erklæring:
"Underskrevne Peder Madsen i Adsbøl gør vitterligt, at jeg til min kjære Søn Christen Pedersen har solgt, min iboede efter Skjøde af 1742 tilhørende Gaard i Adsbøl med Ht. 2-7-2-2 for købesum 198 Rdl.. Adsbøl 29. december 1776"

Samtidig sælger Laurids Jørgensen i Holm i Nr. Nebel en trediedel gaardspart til Christen Pedersen htk. er 1-3-3-1 købesum 80 rdl. Den slags ejerforhold var ikke ualmindelige dengang, hvordan det så har fungeret, men der er nok tale om en ret stor gård.

Christen blev gift 1. gang 1776 med Birthe Enevoldsdatter (f. 1744). Hun døde 1778 efter at have født sønnen Peder Christensen, som døde af kopper 30 uger gammel. 2. Hustru var Mette Iversdatter (1852-)

1808 er der skøde til svigersøn Hans Jensen (Kodbøl) (1776-1852) fra Borris, gift 1808 med datteren Kirsten Marie Christensdatter (1789 - 1867 )

1848 er der skøde til Chr. Henriksen i Gødsvang, han havde bestyret gården, men har nok aldrig boet der, han solgte mange parceller fra gården.
Folketællingen 1850 viser, at gårdens drift blev varetaget af den 29-årige Avlskarl, Jens Christian Jensen fra Ølgod. 39-årige Sidsel Nielsen fra Grindsted var Husholderske og 16-årige Christen Nielsen, ligeledes fra Grindsted, var Tjenestetyende. 
Samtidig var den da 73-årige Hans Jensen anført som Aftægtsmand og Huusfader. Endelig omfattede husstanden hustruen Kirsten Marie Christensdatter, samt børnene 30-årige Hans Peder Hansen (1820 - ), Underofficer ved ????, 28-årige Peder Hansen (1822 - ), 24-årige Anna Marie Hansdatter (1827 - ) og 19-årige Graves Hansen (1831 - 1892 ).

1853 bytter Chr. Henriksen gården med Faaborg kro på Fyn. Købesum 6.000 rdl., men de bytter lige over. Den nye ejer er Jens Bering, f. 1799 i Kolind, han er gift med Oktania Gade, f. 1811 i Helsinge, Fyn. Børn:
- Frederik C. Vitus Bering f. 1847 i Thanefjord, Møen
- Mathilde Augusta Bering f. 1850 i Fredericia

1858 skøde til Ditlev Jensen (1824-1900) gift med Ane Malene Pedersdatter (1822-1896). De kom fra Vestkjær, men begge er født i Kvong. Børn:
Peder (f.1846), Ane Kirstine (f.1853), Hans Peder (f.1857), Karen (f.1861), Jens (f.1865), Kristian (f.1850).
Ditlev Jensen var også smed og "klog" mand vistnok. Det var også dengang smedearbejde at trække tænder ud.

1891 er der skøde til sønnen Hans Peder Ditlevsen (1857-1918), gift med Kristine Nielsen (1863-1900) født i Vestkjær, søster til Rasmus skomager. Børn:
Ditlev (1890-1956), Peder (1893-1933), Ankjær (1895-1965), Niels Christen (f.1897), Eline (1898-1977)

1819 får sønnen Ditlev og søsteren Eline skøde med hver halvparten, de drev gården med stor flid i mange år. Eline var de sidste år på alderdomshjemmet i Strellev og døde 1977.

1977 blev gården solgt til Jens Møller Jensen, mtk. 10r. 

1988 blev bygningerne solgt til Lillian og Jan Olesen.

Folketællinger (1834 -1906)


Hans Peder Jensen Ditlevsen

Bagest: Rasmus (Skomager) Nielsen, Theodor Nielsen, Christen Nielsen, Kirstine Nielsen, Alfrida ??, Hans Peder Jensen Ditlevsen.
I midten: Karen Ditlevsen, Niels Christian Rasmussen, Oline Nielsdatter, Peder Ditlevsen, Kirstine Nielsen, Ankjær Ditlevsen.
Forrest: Ansgar Nielsen, Niels Peder Nielsen, Ane (Nyholm) CHristensen, Karen (Nyholm) Nielsen, Ditlev J. Ditlevsen.

Bagest: Peder Ditlevsen, Hans Peder Jensen Ditlevsen, Kirstine Ditlevsen, Jens Ditlevsen, Kirstine Graversen, Kristian Ditlevsen, Rasmus (Skomager) Nielsen
Næstbagest: Mette Nielsen, Peder Ditlevsen, Kirstine Nielsen, Niels Peder Ditlevsen, Ditlev Jensen, Ditlev J. Ditlevsen, Karen Jensen, Karen Ditlevsen
Næstforrest: Ankjær Ditlevsen, Jens Ditlevsen, Kathrine Helene Ditlevsen, Ansgar Nielsen
Forrest: Kirsten Ditlevsen, Anna Ditlevsen, Jens Ditlevsen, Ditlev J. Ditlevsen, Niels Peder Nielsen

Peder Ditlevsen
Forbindelse til Ole Dalsgaard Jensen:
Den første omtalte ejer Peder Madsen (1710 - 1778 ) er Storebror til min Tip3OldeFar Jens Madsen (1715 - 1785 ), Adsbølgaard