Strellev sogn

Mange medlemmer af slægtsgrene efter forfædre til undertegnede har haft tilknytning til Strellev sogn.

Jens Raunkjær Graungaard (1945 Jun 01 -> 2006 Nov 17 ) (JensG) har i samarbejde med sin mor Anne Nielsine Graungaard (1913 Apr 27 -> ) udarbejdet "Æ Strelle-Sognere o dje Bøen" i 4 bind med omtale og billeder af stort set alle gårde i Strellev, suppleret med et væld af billeder af personer, som har haft tilknytning til de omtalte steder.. 
JensG har været yderst velvillig til at stille dette materiale til min disposition, hvilket var ham meget taknemmelig for.

På baggrund af oplysningerne fra Billedbogen, samt omtale i Anton Andreas Olesens bog Træk af Stellevs historie, har jeg lavet en kort omtale af de enkelte gårde, med henvisning til de sider i bogen, hvor gårdene er nærmere beskrevet. 

For de gårde, som har haft tilknytning til efterkommere af mine egne forfædre, er der lavet link til en mere detaljeret omtale.

Som en særlig gestus til minde om JensG og hans mor ønsker jeg nu at udvide menupunktet om Strellev sogn til at omfatte det meste af det materiale, som JensG har efterladt om sognet, først og fremmest "Æ Strelle-Sognere o dje Bøen", som består af en Billedbog i 4 Bind med omtale og billeder af personer, som har haft tilknytning til Strellev. JensG' søskende har givet mig tilladelse til at benytte materialet i fuldt omfang.

Fortællerens og Redaktørens Forord


"Familie" Websted Strellev sogn

I løbet af Efterår/Vinter 2008/9 er det intentionen at omtale hovedparten af Strellev sogns borgere gennem de seneste 2-3 århundreder. Omtalen vil blive suppleret med afskrifter af Folketællinger fra 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890 og 1906 for de omtalte steder.

Jeg har til formålet oprettet FamilieWebstedet  Strellev sogn. hvilket giver mulighed for at vise Familietræ og Detaljer om de omtalte personer, som omtales eller er afbildet i JensG's materiale, suppleret med oplysningerne fra Anton Andreas Olesens bog.
Der vil således være link til disse familioplysninger ved de navne, som nævnes i undervejs, herunder også ved Folketællingerne.
I muligt omfang suppleres oplysningerne med opslag i kirkebøger og andre tilgængelige kilder.

Oplysninger om (formodet) nulevende personer er kun tilgængelige på FamilieWebstedet ved anvendelse af en adgangskode.
Personer med tilknytning/kendskab til Strellev sogn kan få oplyst adgangskoden ved henvendelse til undertegnede.

Man er samtidig meget velkommen til selv at bidrage med flere oplysninger om de omtalte steder og personer, og til at oplyse navne på personer, som er kommet til senere eller helt mangler at blive omtalt.


Strellev Adsbøl Katrebel Moesbøl Kjærgaard Tarp
Kort fra 1803 Adsbølvej, Bjalderupvej, Hedevangvej Hedevangvej, Lynevej Mosbølvej Kærgaardvej Tarpvej, Baunshøjvej

September 2008 - Ole Dalsgaard Jensen
(info@find-relation.dk)

Ole Dalsgaard Jensen (1945 Nov 15 -> )'s forbindelse til Strellev Sogn er primært i Adsbøl, Katrebel og Tarp:

Min Mor Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) er født Lyhnevej 15, Katrebel {6e)

Min Mors forældre er Jens Jensen (1859 Mar 13 -> 1923 Jul 17 ) og Ane Kirstine Lauridsen (1862 Jul 05 -> 1932 Okt 30 ) Lyhnevej 15, Katrebel {6e)

Min MorFars forældre er Jens Jensen (1821 Maj 12 -> 1889 Jun 09 ) og Ane Kirstine Madsdatter (1817 Nov 23 -> 1864 Aug 23 ), Baunshøjvej 2, Tarp {12b}

Hans forældre (mine TipOldeforældre) er Jens Christensen (1786 -> 1867 Mar 21 ) og Bodil Kirstine Jensdatter (1790 -> 1847 Jun 26 ) Adsbølgård - Adsbøl {4a}
Han er søn af Christen Jensen (1748 Nov 05 -> 1831 ) og han 2. hustru Birthe Lauridsdatter (1759 -> 1834 Sep 04 ) og SønneSøn af Jens Madsen (1715 -> 1785 ), som er 1. generation af slægten på Adsbølgård, som 2004 forsat er er i slægtens eje i 8. generation, ved
Ernst Øllgaard

Bodil Kirstine Jensdatter (1790 -> 1847 Jun 26 ) er datter af min berømte TipTipOldefar Kaptajn Jens Sørensen (1733 Dec 11 -> 1817 Nov 14 ) og Kirsten Hansdatter (1759 -> 1817 Apr 24 ), Amstelborg - Katrebel {2a} 

Ane Kirstine Madsdatter (1817 Nov 23 -> 1864 Aug 23 ) er DatterDatter til mine TipTipOldeforældre  Niels Corneliussen (1744 -> 1821 ) og Kirsten Jepsdatter (1745 -> 1816 Maj 31 ), Tarpgård - Tarp{2a}

Min TipTipOldefar Jens Sørensen (1733 Dec 11 -> 1817 Nov 14 ) , født i Hemmet,  tog allerede som 14-årig hyre som dæksdreng på et hollandsk skib. Formentlig var årsagen, at han i lighed med mange andre vestjyske drenge flygtede fra Stavnsbåndet.

Han avancerede og sejlede i årene 1772-1780 som Koffardi-kaptajn på det hollandske skib St. Metrio (til venstre).

1767 blev han gift med Johanna Bartels datter af Skibstømrer Datter af skibstømrer Jan Bartels og Christina Cornelis Amsterdam.1785 døde Johanna som 50-årig. De havde ingen børn.

Jens Sørensen blev herefter gift med Kirsten Hansdatter (1759 -> 1817 Apr 24 ). Han købte Amstelborg - Katrebel {2a} overfor Strellev Kirke og vendte således tilbage til Vestjylland

Se eventuelt Ølgod Museums 25. årgang 1991 - Jens Sørensen - dansk sømand i Amsterdamsk tjeneste